Powiat sprzedaje nieruchomość po byłym Szpitalu Miejskim w Bielawie

piątek, 28.1.2022 07:00 14160 36

Powiat Dzierżoniowski zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości po byłym Szpitalu Miejskim w Bielawie.

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dotyczący nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 699/41 oraz nr 702 obręb Północ, położonej przy ul. Wolności 114 w Bielawie, zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 2526 m².

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa położona jest w śródmiejskiej części miasta Bielawa między ul. Wolności a ul. Żeromskiego. Oznaczona geodezyjnie jako działka nr 699/41 o pow. 0.3910 ha, zabudowana budynkiem byłego Szpitala Miejskiego, oraz działka nr 702 o pow. 0.0106 ha, stanowiąca drogę dojazdową do nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr SW1D/00031405/7.

Na działce zlokalizowany jest budynek o powierzchni użytkowej 2526 m² oraz kubaturze 13822 m³ wpisany do ewidencji zabytków miasta Bielawy. Czterokondygnacyjny budynek został wykonany w technologii tradycyjnej w stylu neogotyckim w XIX wieku. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły pełnej. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej krytej dachówką. Obiekt posiada m.in. wewnętrzną instalację CO, wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną, odgromową. Ogrzewany za pośrednictwem węzła CO należącego do spółki miejskiej. W centralnej części budynku funkcjonuje winda towarowo-osobowa.

Kształt działki nieregularny zbliżony do prostokąta, płaski zadrzewiony, porośnięty krzewami oraz trawą. Nieruchomość ogrodzona ogrodzeniem z przęseł stalowych oraz murem.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Dla ww. nieruchomości nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Nr LVI/552/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 października 2014 roku, w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielawa nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego wyznaczono kierunki rozwoju związane z koncentracja usług centrotwórczych. Oznaczony symbolem UC – teren obszaru centralnego.
Cena nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości 2 500 000 zł (netto) zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. – o podatku od towarów i usług.

Inne informacje
Wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego: ul. Rynek 27, ul. Świdnicka 38 w Dzierżoniowie, oraz zamieszcza na stronie internetowej, stronie BIP urzędu w dniu 28 stycznia 2022r. na okres 21 dni tj. – do dnia 18 lutego 2022r.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele tej nieruchomości lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem złożenia do Zarządu Powiatu wniosku o nabycie, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 11 marca 2022r.
Nieruchomość obciążona jest umową najmu zawartą na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTÓW
MAPA EWIDENCYJNA

Przeczytaj komentarze (36)

Komentarze (36)

Teresa świroniowa od sieroniowej sobota, 29.01.2022 14:44
Cwaniacy kupię a później łajzy na nic nie pozwolą bo...
Taczka 2.0 - pakować zabawki i w niedziela, 30.01.2022 11:08
DROŻYZNA+ nie pozwala nam kupić żadnych nieruchomości. No chyba...
Autor poniedziałek, 31.01.2022 08:27
Like!
niedziela, 30.01.2022 15:49
Szpital w Dzierżoniowie pęka w szwach, ciągle remonty, a taki...
sobota, 29.01.2022 14:17
Bezmajtek przerobi ten obiekt na dworek dla siebie lub schron...
Jełopki z pisiej szopki. sobota, 29.01.2022 14:01
Bezmajtek przerobi ten obiekt na dworek dla siebie lub schron...
HAHAHAHAHAHAHA sobota, 29.01.2022 14:05
Egzekutywa PiS kupuje nieruchomości na Węgrzech. CzyŻby bali się wdzięczności...
Autor sobota, 29.01.2022 15:14
Dziękujemy za PODWYŻKI - DROŻYZNĘ - NOWE PODATKI
Greg sobota, 29.01.2022 19:27
Zróbmy to areszt dla czynowników podłej zmiany.Poseł Czarnecki może być...
piątek, 28.01.2022 11:47
Najgorszy ten Obajtek z PO,wyprzedaje Lotos arabom,pewnie z Tuskiem.
piątek, 28.01.2022 13:28
Tuska dawno z rządu powinni wyrzucić,tyle szkód robi.
Bielawa piątek, 28.01.2022 16:55
Potwierdzam.
piątek, 28.01.2022 15:17
ja za tym
piątek, 28.01.2022 20:26
najgorszy ten Tuska Polski Ład.
piątek, 28.01.2022 15:18
analfabeto 6 lat pis niszczy Polskę
poniedziałek, 31.01.2022 02:41
Taaa...a koalicja PO-PSL przez 8 lata (20007-2015) pięknie Polskę budowała....
Bielawa piątek, 28.01.2022 16:57
Tylko Dobra Zmiana nadzieja Polaków. Ten rząd pamięta i pomaga...
Autor sobota, 29.01.2022 13:47
Bardzo dobra. Nawozy zdrożały 400%, chleb za chwilę po 20...
piątek, 28.01.2022 16:00
Jaka funkcje pelni Tusk w rzadzie? Co Ci sie poplatalo!...
Bielawa piątek, 28.01.2022 16:59
Jak rządził to POkazal. Ludzie dobrze pamiętają.!!! Ten rząd nie zostawia...
Autor sobota, 29.01.2022 13:52
Za PiS nawet dzieci nie chcą się rodzić. Choć trzeba...
Szpitalnik piątek, 28.01.2022 15:46
Jeszcze ulgę w podatku 500 000 zł (Pałacyk+) dali sobie...
sobota, 29.01.2022 11:14
PO-wskie rządy zniszczyły wszystko .nie ma szpitala .szkoły zaraz nie...
piątek, 28.01.2022 11:33
POWIAT DZIERZONIOWSKI TO PLATFORMA PRZECIEŻ....WYSPRZEDAĆ WSXYSTKO, SWOIM, a potem
Autor sobota, 29.01.2022 13:41
Ciekawe. Kaczyński sprzedaje flagową firmę paliwową Rosjanom i kupuje od...
sobota, 29.01.2022 09:07
o właśnie , strzał w dychę
piątek, 28.01.2022 15:17
pis-owskie rządy zniszczyły wszystko .nie ma...
sobota, 29.01.2022 09:02
kłamiesz, SLD I dzisiejsze PO chciało wszystkie szpitale chciało...
Bielawa piątek, 28.01.2022 16:54
Tak się składa, że to za rządów lewackich szpital zlikwidowano.
Bielawa piątek, 28.01.2022 17:14
Tak, to szczera prawda. Kontynuują się dalej..... Polacy pamiętają. Obecny rząd praworządny...
??? piątek, 28.01.2022 14:21
A sprzedają go z ludźmi co tam się znajdują ??...
Kris piątek, 28.01.2022 12:05
Powinien nadal pozostać szpitalem w tym celu go wybudowali Bielawa...
Brawo piątek, 28.01.2022 11:04
Wczoraj miałem przyjemność przylecieć na lotnisko z poza strefy Schengen...
piątek, 28.01.2022 14:41
A szczepiony jesteś?
Kw piątek, 28.01.2022 11:11
Przyleciałeś aby kupić ten budynek? Bo jakoś nie widzę związku...
piątek, 28.01.2022 11:32
Wszystko SpRzedawALI I daEj sprzedają Tak rządziła Platforma Taki budynek, żeby...