Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

wtorek, 11.6.2024 13:00 273 1

11 czerwca w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego, szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży, jednostek organizacyjnych powiatu oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości.

Spotkaniu przewodniczył starosta Grzegorz Kosowski, który wraz z zaproszonymi gośćmi dokonał przeglądu działań służb oraz analizy sytuacji bezpieczeństwa obywateli w powiecie.

Omawiany okres dotyczył przedziału od stycznia do maja tego roku.

W trakcie posiedzenia omówiono między innymi:

  • stan porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców,
  •  działalność Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie oraz Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie;
  • realizację zadań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i pomocy rodzinie,
  • działania podejmowane w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2024”:

Z analizy poszczególnych sprawozdań członków Komisji wynika, iż powiat dzierżoniowski zalicza się do miejsc bezpiecznych, z minimalną ilością zdarzeń, które w rażący sposób wpływają na ład i porządek.

W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” priorytetem wszystkich uczestników systemu bezpieczeństwa w powiecie będzie:

  • zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nad wodą oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży spędzającej wakacje w domu;
  • niezwłoczne podejmowanie interwencji służb w zakresie zgłoszeń mieszkańców o zdarzeniach negatywnych;
  • organizacja akcji propagujących bezpieczny wypoczynek;
  • organizacja półkolonii, zawodów sportowych, konkursów i turniejów oraz różnego rodzaju zajęć zorganizowanych przez gminne placówki oświatowe, biblioteki, ośrodki kultury.

Podczas czerwcowego spotkania przyjęto zmiany w powiatowym programie „Bezpieczny Powiat”, które teraz zostaną skierowane do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

Działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod względem formalno – organizacyjnym realizuje Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

 

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

środa, 12.06.2024 06:43
Gonić żuli wszechobecnych