Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

piątek, 19.11.2021 07:45 4712 11

18 listopada z inicjatywy Starosty Dzierżoniowskiego odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Głównym tematem spotkania była dynamicznie postępująca czwarta fala pandemii Covid-19 w Kraju oraz w powiecie dzierżoniowskim.

Informację o sytuacji w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie przekazał prezes zarządu. Obecnie w szpitalu w Dzierżoniowie funkcjonuje 27 łóżek na oddziale covidowym, które są zapełnione w 100 % a nawet ponad normę. Pacjentami ww. oddziału w 80 % są to osoby niezaszczepione przeciw Covid-19, z ciężkim przebiegiem choroby.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie przedstawiła sytuację epidemiologiczną na naszym terenie. Szczególnie w ostatnim dniu odnotowano znaczną dynamikę zakażeń w naszym powiecie.

Do 17 listopada odnotowano 261 zakażeń, a aż 57 ostatniej doby. W całym październiku było 105 przypadków, a we wrześniu 10. Obecnie na kwarantannie przebywa 544 osoby.

Wraz z nagłym wzrostem zachorowań wśród uczniów i nauczycieli część klas przeszła na nauczanie zdalne bądź hybrydowe.

Podczas spotkania stwierdzono, iż na rozwój pandemii fundamentalny wpływ ma mała liczba osób zaszczepionych przeciw Covid 19.

W powiecie dzierżoniowskim w pełni zaszczepionych jest 47,2% mieszkańców, czyli niespełna połowa. Najwyższy procent zaszczepionych osób znajduje się w Dzierżoniowie, i jest to 51,59%.

Kolejnym istotnym elementem w zakresie wzrostu zakażeń jest nieprzestrzeganie zasad przeciwdziałania Covid-19. Brak dystansu społecznego, nie zakrywanie ust i nosa w miejscach gdzie to obowiązuje, znacznie przyczynia się do rozwoju pandemii. W tym zakresie wzmożone będą kontrole Inspekcji Sanitarnej wraz z Policją.

Jednostki organizacyjne powiatu dzierżoniowskiego tj:
Dom Pomocy Społecznej
Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy
mimo trudnej sytuacji pandemicznej wykonują wszystkie powierzone zadania. Nie odnotowywano również lawinowego wzrostu zakażeń Covid-19 wśród podopiecznych i pracowników.

Służby mundurowe w powiecie dzierżoniowskim również realizują swoje zadania z zachowaniem reżimu sanitarnego. Nie odnotowano w tych formacjach problemów organizacyjno-kadrowych wywołanych przez Covid-19.

Wszyscy uczestnicy spotkania jednogłośnie stwierdzili, iż zaszczepienie jak największej części populacji oraz przestrzeganie obowiązujących ograniczeń, to jedyne sposoby ograniczania rozwoju pandemii Covid-19.

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Dzierżoniowski, Wicestarosta, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich, Dyrektor Wydziału Edukacji, Burmistrzowie i Wójtowie gmin powiatu dzierżoniowskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Prezes Zarządu NZOZ Szpitala Powiatowego, Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Dyrektor Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Starosta Dzierżoniowski zadecydował, iż spotkania będą się odbywały cyklicznie według potrzeb.

Posiedzenie PZZK zorganizował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Przeczytaj komentarze (11)

Komentarze (11)

piątek, 19.11.2021 15:54
Mnóstwo dzieci chorych w szkołach których nie testują i wszystko...
piątek, 19.11.2021 16:30
Bo sa normalni !!!!!!!
piątek, 19.11.2021 14:14
Spotkali się, pogadali, kawę wypili i co z tego? Co...
piątek, 19.11.2021 14:13
To po 11 listopada taki wzrost zachorowań
piątek, 19.11.2021 13:24
U mnie w pracy 3 osoby z wynikiem pozytywnym oczywiście
M. piątek, 19.11.2021 10:48
100% łóżek zapełnionych a nawet ponad normę :)))))) JPRD po...
piątek, 19.11.2021 16:32
szpital ma kontrakt na 27 łóżek i za tyle ma...
piątek, 19.11.2021 11:13
Połowa zaszczepionych a chorych coraz więcej? Maski które chronią...
piątek, 19.11.2021 12:12
Maski powinni nosić tylko zakażeni
Logika piątek, 19.11.2021 13:06
Zakażeni siedzą w domach na izolacji. W domach nie potrzebują
piątek, 19.11.2021 11:20
Maski są , ale O D S T Ę P...