Samorządy otrzymały dofinansowania. Zobacz, które drogi będą wyremontowane!

poniedziałek, 6.2.2023 12:40 8007 69

Podczas konferencji z udziałem Ministra Michał Dworczyka ogłoszono wyniki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Samorządy otrzymały dofinansowania na remonty dróg lokalnych.

W październiku 2018 r. na mocy ustawy powołano Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg stanowiący kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W 2019 r. po raz pierwszy wykonano zadania w ramach Funduszu. Priorytetem RFRD stało się przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz poprawy poziomu życia mieszkańców. Celem powołania funduszu jest także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej oraz poprawa i zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej jest uzupełnieniem realizowanych na szczeblu krajowym inicjatyw budowy dróg i autostrad, przyczyniając się do tworzenia spójnego i jednolitego systemu transportowego. Tak duże wsparcie jednostek samorządu terytorialnego jest możliwe dzięki finansowaniu Funduszu zarówno przez budżet państwa, jak i państwowe osoby prawne i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Dworczyk podsumował tegoroczną edycję Funduszu:

- w tym roku samorządy z terenu Województwa Dolnośląskiego na nowe zadania otrzymały ponad 139 milionów złotych,w ramach tej kwoty do gmin i powiatów subregionu wałbrzyskiego (dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki) trafiło ponad 76 milionów złotych, czyli połowa alokacji wojewódzkiej. Samorządy powiatowe otrzymały blisko 20 milionów (najwięcej powiat świdnicki – 8,9 mln), natomiast do gmin popłynęło ponad 57 milionów (najwięcej Miasto Świdnica – 9,5 mln). Dwa wyżej wymienione samorządy mogą pochwalić się również największym dofinansowaniem w skali województwa. – podsumowywał były Szef KPRM.

- Jeśli podzielimy wartości tegorocznych dofinansowań przez liczbę mieszkańców poszczególnych okręgów, to wyniki będą wyglądały następująco – okręg legnicki 42 zł; okręg wałbrzyski 119 zł; okręg wrocławski 17 zł – podkreślał.

- Sukcesywnie i konsekwentnie zwiększamy wydatki ze środków rządowych na drogi lokalne. W przeciwieństwie do programów drogowych funkcjonujących w latach rządów PO-PSL, uruchomiony przez nas Fundusz Rozwoju Dróg , oferuje dofinansowania na poziomie od 50 do 80%, tzw. schetynówki oferowały dofinansowanie na sporo niższym poziomie, to sprawiało, że uboższe samorządy często nie mogły pozwolić sobie na udział w programie z uwagi na brak możliwości zgromadzenia tak dużego wkładu własnego. Sumarycznie jeszcze w 2013 roku rządowe wydatki na drogi lokalne wynosiły około 500 mln złotych, a w roku bieżącym są to ponad 3 miliardy złotych, czyli pięć razy tyle. Wiemy, że potrzeb w zakresie modernizacji dróg gminnych i powiatowych nadal jest sporo, jednak jak mówią sami Samorządowcy – udało się nadrobić bardzo dużo zaległości w tym zakresie. Dziękuję wszystkim Włodarzom za współpracę na rzecz mieszkańców południa Dolnego Śląska – zakończył Dworczyk.

- Duże środki rządowe, które płyną do naszego regionu na modernizację dróg gminnych i powiatowych są świetnym uzupełnieniem rozwijającej się sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Takie inwestycje jak obwodnica Wałbrzycha, obwodnica Dzierżoniowa czy serpentyny wraz z obejściem Boguszowa-Gorc są niezwykle istotne i tworzą zupełnie nowe, komfortowe rozwiązania komunikacyjne, a zapowiedziane środki, które już niebawem trafią na inwestycje drogowe na południu województwa, również przyczynią się do systematycznej poprawy jakości dróg w naszym regionie. Dolnośląskie samorządy korzystają z tych środków i jesteśmy wdzięczni za to, że płyną one do naszego województwa tak szerokim strumieniem – mówił wicemarszałek województwa Grzegorz Macko.

Łącznie środki na zadanie kontynuowane (dofinansowania przyznane w poprzednich latach) i zadanie nowe (dofinansowania przyznane dzisiaj), to 210 499 369,24 złotych.

Samorządy, które otrzymają największe dofinansowania, to Strzegom, Głuszyca, Bielawa, Miasto Świdnica, Boguszów-Gorce, Miasto Kłodzko czy Powiat Świdnicki.

Lista dofinansowanych zadań:

 • Powiat Świdnicki - Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom - Graniczna - Goczałków - Rogoźnica etap I - 4 623 024,80

 • Powiat Ząbkowicki - Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I, od km 11+207 do km 12+027 - 1 010 304,50

 • Powiat Dzierżoniowski - Przebudowa drogi powiatowej nr 3018D polegająca na budowie kanalizacji deszczowej, chodnika, zjazdów z drogi powiatowej oraz przebudowie kolidującej linii kablowej niskiego napięcia w miejscocości Bratoszów - 2 233 488,00

 • Gmina Wałbrzych - Przebudowa drogi powiatowej nr 3401 D ( ul. Matejki) i drogi powiatowej nr 3361 D (ul. Moniuszki): - 2 755 800,00

 • Powiat Świdnicki - Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D Chwałków - gr. Powiatu - 4 323 595,20

 • Powiat Dzierżoniowski - Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Ślęzą w ciągu drogi powiatowej nr 3025D w Wilkowie Wielkim - 1 132 648,00

 • Powiat Kłodzki - Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna – Bierkowice - 1 750 195,50

 • Powiat Ząbkowicki - Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec - 1 619 857,00

 • Gmina Kudowa-Zdrój - Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie -Zdroju - etap II - 2 869 501,60

 • Gmina Kłodzko - Przebudowa drogi gminnej nr 118897D we wsi Krosnowice odcinek do cmentarza - etap II - 895 307,50

 • Gmina Marcinowice - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzyjanów dz. 390, 392, cz. 398 - 945 000,00

 • Gmina Ziębice - Przebudowa ulicy Różanej w Ziębicach od ul. Cichej do ul. Sportowej - 1 107 669,50

 • Gmina Stoszowice - Budowa drogi w m. Przedborowa, dz. Nr 1188/2, 1188/21 - 208 632,20

 • Gmina Kłodzko - Remont odcinka drogi gminnej nr 118897D we wsi Krosnowice - II etap - 376 568,00

 • Gmina Bardo - Przebudowa drogi na działce nr 241 i 248 w miejscowości Potworów - 606 188,50

 • Gmina Bystrzyca Kłodzka - Przebudowa ul. Kościelnej w Długopolu-Zdrój - 469 072,20

 • Gmina Złoty Stok - Przebudowa ulicy Lelewela w Złotym Stoku - 1 369 758,60

 • Gmina Miejska Kłodzko - Odbudowa ulic Hołdu Pruskiego i Wolności w Kłodzku - 4 012 392,42

 • Gmina Czarny Bór - Przebudowa drogi gminnej nr 114780D - ul. Leśna w Czarnym Borze - 1 236 567,00

 • Gmina Jaworzyna Śląska - Przebudowa drogi gminnej nr 11243D ul. Słowackiego w Jaworzynie Ślaskiej - 1 387 728,80

 • Gmina Radków - Remont drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. 3 -go Maja oraz 11-go Listopada - 625 000,00

 • Gmina Miasto Boguszów-Gorce - Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - 3 784 514,40

 • Gmina Bielawa - Rozbudowa drogi gminnej nr 117931 D (ul. Wysoka) łączącej Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap I - 3 196 408,80

 • Gmina Niemcza - Przebudowa drogi gminnej nr 117501D z Kietlina do Wilkowa Wielkiego - 994 738,50

 • Gmina Lądek-Zdrój - Przebudowa drogi gminnej nr 119797D - ul. Fabrycznej w Lądku – Zdroju - 2 628 880,20

 • Gmina Jedlina Zdrój - Przebudowa drogi gminnej - dz. nr 133, 135, 136/2 (obręb Glinica) w Jedlinie-Zdroju - 1 058 408,80

 • Gmina Mieroszów - Remont drogi nr 116277 D w Rybnicy Leśnej - 661 200,00

 • Gmina Pieszyce - Przebudowa drogi publicznej nr 117655D w miejscowości Piskorzów etap 1 - 1 061 085,20

 • Gmina Strzegom - Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu - 2 182 821,00

 • Gmina Głuszyca - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont drogi gminnej ul. Włókniarzy w Głuszycy - 521 554,40

 • Gmina Świdnica - Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785 D w miejscowości Makowice - etap II - 358 342,20

 • Gmina Głuszyca - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy - 3 950 404,80

 • Gmina Międzylesie - Przebudowa drogi gminnej nr 119957D w miejscowości Domaszków ul. Górna - 970 800,00

 • Gmina Bielawa - Przebudowa drogi gminnej nr 117957 D (ul. Stefana Żeromskiego - etap II) oraz drogi gminnej nr 117896 (ul. Bankowa ) i drogi gminnej nr 117902 D (ul. Sienkiewicza) w Bielawie - 3 184 640,00

 • Gmina Strzegom - Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap II - 2 526 183,00

 • Gmina Walim - Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dziećmorowicach - 477 774,00

 • Gmina Piława Górna - Przebudowa dróg gminnych nr 118057D ul. Poziomkowa, nr 118055D ul. Rumiankowa, nr 118056D ul. Makowa w Piławie Górnej - 1 001 566,40

 • Gmina Lewin Kłodzki - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dańczów - 345 690,50

 • Miasto Świdnica - Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy - Etap IV - 4 535 813,00

 • Gmina Dzierżoniów - Przebudowa ul. Wrocławskiej w Uciechowie wraz z budową chodnika - 2 800 000,00

 • Miasto Świdnica - Budowa z przebudową ulicy Inżynierskiej w Świdnicy - 5 010 000,00

 

Przeczytaj komentarze (69)

Komentarze (69)

STAŚ niedziela, 19.02.2023 19:06
Dworczyk wypad do Warszawy spadochroniarzu.
Willa+ dla pisu poniedziałek, 06.02.2023 14:19
Z metra cięci znowu dają nam nasze pieniądze? A Fundacja...
jagoda poniedziałek, 06.02.2023 14:33
Ale nowość , to wszystko jest z naszych pieniędzy....
poniedziałek, 06.02.2023 19:22
Dostała 5 milionow na skromny domek w Warszawie
czwartek, 09.02.2023 10:54
Brawo PIS! Bo za tamtych piniendzy nie było... Trzeba sobie...
piątek, 10.02.2023 16:29
Co za bzdura ? PKB jedno z najwyższych w Europie,...
czwartek, 09.02.2023 13:09
Rządy nieudaczników w czasie pandemii doprowadziły Polskę do jednej z...
Ania środa, 08.02.2023 18:05
Panie Dworczyk a ile wycieliście lasów w tym czasie...
piątek, 10.02.2023 16:28
Ile? A ile niemcy wycięli lasów pod budowę elektrowni węglowej,...
Zosia piątek, 10.02.2023 12:51
I juz trwa remont przy ul. Zeromskiego w Bielawie ,wlasnie...
środa, 08.02.2023 16:56
To Dworczyk tak się nachapał, że rozdaje własne pieniądze?
PiS czyli życie na kredycie środa, 08.02.2023 11:24
Polska jest najgorsza w UE pod względem "ukrywania" deficytu przed...
wtorek, 07.02.2023 19:35
Czyli EkO Bielawa zaczyna rżnięcie drzew.
Rabusie+ środa, 08.02.2023 08:15
"Geniusze" z PiS ustawiają siebie i swoje rodziny. Nas mają...
ewa środa, 08.02.2023 08:18
Wypełnij źle wniosek, wpisz zawyżone ceny, dodaj nieracjonalne wydatki na...
autor wtorek, 07.02.2023 08:56
Za rządów PiS dług Polski wzrósł o ponad pół biliona...
Jozek z Uciechowa. wtorek, 07.02.2023 16:44
Ty zobacz, jakie zadluzenie maja Niemcy,USA i inne mocarstwa. Taki...
wtorek, 07.02.2023 17:13
Józiu, nie porównuj Uciechowa do Wrocławia. Nie ta liga.
wtorek, 07.02.2023 10:20
Za to dziadki się cieszą, że rok ma 14 miesięcy....
lojalny PIS wtorek, 07.02.2023 10:47
A ja znów zagłosuję na PIS i co mi ludzie...
wtorek, 07.02.2023 11:31
Można być szczerbatym, tylko po co się tym chwalić? Polska...
poniedziałek, 06.02.2023 18:49
Założycielem Fundacji Wolność i Demokracja jest Michał Dworczyk, były szef...
poniedziałek, 06.02.2023 19:56
Warto przypomnieć, że Wolność i Demokracja od lat finansowana jest...
Mila wtorek, 07.02.2023 19:21
Onet prawdę ci powie i napisze,żeby tylko nie okazało się...
wtorek, 07.02.2023 15:06
Biedni jesteście wyborcy PiSu, już sami widzicie co się dzieje,...
Wdzięczny poniedziałek, 06.02.2023 15:16
Brawo PiS ! Brawo minister Dworczyk! Nikt nigdy nie dał...
kolega diabła poniedziałek, 06.02.2023 17:07
hahahaha niebędzie 3 kadencji tylko prycza...
PIS to mafia poniedziałek, 06.02.2023 17:09
="logika" wyznawcy pis! Wszystko podrozalo (energia, zywnosc, paliwo, itd.), napluto...
poniedziałek, 06.02.2023 17:29
Rząd nie ma własnych pieniędzy, geniuszu.
100aferpis.pl poniedziałek, 06.02.2023 17:31
100aferpis.pl. Polecam lekturę strony :)
poniedziałek, 06.02.2023 17:29
Lata lecą a S 8 do Łagiewnik tylko w bajkach,kiedy...
wtorek, 07.02.2023 13:53
Już wycinają drzewa na łączniku DK39 - przyszła S8., a...
poniedziałek, 06.02.2023 17:33
budowę obiecywali w 2023 roku
poniedziałek, 06.02.2023 19:12
czekaj tatka latka
poniedziałek, 06.02.2023 20:26
baju baju bedziesz w raju
Willa+ poniedziałek, 06.02.2023 17:32
Piniendze z drukarki rozdaję, poiniendze ! A ile sobie "dobrozmianowcy"
Wiesiek poniedziałek, 06.02.2023 18:09
Znów lans za nasze pieniądze, żałosne :-)
autor wtorek, 07.02.2023 07:50
Czy "Fundacja PiS-Dotacja" tez dostanie nasze "piniendze"
ewa wtorek, 07.02.2023 07:56
"Kasa dla swoich" to tajny program "dobrej" zmiany :-)
autor wtorek, 07.02.2023 12:32
Ile tego złodziejstwa wyjdzie po wyborach, to głowa mała :-)
wtorek, 07.02.2023 13:55
Tak, oczywiście. Wróżyć z fusów to każdy potrafi :D
Bezpartyjny poniedziałek, 06.02.2023 18:17
Rząd PIS co by nie zrobił to i tak mendy...
autor poniedziałek, 06.02.2023 21:33
Kto się na te brednie "dobrozmianowców" jeszcze nabierze :-) ???
poniedziałek, 06.02.2023 22:33
Te same mohery co zawsze.
Tak wtorek, 07.02.2023 09:10
Temu Panu już podziękujemy :)
józek wtorek, 07.02.2023 07:30
Gmina Niemcza - Przebudowa drogi gminnej nr 117501D z Kietlina...
gość wtorek, 07.02.2023 07:34
Głosuje na PiS
Nie głosuję na PIS wtorek, 07.02.2023 08:54
Czas rozpocząć kampanię za naszych czasów macie za tamtych czasów...
Obserwator poniedziałek, 06.02.2023 23:32
A może juz czas wybudowac chidnik z Bielawy ...
wtorek, 07.02.2023 00:22
Taaak
autor poniedziałek, 06.02.2023 19:38
Dobrodziej się znalazł za nasze podatki!Drukarki pracują pelną parą,a spłacać...
poniedziałek, 06.02.2023 19:53
Przekupywanie wyborców pieniędzmi pożyczonymi w ich imieniu. "Ludzie są tacy...
czytelnik poniedziałek, 06.02.2023 19:51
I niby kiedy to maja zrobic. Obiecanki cacanki a i...
poniedziałek, 06.02.2023 19:12
A co minister bez ręki Dworczyk ma wspólnego z drogami?...
poniedziałek, 06.02.2023 19:15
Sorki, minister bez teki miało być, czasami telefon robi psikusa
poniedziałek, 06.02.2023 19:05
Super informacja , bardzo się cieszę. Najlepszy rząd jaki...
J. P. poniedziałek, 06.02.2023 18:31
To jest czysty populizm. Od 30.01.23 nie potrafią przywrócić...
podatnik poniedziałek, 06.02.2023 16:18
A co ,niby że ze swoich daje?Czy mam dziękować ,że...
tomasz poniedziałek, 06.02.2023 14:21
wow to super.... ale co z drogą z Dzierżoniowa do...
poniedziałek, 06.02.2023 14:57
To jedz przez Hamburg
poniedziałek, 06.02.2023 23:08
Nie jestem głodny.
poniedziałek, 06.02.2023 14:38
PiS rządzi w Bielawie?
poniedziałek, 06.02.2023 14:55
Rządzi od strony kibla
poniedziałek, 06.02.2023 19:20
To stąd ten smród, teraz rozumiem w czym rzecz
PIS to mafia poniedziałek, 06.02.2023 14:56
to ze jest kasa na inwestycje: PIEKNIE! Ale, dla przypomnienia:...
poniedziałek, 06.02.2023 14:59
Mafia liczy po wyborach
PIS to mafia poniedziałek, 06.02.2023 17:31
tez prawda! A jak widac cel uswieca srodki, niezaleznie od...
poniedziałek, 06.02.2023 14:59
Darek jak tam?
poniedziałek, 06.02.2023 15:09
ujowo ale stabilnie