Prelekcje z uczniami z powiatu dzierżoniowskiego

wtorek, 12.10.2021 11:50 199 0

W miesiącu wrześniu w Szkołach Podstawowych Powiatu Dzierżoniowskiego odbywały się spotkania funkcjonariusza tutejszej Komendy z uczniami i gronem pedagogicznym tych szkół. Poruszanymi tematami były sprawy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, ukierunkowane na zagrożenia płynące z nieprawidłowego eksploatowania urządzeń grzewczych (zatrucia tlenkiem węgla). W spotkaniach organizowanych z inicjatywy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie uczestniczyli uczniowie z różnych klas, stąd tematyka oraz sposób prowadzenia zajęć były dostosowane do wieku słuchaczy. Celem tych wizyt było poszerzenie wiedzy i utrwalenie odpowiednich postaw wśród młodych ludzi a także trafienie za ich pośrednictwem do opiekunów, rodziców czy bliskich osób, co prowadzi do podniesienie świadomości społeczeństwa naszego powiatu związanej z ww. tematyką.

KP PSP Dzierżoniów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)