Sesja Rady Miejskiej w Piławie Górnej

poniedziałek, 20.11.2023 08:30 242 2

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz § 13 ust. 5 Statutu Gminy Piława Górna, zwołuję LVI Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Piławie Górnej VIII kadencji na dzień 23 listopada 2023 roku. Otwarcie sesji nastąpi o godz. 8.30.

Obrady Rady Miejskiej odbędą się w sali narad Urzędu Miasta w Piławie Górnej.
Proponowany porządek obrad przekazuję w załączeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Piławie Górnej
Dariusz Madejski

UM Piława Górna

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

wtorek, 21.11.2023 10:43
Proponuję dla ożywienia obrad następujące tematy: celowość takiego, a nie...
Tomek wtorek, 21.11.2023 11:13
W punkt. Popieram