Sentencja wyroku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

piątek, 17.3.2023 16:30 4937

"Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie II wydział Karny informuje, iż na mocy prawomocnego wyroku z dnia 2 lutego 2022r w sprawie o sygn. akt II K 33/19:
Tomasz Lizak został skazany za czyn z art. 212 § 1 i 2 k.k. i art. 216 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. polegający na zamieszczeniu w dniu 4 lipca 2017r. godzina 19:22:37 w Dzierżoniowie komentarza na portalu internetowym Doba.pl (powiat dzierżoniowski) pod artykułem dotyczącym powołania oskarżyciela prywatnego Bartłomieja Zarzyckiego na pełniącego obowiązki Zastępcy Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich, w którym dopuścił się znieważenia i pomówienia funkcjonariusza publicznego Państwowej Straży Pożarnej Bartłomieja Zarzyckiego. Tomasz Lizak na podstawie art. 212 § 2 k.k. został skazany na karę 100 stawek dziennych grzywny, przyjmując iż jedna stawka dzienna wynosi 10 zł."