Sesja Rady Miejskiej Piławy Górnej

wtorek, 21.6.2022 09:00 202 0

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz § 13 ust. 5 Statutu Gminy Piława Górna, zwołuję XLI Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Piławie Górnej VIII kadencji na dzień 24 czerwca 2022 roku. Otwarcie sesji nastąpi o godz. 12.00.

Obrady Rady Miejskiej odbędą się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piławie Górnej.

Proponowany porządek obrad przekazuję w załączeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
w Piławie Górnej
 
Dariusz Madejski

UM Piława Górna

Dodaj komentarz

Komentarze (0)