Piławski magistrat apeluje o prawidłowe segregowanie odpadów

piątek, 15.9.2023 16:49 340 1

Piławski magistrat apeluje o prawidłowe segregowanie odpadów i przestrzega przed zaśmiecaniem miasta. - Odpowiedzialni za dzikie wysypiska będą karani finansowo i zobowiązani do uprzątnięcia śmieci - podkreśla urzędniczka.

Urząd ponownie udostępnił listę odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK-u w Piławie Górnej.  To:  papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło (w tym lustra, szyby itp.), meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady zielone i inne niż zielone, lecz ulegające biodegradacji.  

Niestety, wiele pozycji z listy to niemy bohater koszmaru straszącego piławian przy gniazdach do segregacji czy pojemnikach na odpady komunalne. Mało tego, niektórzy zamiast wywozić odpady do PSZOK-u, porzucają je w rowach czy parkach.

- Jeżeli to się powtórzy, zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązującym regulaminem, urząd naliczy opłatę podwyższoną. Na każdego mieszkańca nieruchomości, który nie segreguje odpadów, zostanie nałożona kara w wysokości 52 zł miesięcznie - przestrzega Mirosława Głuchowska, podinspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

- Jeśli są państwo świadkami nielegalnego wyrzucania odpadów, prosimy powiadomić o tym Urząd MIasta w Piławie Górnej. Po zlokalizowaniu dzikiego wysypiska będą podjęte działania identyfikujące sprawcę i wyciągnięte wobec niego konsekwencje. Osoby odpowiedzialne za powstanie dzikiego wysypiska czy pozostawienie odpadów niemieszczących się przy koszach do segregacji zostaną zobowiązane do uprzątnięcia śmieci i ukarane finansowo - dodaje urzędniczka i zaprasza do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Młynarskiej w Piławie Górnej.

UM Piława Górna

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

środa, 20.09.2023 17:36
To prawda że Piławianie to śmieciarze i niechluje i wyrzucają...

Ogłoszenia