Sentencja wyroku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

piątek, 1.9.2023 18:35 2555

"Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie II Wydział Karny informuje, iż na mocy prawomocnego wyroku z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie o sygn. akt II K 172/22:
Tomasz Kajda został skazany za czyn z art. 212 § 1 i 2 k.k. i art. 216 § 2 k.k. w zw. z art. 231a w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. polegający na tym , iż  w okresie od 29 grudnia 2020r. do 14 grudnia 2021r. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru za pomocą komentarzy umieszczanych pod artykułami portali internetowych www.doba.pl, www.tvsudecka.pl i www.radiowroclaw.pl wielokrotnie pomówił Mariusza Furgałę Komendanta Straży Miejskiej w Dzierżoniowie z powodu zajmowanego stanowiska o takie postępowanie, które może poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do zajmowanego stanowiska. Tomasz Kajda na podstawie art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. został skazany na karę 100 stawek dziennych grzywny, przyjmując iż jedna stawka dzienna wynosi 10 zł."

Ogłoszenia