PRACA - specjalista ds. organizacyjno-prawnych

piątek, 16.9.2022 15:51 1405

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

zatrudni na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNO – PRAWNYCH

 Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie umów i dokumentów,
 • udział w rozwiązywaniu problemów prawnych,  
 • doradztwo prawne,
 • utrzymywanie kontaktów i współpraca z instytucjami,
 • bieżąca obsługa prawna firmy,
 • inne obowiązki w zakresie organizacyjno – prawnym.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie prawa lub administracji,
 • posiada znajomość regulacji prawnych w zakresie ochrony zdrowia, 
 • kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • inicjatywa w działaniu, sumienność, dokładność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków,   wysoka kultura osobista

Oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie do dnia 9 października 2022 roku ofert na adres mailowy:   

kadry@szpital.dzierzoniow.pl

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

SKŁADAJĄC SWOJĄ OFERTĘ, PROSIMY O ZAMIESZCZENIE PONIŻSZEGO OŚWIADCZENIA:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisany, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze
mnie danych:

 • do włączenia do bazy kandydatów,
 • do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
 • do przetwarzania ich w procesach rekrutacji na podobne stanowiska w przyszłości przez NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o., będącego administratorem danych osobowych.

Zostałam(łem) poinformowana(y), że podanie przeze mnie danych osobowych, za wyjątkiem art.221 Kodeksu Pracy jest dobrowolne.

Zostałam(łem) poinformowana(y), że okres przechowywania moich danych osobowych wynosi 6 m-cy i po tym czasie zostaną one usunięte.

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawie do wycofania zgody w każdym czasie”.

…………...........……………….

                                                                                                                                          Data i czytelny podpis

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).