PUP finansuje różne formy pomocy! ZAPRASZAMY!

czwartek, 28.10.2021 14:33 996

Jeśli masz pomysł na siebie, a brakuje Ci środków finansowych na jego realizację przeczytaj ten artykuł. Może się bowiem okazać, że z pomocą przyjdzie urząd pracy. Dysponujemy środkami finansowymi na różne formy pomocy zarówno dla osób bezrobotnych jak i przedsiębiorców.

Są to:

  • SZKOLENIA INDYWIDUALNE I BONY SZKOLENIOWE – dedykowane są osobom bezrobotnym, które uprawdopodobnią, że po zakończeniu szkolenia otrzymają pracę lub rozpoczną własną działalność gospodarczą. Kwota dofinansowania w przypadku szkoleń indywidualnych to około 15000 zł , a w przypadku bonów szkoleniowych 5000 zł.
  • STUDIA PODYPLOMOWE – skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie, które mają trudności w znalezieniu pracy i pragną uzupełnić kwalifikacje na studiach podyplomowych w takim kierunku, na jaki jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Możemy sfinansować studia podyplomowe do wysokości około 15000 zł. Możliwe jest także dofinansowanie kolejnych semestrów, jeśli już rozpocząłeś studia i poniosłeś cześć wydatków.
  • JEDNORAZOWE PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 23000,00 zł. PUP organizuje szkolenia „Dotacje na piątkę” zapisy już trwają. Zadzwoń i umów się na spotkanie.
  • REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY skierowana dla przedsiębiorców. Maksymalna wysokość refundacji wynosi 23000,00 zł.

NIE ZWLEKAJ I PRZYJDŹ DO NAS!!

Szczegółowych informacji udzielają:

  • w przypadku szkoleń i studiów podyplomowych - specjaliści ds. rozwoju zawodowego pod numerem telefonu: 74 832 52 37
  • w przypadku jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – Dział Wspierania Przedsiębiorczości i Projektów tel. 74 832 52 42, 74832 52 47.

 

Źródło finansowania ww. form:

*POWER ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dzierżoniowskim (VI)”;

*RPO WD „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku od 30 roku życia, w tym będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim (VI).”

*Fundusz Pracy.

logotypy UE

Powiatowy Urząd Pracy
58-200 Dzierżoniów, Rynek 27

informacja: tel. (74) 831 19 92
sekretariat tel. (74) 832 03 80, fax (74) 831 23 47

e-mail: sekretariat@dzierzoniow.praca.gov.pl
dzierzoniow.praca.gov.pl

logo PUP 4