komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

czwartek, 4 marca 2021

Lucji, Kazimierza

Rok 2020 w statystykach Piławy Górnej

poniedziałek, 18.1.2021 10:30 , komentarze: 0 , odsłony: 1756
kategorie artykułu:

Piławski magistrat przedstawił statystyki roku 2020. Dziękujemy za przygotowanie poniższych danych.

                          ZDARZENIA ZAREJESTROWANE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO
                                             W PIŁAWIE GÓRNEJ W 2020 ROKU.

Ilość urodzeń:

* liczba ogólna – 6

* liczba urodzeń zagranicznych – 6

* liczba dziewczynek – 4

* liczba chłopców – 2

ZGONY:

* liczba ogólna – 58

* z gminy - 55

* liczba zmarłych kobiet – 21

* liczba zmarłych mężczyzn – 37

MAŁŻEŃSTWA

* liczna ogólna – 21

* liczba ślubów konkordatowych - 8

* liczba ślubów cywilnych – 9

* śluby zawarte za granicą - 4

* liczba świeżo upieczonych małżonków, którzy zawierali związek małżeński po raz pierwszy - 11

* liczba przypadków, w których starszy mężczyzna poślubił młodszą kobietę - 12

* liczba przypadków, w których starsza kobieta brała za męża młodszego mężczyznę – 2

* największa różnica wieku w zawieranym związku  -kobieta starsza od mężczyzny o 9lat, mężczyzna starszy od kobiety o 18 lat

* najstarsza osoba składająca oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński miała - 79 lat

* liczba par odznaczonych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie - 3

ROZWODY:

* liczba ogólna – 10

Dane statystyczne Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Urzędu Miasta w Piławie Górnej za 2020 rok.

 

ILOŚĆ URODZEŃ:
* liczbę ogólna - 41
* liczba dziewczynek - 16
* liczba chłopców - 25
* liczba urodzeń zagranicznych - 1

Imiona, jakie rodzice nadawali swoim urodzonym dzieciom:
* najpopularniejsze imiona męskie – Stanisław, Szymon
* najpopularniejsze imiona żeńskie – Amelia, Maja
* imiona niespotykane lub bardzo oryginalne – Nela, Colin

ZGONY:
* liczba ogólna - 104
* z gminy - 51
* spoza terenu gminy (np. w związku z funkcjonowaniem szpitala, hospicjum, ZOL) – 53
* liczba zmarłych kobiet - 47
* liczba zmarłych mężczyzn - 57

MAŁŻEŃSTWA:
* liczba ogólna osób zamieszkałych na terenie Piławy Górnej, które zawarły związek małżeński- 37
* liczba ogólna osób zamieszkałych na terenie Piławy Górnej, które zawarły związek małżeński po raz pierwszy - 34
* liczba przypadków, w których starszy mężczyzna poślubił młodszą kobietę - 17
* liczba przypadków, w których starsza kobieta brała za męża młodszego mężczyznę – 4,

* liczba przypadków, w których rówieśnicy zawarli związek małżeński –6,
* Największa różnica wieku w zawieranym związku (kobieta>mężczyzna - 9 lat, mężczyzna>kobieta - 11 lat)
* Najstarsza osoba zamieszkała na terenie Piławy Górnej, która zawarła związek małżeński miała - 61 lat

ROZWODY:
* Liczba ogólna: 10

Mieszkańcy, którzy w 2020 roku weszli w pełnoletność: 53

Liczba wydanych dowodów osobistych w 2020 roku:  335

Liczba mieszkańców (stałych i czasowych) ogólnie (na dzień 01.01.2021r.): 6099

Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy: 115

Liczba osób zameldowanych na stałe: 5984

Liczba wymeldowań: 74

Liczba wyjazdów za granicę: 7

Liczba przemeldowań na terenie gminy: 87
* kobiety : 51
* mężczyźni : 36

Liczba przybyłych na teren gminy: 56

***********

WYJAŚNIENIE

W związku z pojawiającymi się licznymi wątpliwościami dotyczącymi danych statystycznych z Urzędów Stanu Cywilnego oraz z Wydziałów Ewidencji Ludności, informujemy czym różnią się dane rejestrowane przez te dwie odrębne komórki. Urząd Stanu Cywilnego rejestruje dane tj. urodzenia, małżeństwa oraz zgony, które miały miejsce na terenie swojej gminy, wyjątkiem jest np. Urząd Stanu Cywilnego w Łagiewnikach, który to, rejestruje również zdarzenia z gminy Kondratowice, ponieważ gmina ta nie ma swojego Urzędu Stanu Cywilnego. Tak więc miasta mające na swoim terenie szpital tj. np. Dzierżoniów czy Świdnica, rejestrują wszystkie urodzenia i zgony nie tylko z terenu gminy i miasta, ale również ze szpitala. Jeśli chodzi o małżeństwa to w samym Urzędzie Stanu Cywilnego ślub cywilny mogą wziąć nie tylko mieszkańcy z terenu tego konkretnego miasta, ale każdy kto wyrazi taką wolę, ponieważ ślub cywilny można zawrzeć w dowolnym USC na terenie całej Polski. W małych urzędach stanu cywilnego nie rejestruje się urodzeń z uwagi na to, że tam nie ma szpitala więc te urzędy nie rejestrują urodzeń dzieci swoich mieszkańców, chyba, że dziecko urodziłoby się w domu. Ta sama sytuacja dotyczy zgonów, jeśli osoba umrze w domu to zgłoszenie zgonu zarejestruje urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca tego zdarzenia. Małe Urzędy Stanu Cywilnego wykazują w swoich statystykach urodzenia tylko zagraniczne z uwagi na to, że gdy dziecko urodzi się poza granicami RP to później rodzice tego dziecka dokonują zgłoszenia w dowolnym USC czyli zazwyczaj w tym, gdzie są zameldowani na stałe. Ewidencja Ludności podaje natomiast statystyki, które dotyczą już konkretnie mieszkańców swojej gminy, którzy są zameldowani na pobyt stały. W statystyce urodzeń wykazane są dzieci, które urodziły się np. w Dzierżoniowie czy Wrocławiu, ale zameldowane są na terenie swojej gminy. W statystyce zgonów wykazani są mieszkańcy danej gminy, gdzie byli ostatnio zameldowani niezależnie od miejsca ich zgonu czy to szpital czy dom. Ta sama sytuacja dotyczy małżeństw, Ewidencja wykazuje te małżeństwa, które zawarł ich mieszkaniec w dowolnej miejscowości na terenie całej Polski czy nawet za granicą a później dokonał zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego. Tak więc dane z Urzędu Stanu Cywilnego nigdy nie będą tożsame z danymi z Ewidencji Ludności.

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 1.3.2021 08:56
poniedziałek, 1.3.2021 12:30
13
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Mobilna Myjnia Parowa
Mobilna Myjnia Parowa
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Mati Autogaz
Mati Autogaz
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny