komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

sobota, 24 lipca 2021

Kingi, Krystyny

Przetarg na sprzedaż maszyn, urządzeń oraz samochodów

poniedziałek, 7.6.2021 15:34 , odsłony: 1678
kategorie artykułu:

Ogłoszenie

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Spółka z o. o. w Gilowie 120A, 58-230 Niemcza ogłasza przetarg ofertowy, nieograniczony na sprzedaż używanych maszyn rolniczych, urządzeń technicznych oraz samochodów osobowych.

L. p.

Nazwa sprzętu

Rok

produkcji

Cena wywoławcza

[zł]

Wadium

Numer fabryczny/

rejestracyjny

 

Miejsce postoju

1.

Siewnik do kukurydzy Amazone ED601K

2002

32 250,00

3 230,00

202608

Gilów

2.

Rozsiewacz nawozu Amazone ZA-M1501

2013

18 350,00

1 830,00

ZAM01067315

Gilów

3.

Ciągnik rolniczy Ursus C360

1977

9 700,00

960,00

WBZ040P

Gilów

4.

Samochód osobowy KIA

2001

3 900,00

380,00

DDZ61TW

Gilów

5.

Przyczepa samozbierająca Kobzarenko – model PT 24

2018

73 100,00

7 300,00

909064

Gilów

6.

Kombajn New Holland CX 8070

2008

285 350,00

28 600,00

301632011

Gilów

7.

Przystawka do kukurydzy New Holland MF 675W

2009

51 550,00

5 150,00

826576008

Gilów

   Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w godzinach 800 - 1500 od poniedziałku do piątku. Informacje na temat sprzedawanych maszyn i warunkach przetargu można uzyskać pod numerami telefonów 509 568 243 oraz 885 214 555.

  1. Oferty należy składać osobiście lub wysyłać na adres Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o. Gilów 120A, 58-230 Niemcza do dnia 17 czerwca 2021 r. do godz. 13ºº. Za datę złożenia oferty uważa się dzień wpływu oferty do biura Spółki.
  1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta przetargowa”.
  1. Wadium w walucie polskiej w wysokości określonej w ogłoszeniu, osobno na każdą pozycję, należy wpłacić nie później niż do 17.06.2021 r. na rachunek bankowy nr 40 1090 2301 0000 0005 9000 0295 lub gotówką w kasie spółki. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków na wskazany wyżej rachunek bankowy Spółki.
  1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać:

a) dokładne dane oferenta (imię i nazwisko, siedziba i adres, telefon, status prawny),
b) oryginał lub potwierdzony notarialne odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
c) określenie przedmiotu zakupu,
d) oferowaną cenę nabycia – wyrażoną w złotych polskich i warunki jej zapłaty,
e) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym sprzętu,
f) dowód wpłaty wadium wraz ze wskazaniem banku i numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium w przypadku nie przyjęcia oferty.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2021 r. o godz. 11ºº.
  1. Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Spółka zastrzega sobie prawo do wycofania z przetargu wymienionych maszyn i urządzeń bez podania przyczyn.

 

 
wtorek, 28.4.2015 13:33
poniedziałek, 19.7.2021 19:17
czwartek, 15.7.2021 12:00
środa, 14.7.2021 21:45
wtorek, 13.7.2021 13:35
piątek, 9.7.2021 11:32
środa, 7.7.2021 08:47
piątek, 12.2.2016 22:24
czwartek, 1.7.2021 22:09
środa, 30.6.2021 14:17
poniedziałek, 31.5.2021 11:07
poniedziałek, 31.5.2021 11:13
poniedziałek, 31.5.2021 14:12
poniedziałek, 31.5.2021 14:17
poniedziałek, 31.5.2021 14:27
poniedziałek, 28.6.2021 15:15
piątek, 11.6.2021 13:39
piątek, 11.6.2021 13:35
piątek, 11.6.2021 10:10
sobota, 1.9.2018 14:25
poniedziałek, 5.1.2015 12:42
środa, 13.1.2021 10:33
sobota, 9.5.2020 12:12
czwartek, 6.8.2020 11:11
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna