PRACA - Nauczyciel Terapeuta

piątek, 15.9.2023 20:45 1141

 OFERTA PRACY – NAUCZYCIEL TERAPEUTA W OREW

Nazwa pracodawcy:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 26, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 882-20-95-350, Regon: 021283473. Forma prawna: stowarzyszenie.

Miejsce pracy:

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, ul. Świdnicka 26, 58-200 Dzierżoniów,

tel. 74 831-64-23, 74 831-46-86, kom. 699-812-399, e-mail: orew@onet.pl.

Stanowisko:

Nauczyciel terapeuta.

Rodzaj umowy i wymiar etatu:

Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenie na czas określony, a następnie na czas nieokreślony. Wymiar etatu - 1 etat. 

Wynagrodzenie:

5.000,00 zł brutto miesięcznie. 

Godziny pracy:

8.00-16.00 lub 7.00-15.00.

Ogólny zakres obowiązków:

 • diagnoza sprawności funkcjonalnej dziecka w danej dziedzinie,
 • rozpoznawanie upodobań i mocnych stron podopiecznego oraz skutecznych sposobów motywowania go do wysiłku,
 • opracowanie programu krótkoterminowego i długofalowego w zakresie swoich zajęć, w formach indywidualnych i/ lub grupowych w placówce i w środowisku otwartym,
 • współpraca z zespołem wielospecjalistycznym placówki w zakresie opracowania i realizacji programu,
 • tworzenie warunków i sytuacji do realizacji programu,
 • udział w działalności organizacyjnej i programowej całej placówki,
 • realizacja programu,
 • ocena realizacji programu i efektów indywidualnych i grupowych oraz modyfikacja i rozbudowa programu (ewaluacja),
 • dokumentacja dziecka i własnych czynności oraz prowadzonych zajęć,
 • współpraca z rodzicami,
 • pracownik wykonuje ponadto inne zadania, nie związane ze specyfiką wyżej wymienionego zakresu, min: czynności związane z dowozem dziecka do placówki, rozbieranie, ubieranie dziecka, doprowadzenie do samochodu, odbieranie z samochodu, sprawowanie opieki nad podopiecznym przed i po zajęciach oraz podczas dowozu dzieci do placówki, sprawowanie opieki dostosowanej do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności dziecka: przemieszczanie, czynności fizjologiczne, utrzymanie higieny, spożywanie pokarmów, ochrona przed niebezpieczeństwem oraz inne zadania zlecone przez Dyrektora OREW wynikające ze specyfiki działalności OREW.

Wymagania:

 • wykształcenie - wyższe,
 • kierunek wykształcenia - pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika lub pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie; albo wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku i przygotowanie pedagogiczne i studia podyplomowe na kierunku pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika lub pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie/ kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,
 • doświadczenie zawodowe - mile widziane,
 • umiejętności - umiejętność pracy w zespole wielospecjalistycznym.

Ogłoszenia