Sesja Rady Miejskiej Pieszyc

czwartek, 22.9.2022 11:45 0

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej Pieszyc, która odbędzie się 28 września 2022 r. o godzinie 14:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pieszyce za I półrocze 2022 roku.
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 58/2022).
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pieszyce na 2022 rok (projekt nr 59/2022).
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należnej do kompetencji Gminy Pieszyce jako organu prowadzącego przedszkola i szkoły podstawowe (projekt nr 60/2022).
8. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

Ryszard Kondrat
Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc

Z dokumentami można zapoznać się TUTAJ

UMiG Pieszyce

Dodaj komentarz

Komentarze (0)