komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

sobota, 15 maja 2021

Zofii, Nadziei

Przetarg na sprzedaż maszyn, urządzeń oraz samochodów

środa, 21.4.2021 12:06 , odsłony: 1945
kategorie artykułu:

Ogłoszenie

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Spółka z o. o. w Gilowie 120A, 58-230 Niemcza ogłasza przetarg ofertowy, nieograniczony na sprzedaż używanych maszyn rolniczych, urządzeń technicznych oraz samochodów osobowych

 

L. p.

Nazwa sprzętu

Rok

produkcji

Cena wywoławcza

[zł]

Wadium

Numer fabryczny/

rejestracyjny

 

Miejsce postoju

1.

Siewnik do kukurydzy Amazone ED601K

2002

32 150,00

3 215,00

202608

Gilów

2.

Rozsiewacz nawozu Amazone ZA-M1501

2013

18 250,00

1 825,00

ZAM01067315

Gilów

3.

Ciągnik rolniczy Ursus C360

1977

9 600,00

960,00

WBZ040P

Gilów

4.

Samochód osobowy KIA

2001

3 800,00

380,00

DDZ61TW

Gilów

5.

Przyczepa samozbierająca Kobzarenko – model PT 24

2018

73 000,00

7 300,00

909064

Gilów

6.

Kombajn New Holland CX 8070

2008

285 250,00

28 525,00

301632011

Gilów

7.

Przystawka do kukurydzy New Holland MF 675W

2009

51 450,00

5 145,00

826576008

Gilów

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w godzinach 800 - 1500 od poniedziałku do piątku. Informacje na temat sprzedawanych maszyn i warunkach przetargu można uzyskać pod numerami telefonów 509 568 243 oraz 885 214 555.

1. Oferty należy składać osobiście lub wysyłać na adres Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o. Gilów 120A, 58-230 Niemcza do dnia 7 maja 2021 r. do godz. 13ºº. Za datę złożenia oferty uważa się dzień wpływu oferty do biura Spółki.

2. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta przetargowa”. 

3. Wadium w walucie polskiej w wysokości określonej w ogłoszeniu, osobno na każdą pozycję, należy wpłacić nie później niż do 07.05.2021 r. na rachunek bankowy nr 40 1090 2301 0000 0005 9000 0295 lub gotówką w kasie spółki. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków na wskazany wyżej rachunek bankowy Spółki.

4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać:

a) dokładne dane oferenta (imię i nazwisko, siedziba i adres, telefon, status prawny),
b) oryginał lub potwierdzony notarialne odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
c) określenie przedmiotu zakupu,
d) oferowaną cenę nabycia – wyrażoną w złotych polskich i warunki jej zapłaty,
e) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym sprzętu,
f) dowód wpłaty wadium wraz ze wskazaniem banku i numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium w przypadku nie przyjęcia oferty.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2021 r. o godz. 11ºº.

6. Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Spółka zastrzega sobie prawo do wycofania z przetargu wymienionych maszyn i urządzeń bez podania przyczyn.

 
wtorek, 28.4.2015 13:33
wtorek, 4.5.2021 10:21
wtorek, 11.5.2021 14:02
poniedziałek, 10.5.2021 13:01
poniedziałek, 10.5.2021 12:59
piątek, 7.5.2021 09:10
czwartek, 6.5.2021 09:00
środa, 5.5.2021 09:44
środa, 5.5.2021 09:31
poniedziałek, 29.3.2021 10:28
piątek, 30.4.2021 20:31
piątek, 30.4.2021 20:29
wtorek, 27.4.2021 13:45
poniedziałek, 26.4.2021 15:35
poniedziałek, 26.4.2021 12:13
piątek, 12.2.2016 22:24
niedziela, 25.4.2021 09:46
czwartek, 15.4.2021 15:53
poniedziałek, 12.4.2021 08:59
poniedziałek, 5.1.2015 12:42
środa, 17.3.2021 15:42
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny