Sesja budżetowa w Piławie Górnej

wtorek, 4.1.2022 13:00 2062 4

30 grudnia odbyła się ostatnia w 2021 roku XXXV sesja Rady Miejskiej w Piławie Górnej, podczas której radni przyjęli budżet na nowy rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2026.

Według planu finansowego dochody gminy mają sięgnąć 29 993 788,71 zł, a wydatki 31 262 778,71 zł. Dzięki dobrej gospodarce finansowej, przewidywany deficyt może zostać pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Warto wspomnieć, że w budżecie znalazły się środki na inwestycje, które będą miały wpływ na dalszy rozwój miasta. Plan przewiduje wydatki inwestycyjne na poziomie 8 907 705,95 zł. Znaczna część tych wydatków będzie finansowana ze środków zewnętrznych. Wśród inwestycji znalazły się m.in.:

 • energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie całej gminy,
 • modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej, czyli rewitalizacja stadionu miejskiego,
 • opracowanie koncepcji skomunikowania Kośmina z centrum miasta ciągiem pieszo-rowerowym,
 • przebudowa drogi gminnej nr 118021d ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej – budowa chodnika,
 • rewitalizacja remizy OSP w Piławie Górnej - opracowanie dokumentacji,
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Kośminie - opracowanie dokumentacji
 • przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej: ul. Staszica, ul.Osiedlowa, Osiedle Nowe - opracowanie dokumentacji,
 • budowa placu zabaw na ul. Cichej i Bolesława Chrobrego,
 • rewitalizacja parku przy ul. Bolesława Chrobrego i Góry Parkowej - opracowanie dokumentacji.

Burmistrz Piławy Górnej podkreślił, że w wydatkach budżetowych prawie 30 procent stanowią wydatki inwestycyjne, które istotnie wpływają na rozwój naszego miasta. Tym bardziej cieszy, że zostało to osiągnięte bez dodatkowego zadłużenia gminy, w oparciu o środki własne oraz bezzwrotne dotacje zewnętrzne. W budżecie na 2022 rok bardzo dużo uwagi i środków finansowych zostało poświęconych na pakiety dokumentacyjne. Przewiduje się wykonanie pięciu bardzo dużych dokumentacji projektowych z różnych obszarów działalności gminy. Przewidziana dokumentacja pozwoli realizować nowe zadania inwestycyjne w kolejnych latach.

Zarówno budżet, jak i WPF otrzymały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Radny Marcin Chrobak Przewodniczący Klubu Radnych Obywatelski Blok Samorządowy powiedział, że budżet na 2022 rok, który został przedstawiony przez Burmistrza jest dokumentem przemyślanym, który uwzględnia wszystkie źródła dochodów i zabezpiecza środki na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek gminy realizujących zadania nałożone na samorząd. W przekonaniu Klubu Radnych Obywatelski Blok Samorządowy podział środków budżetowych jest optymalny - zapewnia rozwój w ramach wielu dziedzin prowadzonej przez Gminę działalności. Został on opracowany w sposób jasny, przejrzysty i wyczerpujący, a jednocześnie wpisuje się w oczekiwania mieszkańców. Dodatkowo spełnia wszelkie wymogi ustawowe, co potwierdziła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Podczas sesji radni przyjęli również uchwały w sprawie:

 • dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na 2021 rok,
 • ustalenia zasad wypłacania diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Rady Miejskiej w Piławie Górnej,
 • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Piławy Górnej.

Na XXXV sesji Rady Miejskiej swoje wystąpienie miał równie Pan dr Jerzy Tutaj, który przedstawił Ponadlokalną Strategię Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030. Strategia ma na celu, poprzez partnerstwo w zakresie inicjatyw lokalnych, gospodarczych i społecznych, służyć podniesieniu standardów życia i zrównoważonemu rozwojowi obszaru całego powiatu dzierżoniowskiego.

UM Piława Górna

Przeczytaj komentarze (4)

Komentarze (4)

wtorek, 11.01.2022 11:10
Mam dwa wnioski dla "ojców miasta". Pierwszy to oświetlenie schodków...
mieszkanka Oś. Kośmin środa, 05.01.2022 15:13
Opracowanie koncepcji skomunikowania Kośmina z centrum miasta ciągiem pieszo-rowerowym rozumiem,...
mieszkaniec środa, 05.01.2022 09:06
Szukają kasy gdzie postawić pomnik Bolkowi O.
Bettino środa, 05.01.2022 02:07
Czy ktoś wie jak będzie przebudowana ulica Osiedlowa?