komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

czwartek, 4 czerwca 2020

Kwiryny, Franciszka

Rolnicy niezadowoleni z przebiegu przetargu na dzierżawę ziemi

piątek, 15.5.2020 03:00 , komentarze: 21 , odsłony: 5175
kategorie artykułu:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosił w kwietniu br. przetarg na dzierżawę gruntów rolnych na terenie Gminy Łagiewniki. Jak poinformowali nas rolnicy z tej gminy termin na dostarczenie dokumentów był zbyt krótki, bo wynosił dwa tygodnie. Tłumaczyli, że w czasie pandemii koronawirusa był utrudniony dostęp do Urzędu Gminy i na skompletowanie dokumentów było za mało czasu. Dlatego też 35 rolników pod koniec kwietnia skierowało do Oddziału Terenowego KOWR-u we Wrocławiu pismo z prośbą o wyznaczenie nowego terminu składania wymaganych dokumentów. Niestety, otrzymali odpowiedź odmowną.

fot. pixabay

Redakcja Doba.pl także zapytała o możliwość zmiany terminu i komentarz w tej sprawie. Poniżej przedstawiamy odpowiedź, jaką w tej sprawie otrzymaliśmy.

 

STANOWISKO OT WE WROCŁAWIU W SPRAWIE PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W OBRĘBIE ŁAGIEWNIKI I RADZIKÓW, GM. ŁAGIEWNIKI,

NR OGŁOSZENIA WRO-D-0141/2020/KO

Zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. 2013 poz. 1142 z późn. zm.) w przypadku przetargu ograniczonego do osób wymienionych w art. 29 ust. 3b pkt 1-5 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ogłoszenie przetargowe publikowane jest na co najmniej 28 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu.

Ogłoszenie przetargowe na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębach Łagiewniki i Radzików, gm. Łagiewniki, nr WRO-D-0141/2020/KO, zostało podane do publicznej wiadomości w dniach od 01.04.2020 r. do 12.05.2020 r.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 74/2019/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 04.07.2019r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (zmienione zarządzeniami 43/2020/Z i 49/2020/Z), ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka, w siedzibie właściwej miejscowo izby rolniczej oraz właściwym miejscowo urzędzie gminy. Dodatkowo ogłoszenie może być ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości znajdującej się w obrębie geodezyjnym, w którym położona jest nieruchomość.

Przedmiotowe ogłoszenie przetargowe zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Łagiewniki, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, OT KOWR we Wrocławiu, na stronie internetowej www.kowr.gov.pl oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (BIP). Dodatkowo, ze względu na panujący stan epidemii w kraju, aby móc ułatwić rolnikom dostęp do informacji o organizowanym przetargu na dzierżawę gruntów, Wójt Gminy Łagiewniki polecił swoim pracownikom opublikowanie go na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łagiewniki.

Zgodnie z ogłoszeniem przetargowym nr WRO-D-0141/2020/KO dokumenty te należało złożyć w siedzibie KOWR OT we Wrocławiu, przy ul. Mińskiej 60 do dnia 15.04.2020 roku do godziny 14:00.

Mając powyższe na uwadze, informuję, że w myśl obowiązujących przepisów, zostały dopełnione wszelkie procedury publikacji ogłoszenia przetargowego, w odpowiedzi na które 61 rolników z terenu Gminy Łagiewnik i okolic zdołało złożyć dokumenty w terminie. Zgodnie z ogłoszeniem przetargowym, osoby, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów do kwalifikacji do przetargu w pierwszym terminie, tj. do dnia 15.04.2020 roku do godziny 14:00, m. in. z tego względu, że nie zdążyły ich uzyskać, mogły uzupełnić braki w terminie do dnia 29.04.2020 roku do godziny 14:00. W ocenie Oddziału wyznaczony łączny okres 29 dni (od 01.04.2020 do 29.04.2020 r.) był dostatecznie długi i pozwalał na skompletowanie dokumentów do kwalifikacji.

Kolejną kwestią jest to iż przepisy prawa stanowią, że nie ma możliwości wydłużenia terminu składania dokumentów przetargowych. Istnieje tylko możliwość jego odwołania, a co za tym idzie powtórzenia całej procedury, która nie mogłaby się skończyć przed 31 maja. Natomiast w tym dniu mija termin, w którym rolnicy muszą przedstawić tytuł prawny do nieruchomości co do której mają zamiar ubiegać się o dopłaty. W związku z tym odwołanie przetargu spowodowałoby brak możliwości dopłat w tym sezonie wegetacyjnym.

Krajowy Ośrodek nie może przychylić się do prośby o przesunięcie terminu składania dokumentów do kwalifikacji, ponieważ jest to niezgodne z treścią ogłoszenia przetargowego. Pierwszy termin składania dokumentów do kwalifikacji został ustalony w treści ogłoszenia podanego do publicznej wiadomości, a jego przesunięcie mogłoby doprowadzić do zarzutu o nierówne traktowanie osób zainteresowanych udziałem w przedmiotowym przetargu. Odwołania złożone przez rolników są procedowane indywidualnie w biurze dyr. Generalnego, a decyzja będzie przekazana bezpośrednio zainteresowanym.

 

Wasze komentarze

jestem zainteresowany kupnem obur w lagiewnikach
sobota, 16.05.2020 22:45 autor:
kupie obory po pegieroskie w dobrej cenie
sobota, 16.05.2020 23:03 autor:
No i co z tego? Widać lepsi z nich rolnicy...
sobota, 16.05.2020 20:51 autor:
Brawo!
sobota, 16.05.2020 18:50 autor:
To była dzierżawa A nie kupno pola
sobota, 16.05.2020 07:00 autor:
Pewnie wał był.
piątek, 15.05.2020 16:54 autor: szczery
Nabiorą na kredyt, a potem ich zlicytują.
piątek, 15.05.2020 15:37 autor:
Masz racje
piątek, 15.05.2020 17:37 autor:
100 % Racji
piątek, 15.05.2020 16:55 autor:
Rolnicy zawsze są niezadowoleni.
piątek, 15.05.2020 08:47 autor:
Super
piątek, 15.05.2020 06:02 autor: Autor
środa, 3.6.2020 14:45
13
środa, 3.6.2020 18:00
27
poniedziałek, 1.6.2020 00:00
środa, 3.6.2020 09:00
82
poniedziałek, 1.6.2020 18:20
30
poniedziałek, 1.6.2020 14:00
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Mati Autogaz
Mati Autogaz
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
HOTEL MIODOWY
HOTEL MIODOWY
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status