komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

niedziela, 20 czerwca 2021

Diny, Bogny

PRACA w ZUK

czwartek, 30.7.2020 12:51 , odsłony: 3019
kategorie artykułu:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNY SP. Z O.O. W ŁAGIEWNIKACH

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenia wyższe techniczne, o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku (preferowane: inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, budownictwo).
 2. Wymagany co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
 3. Znajomość programów: pakiet Microsoft Office, AutoCAD, oraz Norma.
 4. Umiejętność odczytywania projektów budowlanych, wykonawczych, umiejętność sporządzania kosztorysów, specyfikacji technicznych.
 5. Umiejętność kierowania zespołem pracowników.
 6. Umiejętność organizacji czasu pracy, odpowiedzialność i sumienność.
 7. Umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole.
 8. Odporność na stres i presję czasu.
 9. Prawo jazdy kat. B.
 10. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 11. Niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne. 

Wymagania dodatkowe (fakultatywne):

 1. Posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania, oraz uprawnień do kierowania robotami budowlanymi.
 2. Znajomość przepisów prawnych z zakresu: gospodarki komunalnej, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, o cmentarzach i chowaniu zmarłych, prawo ochrony środowiska, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane. 

Do osoby zatrudnionej na ww. stanowisku w szczególności będzie należało:

 1. Organizowanie pracy oraz nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem działu technicznego (w zakresie świadczonych usług ogólnobudowlanych, utrzymania budynków i terenów zielonych, letniego i zimowego utrzymania dróg, oraz administrowanie cmentarzami komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Łagiewniki).
 2. Sporządzanie i weryfikacja kosztorysów budowlanych.
 3. Organizacja i nadzór robót zleconych.
 4. Współpraca z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz jednostkami zewnętrznymi w celach realizacji zadań.
 5. Nadzór nad pracami wykonywanymi przez pracowników podległych.
 6. Nadzór nad gospodarką transportowo-sprzętową Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach.
 7. Przestrzeganie prawidłowej eksploatacji, konserwacji remontów maszyn, urządzeń, obiektów. i sprzętu.

 

 

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO – SPECJALISTA DS. WODNO-KANALIZACYJNYCH

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenia wyższe techniczne, o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku (preferowane: inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, budownictwo).
 2. Wymagany co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w dziale wod-kan.
 3. Znajomość programów: pakiet Microsoft Office, AutoCAD, oraz Norma.
 4. Umiejętność odczytywania projektów budowlanych, wykonawczych, umiejętność sporządzania kosztorysów, specyfikacji technicznych.
 5. Umiejętność kierowania zespołem pracowników.
 6. Umiejętność organizacji czasu pracy, odpowiedzialność i sumienność.
 7. Umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole.
 8. Odporność na stres i presję czasu.
 9. Odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność, dokładność.
 10. Prawo jazdy kat. B.
 11. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 12. Niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne. 

Wymagania dodatkowe (fakultatywne):

 1. Posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania oraz uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych.
 2. Znajomość przepisów prawnych z zakresu: prawo zamówień publicznych, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, prawo wodne, prawo budowlane. 

Do osoby zatrudnionej na ww. stanowisku w szczególności będzie należało:

 1. Organizowanie pracy oraz nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem działu technicznego (w zakresie sieci wodnej i kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody, oraz oczyszczalni ścieków).
 2. Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod –kan.
 3. Uzgadnianie dokumentacji projektowej wod-kan, oraz prowadzenie odbioru przyłączy wod-kan.
 4. Przestrzeganie prawidłowej eksploatacji, konserwacji remontów maszyn, urządzeń, obiektów i sprzętu.
 5. Organizowanie i nadzór nad usuwaniem awarii kanalizacyjnych i wodociągowych.
 6. Przygotowywanie planów modernizacji i konserwacji obiektów, sieci i urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych.
 7. Sporządzanie i weryfikacja kosztorysów budowlanych.
 8. Organizacja i nadzór robót zleconych.
 9. Współpraca z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz jednostkami zewnętrznymi w celach realizacji zadań.
 10. Nadzór nad pracami wykonywanymi przez pracowników podległych
 11. Nadzór nad gospodarką transportowo-sprzętową Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach.

 

Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 2. Atrakcyjne warunki finansowe.
 3. Możliwość rozwoju zawodowego.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres sekretariat@zuk-lagiewniki.pl do dnia 21.08.2020 r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

WAŻNE!!

Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000). Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000).

Informujemy, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. siedzibą w Łagiewnikach ul. Słowiańska 13 58-210 Łagiewniki. Specjalista ds. ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie Spółki. Kontakt ze Specjalistą ds. Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@zuk-lagiewniki.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 
wtorek, 28.4.2015 13:33
piątek, 18.6.2021 14:37
środa, 16.6.2021 09:51
poniedziałek, 14.6.2021 13:52
poniedziałek, 14.6.2021 11:32
poniedziałek, 14.6.2021 09:00
piątek, 11.6.2021 13:39
piątek, 11.6.2021 13:35
piątek, 11.6.2021 11:23
piątek, 11.6.2021 10:10
czwartek, 10.6.2021 15:20
piątek, 4.6.2021 19:15
piątek, 4.6.2021 19:14
piątek, 4.6.2021 10:22
czwartek, 3.6.2021 21:20
sobota, 1.9.2018 14:25
poniedziałek, 31.5.2021 14:27
poniedziałek, 31.5.2021 14:17
poniedziałek, 31.5.2021 14:12
poniedziałek, 31.5.2021 11:13
poniedziałek, 31.5.2021 11:07
piątek, 12.2.2016 22:24
poniedziałek, 26.4.2021 15:35
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów