komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

wtorek, 25 czerwca 2019

Lucji, Wilhelma

Przestrzeń dla wszystkich

poniedziałek, 10.6.2019 20:53 , komentarze: 0 , odsłony: 306
kategorie artykułu:

O planach i potrzebach z doktor Kingą Zych, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej

- Zarządza pani instytucją wielofunkcyjną… Jak kierować tak różnorodną organizacją?

- MOKiB to swoista hybryda. Koordynujemy działaniami związanymi z promocją i upowszechnianiem kultury (ośrodek kultury). Zajmujemy się sportem (hala sportowa, Kompleks Boisk Sportowych „Orlik”), ale też gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów (biblioteka). W naszych strukturach znajduje się także Regionalna Izba Pamięci. Takie zespolenie wymaga odpowiedniego zarządzania. Nie można tracić z oczu poszczególnych części. Należy o nie dbać i je rozwijać. Z drugiej strony trzeba ujmować to, co się robi całościowo, tworzyć i dowartościowywać wspólnotę.

- Budować więzi? Ale jak?

-  Stawiam na integrację, przenikanie się różnych form aktywności i współpracę z innymi instytucjami - samorządowymi, NGO-sami*, podmiotami sektora gospodarki, wśród których widzę partnerów strategicznych np. przy pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Chciałabym tak kierować gminną jednostką, aby była miejscem autonomicznym, przyjaznym, szanującym tradycję, ale jednocześnie otwartym na nowoczesność. Miejscem, które odpowie na potrzeby lokalnej społeczności. Sposób myślenia o instytucji kultury, nadawanie jej kierunku rozwoju i filozofia zarządzania powinny być zgodne ze specyfiką miejsca. Chciałabym np. wykreować cykliczne wydarzenie, które będzie łączyć się z działaniami związanymi z promocją Piławy Górnej, akcentować szczególny charakter miasta.

- To dobry pomysł.

- MOKiB musi uwzględniać oczekiwania mieszkańców, integrować i wzmacniać mechanizmy prospołeczne, akcentować to, co regionalne. Podstawowym celem działalności będzie promocja szeroko rozumianej aktywności (intelektualnej, ruchowej, twórczej).

- W jaki sposób MOKiB ma pobudzać rozwój lokalnej kultury czy sportu? 

- Upowszechnianie czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym może się odbywać poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, kół zainteresowań czy klubów. Ważne jest stwarzanie możliwości rozwoju i twórcza organizacja czasu. Zamierzam m.in. poszerzyć ofertę imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych oraz zajęć z zakresu edukacji kulturalnej. Najważniejszym zadaniem, jakie sobie stawiam, jest wskazanie kierunku rozwoju w taki sposób, aby instytucja stała się przestrzenią dostępną dla wszystkich, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia, pochodzenia i umiejętności.

- Do tego potrzeba odpowiedniego zaplecza…

- MOKiB powinien stać się instytucją, której działalność będzie określana jako potrzebna i ważna. Powinien zapewnić wysoką efektywność usług i odpowiednią jakość, dlatego planuję modernizację siedziby i obiektów (np. doposażenie sali widowiskowej w system nagłaśniający i oświetleniowy, wymianę oświetlenia w głównym budynku na oświetlenie typu LED, co przy okazji zmniejszy koszty poboru energii), a także rozwój kapitału ludzkiego, choćby poprzez podnoszenie kwalifikacji kadry czy wprowadzenie systemu organizacji pracy i systemu identyfikacji wizualnej.

- Ambitne cele… A skąd czerpie pani natchnienie?

- Szansę widzę we współpracy ze specjalistami, teoretykami i praktykami. Inspirują mnie nowe ujęcie muzealnictwa, działania Museum of Modern Art, rozważania Umberta Eco. Bliska jest mi wizja Total Quality Management i benchmarking. Ponieważ priorytetem jest dla mnie szeroko rozumiane słowo, w swoich decyzjach chciałabym kierować się nie tylko osobistymi przekonaniami, ale także głosem innych.

Kinga Zych, dr nauk społecznych. Ukończyła animację społeczności lokalnych, studia w zakresie edukacji artystycznej, współczesnych sztuk wizualizacji oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika  o specjalności pedagogika twórczości wizualnej. Posiada wykształcenie w zakresie administracji publicznej z elementami prawa (ukończone studia podyplomowe z zarządzania). Ukończyła studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa. Odbyła również czteroletnie studia doktoranckie w zakresie nauk społecznych. Interesuje się: filozofią kultury, polską sztuką krytyczną lat 80. i 90., poezją śpiewaną, muzyką alternatywną, soulem, haiku, filmami Woody`ego Allena. Opublikowała:

  • Kultura w neoliberalizm zaplątana [w:] „Rynek-Społeczeństwo-Kultura”
    nr 1(9)/2014.
  •  „Culture in action” – nadzieja nowego regionalizmu? Seria: HUMANS – ART – EDUCATION, Tom 3. Regionalizm w kulturze – między słowem, muzyką
    i architekturą pod redakcją Małgorzaty Suświłło i Adama Grabowskiego, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2017.

*NGO - organizacja pozarządowa (ang. non-government organization,) działająca na rzecz wybranego interesu, nie dla osiągnięcia zysku.

UM Piława Górna

 

Wasze komentarze

wczoraj, 17 godz temu
wczoraj, 23 godz temu
piątek, 21.6.2019 16:28
2
piątek, 21.6.2019 16:26
1
piątek, 21.6.2019 16:21
piątek, 21.6.2019 07:00
czwartek, 20.6.2019 05:00
1
czwartek, 20.6.2019 04:00
10
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Restauracja RETRO
Restauracja RETRO
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
HOTEL MIODOWY
HOTEL MIODOWY
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
CENTRUM MEBLOWE
CENTRUM MEBLOWE
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Tomograf3D
Tomograf3D
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK