komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

niedziela, 20 czerwca 2021

Diny, Bogny

Przetarg na sprzedaż maszyn, urządzeń oraz samochodów

poniedziałek, 7.6.2021 15:34 , odsłony: 1608
kategorie artykułu:

Ogłoszenie

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Spółka z o. o. w Gilowie 120A, 58-230 Niemcza ogłasza przetarg ofertowy, nieograniczony na sprzedaż używanych maszyn rolniczych, urządzeń technicznych oraz samochodów osobowych.

L. p.

Nazwa sprzętu

Rok

produkcji

Cena wywoławcza

[zł]

Wadium

Numer fabryczny/

rejestracyjny

 

Miejsce postoju

1.

Siewnik do kukurydzy Amazone ED601K

2002

32 250,00

3 230,00

202608

Gilów

2.

Rozsiewacz nawozu Amazone ZA-M1501

2013

18 350,00

1 830,00

ZAM01067315

Gilów

3.

Ciągnik rolniczy Ursus C360

1977

9 700,00

960,00

WBZ040P

Gilów

4.

Samochód osobowy KIA

2001

3 900,00

380,00

DDZ61TW

Gilów

5.

Przyczepa samozbierająca Kobzarenko – model PT 24

2018

73 100,00

7 300,00

909064

Gilów

6.

Kombajn New Holland CX 8070

2008

285 350,00

28 600,00

301632011

Gilów

7.

Przystawka do kukurydzy New Holland MF 675W

2009

51 550,00

5 150,00

826576008

Gilów

   Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w godzinach 800 - 1500 od poniedziałku do piątku. Informacje na temat sprzedawanych maszyn i warunkach przetargu można uzyskać pod numerami telefonów 509 568 243 oraz 885 214 555.

  1. Oferty należy składać osobiście lub wysyłać na adres Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o. Gilów 120A, 58-230 Niemcza do dnia 17 czerwca 2021 r. do godz. 13ºº. Za datę złożenia oferty uważa się dzień wpływu oferty do biura Spółki.
  1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta przetargowa”.
  1. Wadium w walucie polskiej w wysokości określonej w ogłoszeniu, osobno na każdą pozycję, należy wpłacić nie później niż do 17.06.2021 r. na rachunek bankowy nr 40 1090 2301 0000 0005 9000 0295 lub gotówką w kasie spółki. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków na wskazany wyżej rachunek bankowy Spółki.
  1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać:

a) dokładne dane oferenta (imię i nazwisko, siedziba i adres, telefon, status prawny),
b) oryginał lub potwierdzony notarialne odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
c) określenie przedmiotu zakupu,
d) oferowaną cenę nabycia – wyrażoną w złotych polskich i warunki jej zapłaty,
e) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym sprzętu,
f) dowód wpłaty wadium wraz ze wskazaniem banku i numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium w przypadku nie przyjęcia oferty.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2021 r. o godz. 11ºº.
  1. Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Spółka zastrzega sobie prawo do wycofania z przetargu wymienionych maszyn i urządzeń bez podania przyczyn.

 

 
wtorek, 28.4.2015 13:33
piątek, 18.6.2021 14:37
środa, 16.6.2021 09:51
poniedziałek, 14.6.2021 13:52
poniedziałek, 14.6.2021 11:32
poniedziałek, 14.6.2021 09:00
piątek, 11.6.2021 13:39
piątek, 11.6.2021 13:35
piątek, 11.6.2021 11:23
piątek, 11.6.2021 10:10
czwartek, 10.6.2021 15:20
piątek, 4.6.2021 19:15
piątek, 4.6.2021 19:14
piątek, 4.6.2021 10:22
czwartek, 3.6.2021 21:20
sobota, 1.9.2018 14:25
poniedziałek, 31.5.2021 14:27
poniedziałek, 31.5.2021 14:17
poniedziałek, 31.5.2021 14:12
poniedziałek, 31.5.2021 11:13
poniedziałek, 31.5.2021 11:07
piątek, 12.2.2016 22:24
poniedziałek, 26.4.2021 15:35
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów