Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

czwartek, 2.12.2021 11:00 1623 0

2 grudnia na zaproszenie Starosty Dzierżoniowskiego odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Celem spotkania była podsumowanie realizowany działań z obszaru bezpieczeństwa w powiecie dzierżoniowskim w roku 2021. Podczas spotkania:
– dokonano analizy bieżącej sytuacji epidemiologicznej w powiecie dzierżoniowskim,
– omówiono projektu budżetu na realizację zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2022,
– dokonano oceny stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w roku 2021,
– przedstawiono informację w zakresie realizacji zadań statutowych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców / pacjentów w aspekcie działalności w obszarze ochrony zdrowia i pomocy rodzinie,
– przedstawiono informację w zakresie podejmowanych działań zmierzających do minimalizowania zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem powietrza oraz negatywnych zapachów odorowych,
– omówiono zadania Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat”,
– przyjęto plan Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2022.

Podobnie jak rok ubiegły, tak i ten był zdominowany przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozwojowi pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Starosta Dzierżoniowski podziękował wszystkim zebranym za dobrą współpracę w tym zakresie.

Sytuacja epidemiczna na terenie powiatu dzierżoniowskiego, podobnie jak w całej Polsce, jest poważna. W listopadzie odnotowano łącznie 650 nowych zakażeń COVID-19 oraz 9 zgonów spowodowanych koronawirusem. Dla porównania, w październiku było to 110 nowych przypadków. Rośnie również liczba osób przebywających na kwarantannie.
Jednocześnie odnotowuje się niewielki wzrost ilości osób zaszczepionych. Obecnie w pełni zaszczepionych jest około 47% mieszkańców powiatu, co stanowi jeden z najniższych wyników w województwie dolnośląskim.

Podczas obrad przeanalizowano również nowe obostrzenia, które obowiązują od 1 grudnia 2021 roku.

W posiedzeniu udział wzięli: przewodniczący komisji Starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski, Sekretarz Powiatu Izabela Szygudzińska, Skarbnik Powiatu Iwona Swendrak – Zając, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Grażyna Wójcik, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Przemysław Marut, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie asp. sztab. Dariusz Szmigielski, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie st. kpt. Sławomir Dudziński, Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie mjr Andrzej Leśniewicz, Zastępca Burmistrza Miasta Bielawa Aleksander Siódmak, przedstawiciel Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, przedstawiciel Urzędu Gminy w Łagiewnikach, przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Niemcza, Burmistrz Miasta Pieszyce Dorota Konieczna-Enȍzel, Burmistrz Miasta Piława Górna Krzysztof Chudyk, Radni Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Izabela Piwko-Zadrożna oraz Dariusz Gortych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie Halina Mądra, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie Czesław Barwicki, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Tomasz Morawiecki oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie Elżbieta Jabrzyk.

Spotkanie przygotował i koordynował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Dodaj komentarz

Komentarze (0)