komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

sobota, 4 kwietnia 2020

Izydora, Waclawa

Praca - Doradca Klienta

piątek, 13.3.2020 09:22 , odsłony: 2478
kategorie artykułu:

Kim jesteśmy: Lokalnym Bankiem z Centralą w Dzierżoniowie, który powstał 70 lat, a głównym terenem działania jest powiat dzierżoniowski. Relacyjny charakter Banku sprawia, że tworzymy przyjazne, wiarygodne  i wspierające środowisko pracy dla Naszych Pracowników tak, aby oni w kontakcie z Klientem mogli realizować wartości naszego Banku - partnerstwo, współpracę i zaufanie.  

W związku ze stałym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko

Doradca Klienta

Miejsce pracy: Placówki Banku - Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Piława Górna

Czym będziesz się zajmować:

 • Kompleksową obsługą Klientów,
 • Doradztwem w zakresie produktów i usług bankowych,
 • Realizacją transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
 • Zapewnieniem wysokiej jakości obsługi Klientów.

Twoimi atutami na tym stanowisku będą:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji z Klientami,
 • Odpowiedzialność, uczciwość, dokładność i lojalność,
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę od pierwszego dnia zatrudnienia,
 • Pakiet szkoleń przygotowujących do objęcia stanowiska,
 • Pracę w organizacji, gdzie podstawowymi wartościami jest współpraca, zaufanie, lojalność,
 • Przystąpienie do bankowego, atrakcyjnego funduszu emerytalnego, gdzie składkę opłaca tylko pracodawca,
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Możliwość przystąpienia do programu opieki medycznej na preferencyjnych warunkach.  

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie do dnia 31 marca 2020 r. CV i listu motywacyjnego wraz z klauzulą „Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

adres : Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie, ul. Daszyńskiego 24, 58-200 Dzierżoniów

email: centrala@bsdzierzoniow.pl 

 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie przedstawia następujące informacje:

Administrator danych

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie, ul. Daszyńskiego 24, 58-200 Dzierżoniów

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej: centrala@bsdzierzoniow.pl, telefonicznie: 748312910, pisemnie: ul. Daszyńskiego 24, 58-200 Dzierżoniów

Inspektor Ochrony Danych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bsdzierzoniow.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Kategorie danych

Bank przetwarza w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

1) dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, PESEL, seria i nr dowodu osobistego),

2) dane kontaktowe (np. adres, telefon, e-mail),

3) dane o przebiegu zatrudnienia i inne niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

Źródło danych

Pani/Pana dane Bank pozyskuje bezpośrednio od Pani/Pana, od podmiotów pośredniczących w procesie rekrutacji.

Cele przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Bank w celach:

1) przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,

2) statystycznych i raportowania wewnętrznego.

Okres przez który dane będą przechowywane

1) przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa,

2) w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Prawa osoby, której dane  dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (w tym ich kopii), prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 

W ramach realizacji umowy Bank nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania.
 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza EOG  lub do organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 
wtorek, 28.4.2015 13:33
wczoraj, 20 godz temu
poniedziałek, 23.3.2020 12:45
piątek, 27.3.2020 19:36
sobota, 1.9.2018 14:25
piątek, 12.2.2016 22:24
piątek, 27.3.2020 13:36
poniedziałek, 23.3.2020 11:27
czwartek, 3.11.2016 18:04
piątek, 6.3.2020 10:49
poniedziałek, 5.1.2015 12:42
wtorek, 26.2.2019 19:40
sobota, 7.1.2017 13:54
środa, 11.5.2016 10:11
piątek, 30.1.2015 22:45
poniedziałek, 5.1.2015 13:08
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
HOTEL MIODOWY
HOTEL MIODOWY
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec