komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

sobota, 30 maja 2020

Ferdynanda, Karola

Pytania czytelników: zasady kwarantanny i powroty zawodowych kierowców z zagranicy

niedziela, 22.3.2020 17:04 , odsłony: 20345
kategorie artykułu:

Na pytania naszych czytelników wracających z zagranicy do Polski, dotyczące zasad kwarantanny oraz powrotu zawodowych kierowców pracujących poza granicami kraju odpowiada Wiesława Bronowicka, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie.   

Jak w praktyce wyglądać ma kwarantanna dla osób powracających z zagranicy? Początkowo w komunikatach mówiło się o konieczności izolacji, zainteresowani zaczęli się na to przygotowywać logistycznie wynajmując mieszkania lub korzystając z uprzejmości rodziny i przyjaciół, a teraz w komunikatach sanepidu pojawiła się informacja, że "W świetle obowiązujących przepisów nie muszą być w kwarantannie osoby z otoczenia domowego Polaków, którzy od niedzieli wracają do kraju i są objęci kwarantanną z mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, wyjątek stanowią osoby z najbliższego otoczenia będącego w kwarantannie w sytuacji, kiedy wystąpią u niego objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem i jest on w trakcie oczekiwania na wynik badania laboratoryjnego".

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz opinią prawną Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu osoba przekraczająca granicę państwową po 14 marca 2020 r., w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP jest obowiązana m. in. odbyć obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy. Organ Inspekcji Sanitarnej nie wydaje decyzji administracyjnej.
Osób z najbliższego otoczenia domowego Polaka, który wrócił do kraju nie obejmuje się obligatoryjne kwarantanną. W przypadku, gdy u osoby w kwarantannie (która powróciła do kraju) wystąpią objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem SARS-CoV2 (podejrzenie zakażenia) i oczekuje ona na wynik badania – pozostali domownicy, jako osoby z kontaktu z osobą potencjalnie zakażoną, będą objęci kwarantanną. Każda bliska osoba otrzyma decyzję o kwarantannie, wydaną przez Państwową Inspekcję Sanitarną..

Jeśli osoba, która wróciła do kraju otrzyma wynik ujemny – może zostać zwolniona z odbywania kwarantanny; jeśli uzyska wynik dodatni - podlega hospitalizacji lub izolacji domowej.
Nadmieniam, że kwarantanna dotyczy osób zdrowych. W przypadku osób chorych zastosowanie ma hospitalizacja lub izolacja domowa.

 Drugie pytanie dotyczy listu od czytelniczki: "Proszę o wyjaśnienie sytuacji związanej z kwarantanną. W mediach nie ma szczegółowych informacji, jak postępować w poszczególnych przypadkach np. kiedy mąż jest kierowcą międzynarodowym i pracuje w systemie 3 tygodnie w pracy 1 tydzień w domu bądź 4 tygodnie w pracy 2 tygodnie w domu. Tira zostawia na bazie za granicą. Do kraju wjeżdża samochodem osobowym. I co dalej? Nie ma objawów chorobowych. Czy może wrócić do rodzinnego mieszkania? Co z jego rodziną? Czy może wyjść z domu? Czy jego rodzina może normalnie funkcjonować? Czy jest monitowany przez sanepid czy przez policję? Po tygodniu kwarantanny może wyjeżdżać z powrotem do pracy? Brak wiedzy w tym temacie powoduje chaos i panikę. Jest duża grupa kierowców, która boi się wrócić do pracy, a jeszcze większa tych, którzy w niej są i nie wiedzą co ich czeka po powrocie do kraju".

Uwaga, zmiana w przepisach:   
Wcześniej według prawa:
Kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny-z cyt. Wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Zgodnie z opinią  Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy wyłącznie kierowców, którzy prowadzą pojazd samochodowy służący do przewozu towarów, zaś wykonywany przejazd bezpośrednio wiąże się z faktycznym przewozem lub dojazdem w celu załadunku wyżej wymienionych towarów. Kierowcy zawodowi wracający do Polski samochodem osobowym np. w celu odebrania w kraju odpoczynku tygodniowego, nie są zwolnieni z odbycia, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkowej kwarantanny. 

Obecnie: 

Zmiana stanowiska w oparciu o rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.  (Dz.U. 2020 poz.491)

 Rozdział 2 Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się

 2. W okresie, o którym mowa w § 1, osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:

2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

 6. Obowiązku, o którym mowa w ust. 2 ( kwarantanna 14 dniowa), nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych:

przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:

  1. w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.2) ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  1. po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu określonym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412).
 
wczoraj, 21 godz temu
wczoraj, 21 godz temu
czwartek, 28.5.2020 21:54
czwartek, 28.5.2020 16:20
czwartek, 28.5.2020 12:56
środa, 27.5.2020 13:59
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
HOTEL MIODOWY
HOTEL MIODOWY
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE