komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM
LOTTO

wtorek, 19 lutego 2019

Arnolda, Konrada

Program dla Piławy Górnej

czwartek, 27.9.2018 00:00 , komentarze: 121 , odsłony: 168749
kategorie artykułu:

Rozmowa z przedstawicielami Komitetu Wyborczego Obywatelskiego Bloku Samorządowego: Dariuszem Madejskim kandydatem na radnego, obecnym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Piławie Górnej, Henrykiem Kosem kandydatem do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego i Krzysztofem Chudykiem kandydatem na Burmistrza Piławy Górnej.

Co proponuje Obywatelski Blok Samorządowy mieszkańcom Piławy Górnej w swoim programie wyborczym?

Krzysztof Chudyk: Chcemy wyjść od diagnozy z jakimi największymi problemami boryka się w ostatnich latach Piława Górna. Pierwszy to wyludnienie miasta, w ciągu ostatnich 22 lat liczba mieszkańców Piławy zmniejszyła się o 850 osób. Drugi problem to zbyt małe dochody i wydatki budżetu gminy na 1 mieszkańca, co stawia nas wśród najbiedniejszych gmin województwa dolnośląskiego. Aby doprowadzić do powrotu części mieszkańców, którzy wyjechali i osiedlania się nowych, chcemy złożyć propozycję poprawy warunków życia w mieście a więc ofertę mieszkaniową, sportowo-rekreacyjną czy ciekawą ofertę kulturalną. Jeżeli chodzi o drugi problem, czyli zwiększenie rozmiarów budżetu miasta, to głównym źródłem musi być wzrost dochodów własnych czyli głównie podatków. Już sam wzrost liczby ludności zwiększa również wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż wraca on do gmin z budżetu państwa w wysokości prawie 40%. Ważniejszy jest tutaj jednak wzrost podatków, który pochodzi od przedsiębiorstw i przedsiębiorców, głównie podatek od nieruchomości. Nie mamy tutaj jednak na myśli wzrostu stawek podatkowych, lecz rozmiarów podatków w wyniku rozwoju istniejących firm i powstawania nowych.

Henryk Kos: Żyjemy w otoczeniu 3 kopalń odkrywkowych i ponad 100 zakładów kamieniarskich, w Piławie funkcjonuje też kilka zakładów odzieżowych, są to miejsca pracy ale też problemy związane z transportem. Przyszłościowo musimy zadbać o ich utrzymanie i rozwój tych branż. Są to nie tylko miejsca pracy ale też dochody gminy. Dlatego powinna powstać strefa przemysłowa, tereny uzbrojone poza centrum miasta np. wzdłuż ul Struga i ul. Kośmińskiej. Wymaga to przyspieszenia prac nad planami zagospodarowania przestrzennego – przedsiębiorcy nie mogą czekać latami na rozpatrzenie ich wniosków.

Dariusz Madejski: Bardziej niż dotychczas zamierzamy wspierać sport, wielu działań wymaga stadion miejski. Chcemy doprowadzić do jego modernizacji a także do rozbudowy istniejącego przy stadionie hotelu w celu powiększenia liczby miejsc noclegowych. Zostaną przez to stworzone warunki do przebywania w naszym mieście dzieci, młodzieży czy sportowców z innych regionów kraju i zza granicy również w ramach wymiany z naszą młodzieżą. Zamierzamy przeznaczyć również większe środki finansowe na rozwój kultury w mieście. Potrzebna jest większa ilość zajęć dla dzieci, jak choćby zajęcia artystyczno-muzyczne , teatralne, nauka języków. Chcielibyśmy utworzyć w ramach projektu Kino za Rogiem – małą salę kinowa przy MOKiB – aby prowadzić działalność kinową na dobrym poziomie. Większego zainteresowania potrzebują również seniorzy, którzy zgłaszają potrzebę zajęć sportowo-rekreacyjnych czy też związanych ze zdrowym żywieniem.

Wracając do oferty mieszkaniowej, co proponujecie?

Krzysztof Chudyk: Zaproponujemy adaptację budynku po byłym gimnazjum przy ulicy Wiejskiej, który jest obecnie niewykorzystany, na komunalne lokale mieszkalne. Część tych powierzchni przeznaczone zostaną na lokale użytkowe, które będzie można wykorzystać do prowadzenia działalności gospodarczej. Chcemy zachować ten budynek w majątku gminy i jak najszybciej przeznaczyć go do modernizacji, aby zapobiec jego dewastacji. Oferty mieszkaniowej nie można tylko ograniczać do lokali komunalnych, jeżeli mamy na myśli długofalowy rozwój miasta i zwiększenie liczby mieszkańców. Dlatego chcemy doprowadzić do pozyskania działek Skarbu Państwa znajdujących się na terenie miasta, z przeznaczeniem na realizację budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Działki te znajdują się w dwóch lokalizacjach: przy ulicy Groszowieckiej oraz przy skrzyżowaniu ulic Kośmińskiej i Bolesława Chrobrego. Aktualnie są to pola uprawne Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój”. Obrzeża miasta są naturalnym terytorium do powiększania jego rozmiarów. Można na tych terenach realizować budownictwo bez ciasnoty, która jest w centrach miast. Na tych działkach w perspektywie długookresowej chcielibyśmy realizować budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne w oparciu o  rządowy program MIESZKANIE PLUS. Program ten jest przeznaczony na mieszkania czynszowe z opcją wykupu. Pozytywne cechy tego programu to łatwiejsza ścieżka odrolnienia tego typu działek oraz to, że gmina nie musi angażować swoich środków finansowych, gdyż inwestorem jest państwowy Krajowy Zasób Nieruchomości. Finansowanie tego projektu realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości. Wiele gmin z powodzeniem realizuje już ten program.

Jakie jeszcze inne obszary uważacie za najważniejsze w swoim programie wyborczym?

Krzysztof Chudyk: Na pewno zmniejszenie zapylenia powietrza, zarówno emisji spalin z pieców C.O. ale także pyłów z pobliskich kopalń. Na pewno będziemy dopłacać do wymiany pieców na nowoczesne a także zachęcać do korzystania z  rozpoczynającego się rządowego programu „Czyste Powietrze”. Będzie można uzyskać dofinansowanie na termomodernizację budynków, w tym wymianę pieca, ocieplenie, wymianę okien. Jeśli chodzi o kopalnie, to podejmiemy rozmowy z ich zarządami w celu określenia, co muszą zrobić w sprawie ograniczenia zapylenia, aby mieszkańcy naszego miasta mogli oddychać czystym powietrzem.

Henryk Kos: W radzie powiatu będę wnioskował o przebudowę ul B. Chrobrego oraz ul. Piastowskiej, są to drogi powiatowe najbardziej obciążone ruchem transportu ciężkiego. Uważam, że w ciągu ul. Piastowskiej jest możliwe po jej przebudowie wytyczenie ścieżki pieszo-rowerowej oraz zatoczek parkingowych poprzez odpowiednie zwężenie pasa jezdni, który obecnie i tak przebiega środkiem tej ulicy.
Będę też wspierał zakończenie remontu Specjalnego Ośrodka Wychowawczego perełki architektonicznej Piławy Górnej oraz reaktywacji szkolnictwa zawodowego na terenie naszego powiatu.

Dariusz Madejski: Podejmiemy działania zwiększające znaczenie turystyczne miasta w regionie. W Piławie Górnej naprawdę jest co zobaczyć, tylko trzeba o tym szerzej powiedzieć. Historia Braci Morawskich jako założycieli miasta, Plac Piastów Śląskich, Park Miejski i Góra Parkowa to miejsca, którymi możemy się pochwalić. Potrzebna będzie jednak rewitalizacja i promocja Parku Miejskiego, jako najlepszego miejsca do wypoczynku w mieście. Kolejnym tematem jest modernizacja lokalnych dróg gminnych, szczególnie na starych osiedlach. Zamierzamy je zmodernizować w tzw. ciągi pieszo-jezdne, miedzy innymi na Oś. Nowym, Oś. Młyńskim, Oś. Małym, ul. Staszica, Herbaciana, Tulipanowa. Podejmiemy również działania do budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową na ul. Kośmińskiej.

Henryk Kos: Turystyka rowerowa może się rozwijać pod warunkiem, że przez Piławę się przejedzie wzdłuż. Jest to obecnie bardzo popularna forma spędzania wolnego czasu. Musimy połączyć obecną ścieżkę rowerową z Przerzeczyna-Zdroju w kierunku Kośmina, Owiesna, Ligoty i Dzierżoniowa, wykorzystując istniejące kopalnie do ich udziału przy takich inwestycjach. To kopalnie utrudniają nam życie i ich obowiązkiem jest zadbanie o nasze warunki życia w ich otoczeniu.

Dariusz Madejski: Nie zapominamy o tak podstawowych potrzebach mieszkańców jak woda czy kanalizacja. Są jeszcze miejsca w mieście, które nie są podłączone do wodociągu jak ul. Górna, czy kanalizacji jak ul. Sienkiewicza poniżej oczyszczalni. Zrealizujemy podłączenie tych fragmentów miasta do mediów.

W ostatnich latach wzrasta znaczenie budżetów obywatelskich w gminach, czy Piława Górna również pozwoli mieszkańcom na bezpośrednie decydowanie o części wydatków?

Krzysztof Chudyk: Tak, budżet obywatelski już funkcjonuje w mieście, jednak w ostrożnych rozmiarach. Zwiększymy środki na budżet obywatelski, aby mieszkańcy mogli w większym zakresie realizować swoje dobre pomysły w różnych sprawach, dotyczących ich bezpośredniego otoczenia. Chciałbym powiedzieć również o innych nowoczesnych inicjatywach obywatelskich, które chcemy zaproponować mieszkańcom Piławy Górnej. Zaproponujemy utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy oraz Gminnej Rady Seniorów jako głosów doradczych w zarządzaniu miastem. Słyszymy wiele opinii, że miasto nie ma dobrych propozycji dla młodzieży, głównie jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu. Uważamy, że dobrym pomysłem będzie, jeśli młodzież sama będzie składać propozycje i współdecydować o sprawach, które jej dotyczą. Podobnie rzecz ma się z ludźmi starszymi. Często mówią, że ich sprawy są zaniedbywane i nie są oni wystarczająco reprezentowani. Pamiętajmy, że ludzi starszych będziemy mieć coraz więcej i każdy z nas- czy prędzej, czy później trafi do tej grupy.

Dariusz Madejski: Zdajemy sobie sprawę, że łamy Doby nie pozwalają, aby przedstawić cały program wyborczy w szczegółach. Zarysowaliśmy jedynie najważniejsze zagadnienia. Do szczegółów zapraszamy w naszych materiałach wyborczych, na stronę internetową Obywatelskiego Bloku Samorządowego: www.obspilawagorna.pl, jak również na fanpage’a kandydata na Burmistrza Krzysztofa Chudyka oraz zapraszamy na spotkanie przedwyborcze, które odbędzie się w dniu 03.10.2018 r. o godz. 18 w Miejskim Ośrodku Kultury w Piławie Górnej.

Dziękuję za rozmowę

materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Obywatelskiego Bloku Samorządowego

 

Wasze komentarze

Wow ponad 67tys. odsłon
sobota, 29.09.2018 10:26 autor:
Krzysztof Chudyk odmieni oblicze Piławy, TEJ Piławy ...
środa, 17.10.2018 12:33 autor: Ala
Odbierzemy parlament! Mała poprawa tekstu
czwartek, 27.09.2018 18:06 autor:
...,,za rok parła"..czyli co poród przewidujesz???
czwartek, 27.09.2018 18:18 autor:
Poprawiłem na "parlament"
czwartek, 27.09.2018 21:57 autor:
jak ci podniosą podatki już będzie ok
czwartek, 27.09.2018 20:16 autor:
Ja nie mam na kogo zagłosować. W mojej ocenie NAJMIERNIEJSZĄ...
sobota, 29.09.2018 22:10 autor: Koleżanka Zuźki
I tak będzie najlepiej tetryczko.
sobota, 29.09.2018 22:48 autor:
Jestem w pełni: optymistką, z nowoczesnym spojrzeniem na życie, czynną...
niedziela, 30.09.2018 19:56 autor: Z dedykacją dla autora wyżej.
A kogo to....?
niedziela, 30.09.2018 20:24 autor:
A co z Piechem , trzecim kandydatem na burmistrza ?...
niedziela, 30.09.2018 07:45 autor: ,
Kto to jest Piech? nie kojarzę
niedziela, 30.09.2018 13:57 autor:
Lepiej żeby juž niekt go nie skojarzył z tym kolesiem...
niedziela, 30.09.2018 19:41 autor: Koleżka
Trzej muszkieterowie chca wysadzic panią burmistr zz fotela, dlatego...
niedziela, 30.09.2018 16:12 autor: precz z V kolumną
mam dosc post komuny i ...
czwartek, 27.09.2018 11:23 autor: karasko
mowie co wiem pracowalam w tajlorze jeden...
piątek, 28.09.2018 20:38 autor: fizyczna
brawo za odwagę i szczerość
sobota, 29.09.2018 21:47 autor:
Głos rozsądku
piątek, 28.09.2018 21:42 autor:
Mnie się ten program podoba. Pójdę na wybory i zagłosuję....
czwartek, 27.09.2018 15:59 autor: Mieszkanka PG
Nie tylko Tobie,innym też ha ha ha!
sobota, 29.09.2018 09:53 autor:
HA HA HA PRIMA APRILIS JUŻ BYŁ
piątek, 28.09.2018 21:41 autor:
Pisz PRAWDĘ
piątek, 28.09.2018 21:49 autor:
Za to biorą pieniądze.
piątek, 28.09.2018 22:28 autor:
oj oj ponisło cię
sobota, 29.09.2018 02:32 autor:
W sumie to trzech.
piątek, 28.09.2018 22:09 autor:
Oni mają dar wydymania Piławy !
czwartek, 27.09.2018 09:42 autor: ,
Jeep i oto tutej chodzi hee
piątek, 28.09.2018 22:38 autor:
Ja też :)
piątek, 28.09.2018 16:48 autor:
Mam pytanie do osób w temacie BOBO....kos nie był tam...
czwartek, 27.09.2018 15:39 autor: Pg
Oj uważaj jesteś blisko wokandy
czwartek, 27.09.2018 16:49 autor: Pilawianin
Hehe blisko ale jednocześnie daleko :)
czwartek, 27.09.2018 17:53 autor: Pg
tematy zakazane? jakieś tabu ...ciekawe ....
piątek, 28.09.2018 13:07 autor:
Bez pomocy ministrów i tak wygramy.
piątek, 28.09.2018 07:37 autor:
Rzeka perelka Pilawy z naszych sciekow
piątek, 28.09.2018 06:04 autor: fan Pilawy
Te wybory to ostatni dzwonek dla Piławy
czwartek, 27.09.2018 22:06 autor: [[[[[[[
U Ciebie zapadła ciemność.
czwartek, 27.09.2018 23:07 autor:
Jutro śmiech na cały powiat!!
czwartek, 27.09.2018 23:12 autor:
prawda!
czwartek, 27.09.2018 14:52 autor: Krzysztof
Popieram;)
czwartek, 27.09.2018 14:56 autor:
A jak Was już wybierzemy powiecie że się nie dało....
czwartek, 27.09.2018 11:19 autor: Burek
Głos rozsądku.
czwartek, 27.09.2018 14:59 autor:
Czas na zmiany, bo zmiany są wskazane. A to jest...
czwartek, 27.09.2018 13:17 autor: Wybodca
Te większe podatki to niby skąd by miały być ?
czwartek, 27.09.2018 20:09 autor: Przedsiębiorca
A na zdjęciu profilowym Panowie pokazali czym myślą. Albo...
czwartek, 27.09.2018 19:20 autor: Aaaaa
Super nareszcie będzie "dobra zmiana" w mieście popieram
czwartek, 27.09.2018 17:48 autor: Wyborca
Spokójnie, rzetelnie, wystarczająco.
czwartek, 27.09.2018 07:55 autor:
Podniosą podatki w biednym mieście?
czwartek, 27.09.2018 15:01 autor:
CHŁOPAKI do wzięcia.
czwartek, 27.09.2018 14:13 autor:
Dla mnie bomba. Widzę że znają Piławę i jej...
czwartek, 27.09.2018 11:31 autor: I
Dobrze, że im głowy ucięli a nie j...
czwartek, 27.09.2018 06:31 autor: 12321

niedziela, 17.2.2019 19:40
2
niedziela, 17.2.2019 15:35
niedziela, 17.2.2019 09:00
6
sobota, 16.2.2019 15:00
21
piątek, 15.2.2019 14:38
2
piątek, 15.2.2019 11:10
1
piątek, 15.2.2019 11:00
7
piątek, 15.2.2019 09:46
Restauracja RETRO
Restauracja RETRO
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
KROS-SKI Bielawa
KROS-SKI Bielawa
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Tomograf3D
Tomograf3D
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Mati Autogaz
Mati Autogaz