Policja: działania w ramach akcji ROADPOL Safety Days

czwartek, 22.9.2022 10:45 685 2

21 września 2022r. Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie przeprowadziła działania wzmożone w ramach akcji ROADPOL Safety Days. Działania były ukierunkowane na ujawnianie wykroczeń mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Podsumowano udział dzierżoniowskich funkcjonariuszy drogówki wdziałaniach koordynowanych przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL przy wsparciu m.in. Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W działaniach udział wzięło 12 funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego, w wyniku których:

- skontrolowano 46 pojazdów,

- ujawniono 15 wykroczeń,

- zatrzymano 1 dokument prawo jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h na terenie obszaru zabudowanego,

- ujawniono 1 kierującego pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu,

 - ujawniono jednego kierującego, wobec którego Sąd wydał zakaz prowadzenia pojazdów

- zatrzymano 4 dowody rejestracyjne pojazdu.

nadkom. Marcin Ząbek
  KPP Dzierżoniów

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

piątek, 23.09.2022 21:40
Polską to polski język
Polak sobota, 24.09.2022 19:33
Całkowicie się zgadzam