Ruszyła V edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Piława Górna

wtorek, 11.1.2022 10:45 653 0

Od 3 stycznia 2022 r. zachęcamy Was Drodzy Mieszkańcy  do składania swoich projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wypełniony formularz z propozycją i jej poparcie przez pięciu mieszkańców należy składać do dnia 31 stycznia 2022 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 69. Formularze dostępne są TUTAJ oraz w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej.

Komisja powołana przez Burmistrza Piławy Górnej weryfikować będzie projekty pod względem prawidłowości i wykonalności.

Projekty, które zostaną zakwalifikowane formalnie i merytorycznie, zostaną przedstawione mieszkańcom pod głosowanie.

W ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 przeznaczona została kwota 50.000 zł. Projekty  mogą dotyczyć każdej dziedziny życia mieszkańców. Mogą to być projekty inwestycyjne, remontowe,  kulturalne, upiększające, jak np. chodniki, tereny zielone, murale.  Projekty jednak będą musiały pozostać  w zgodzie z prawem, mieścić się  w granicach zadań i kompetencji gminy. Ważne jest także, aby składane projekty znajdowały się  na terenie należącym do Gminy Piława Górna, z wyłączeniem terenów oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy i spółkom gminy oraz terenów oddanych w dzierżawę.

Więcej informacji znajduje się na stronie UM Piława Górna w zakładce Budżet Obywatelski.

UM Piława Górna

Dodaj komentarz

Komentarze (0)