Prace melioracyjne w niemczańskich rowach

poniedziałek, 11.10.2021 10:45 316 1

Zakres rzeczowy planowanych prac do wykonania obejmował; na długości 1000 mb -wykoszenie wszelkich porostów w tym roślinności drzewiastej, krzewiastej i trawiastej ze skarp oraz dna i poboczy rowów; -odmulenie dna rowów wraz z ich korektą; -rzędną dna rowów zlokalizować na poziomie, który będzie gwarantował swobodny przepływ wody; -uporządkowanie terenu po zakończeniu robót poprzez usunięcie i unieszkodliwienie odpadów powstałych podczas wykonywania prac. Koszt wykonanych prac wyniósł 18 500zł.

UMiG Niemcza

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Niemczanin poniedziałek, 11.10.2021 15:44
A Piekielnik kiedy będzie wyczyszczony