Piława Górna: pasowania nadszedł czas

wtorek, 16.11.2021 10:15 794 0

W piątkowy poranek  5 listopada 2021 roku  w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania pierwszoklasistów. Bohaterami wydarzenia byli uczniowie z  klas I Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej, którzy w obecności zaproszonych gości: pana Krzysztofa Chudyka - Burmistrza Piławy Górnej, pani Marty Sochackiej - Pelczar - zastępcy Burmistrza, pana Wiktora Jeziorskiego- zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej, pani Małgorzaty Drebot - Sekretarza Gminy Piława Górna, pani Magdaleny Kochowskiej - inspektora do spraw oświaty, pani Iwony Szuby-dyrektora MOKiB, pani Barbary Mazur- dyrektor Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina”,  pani Danuty Zaręby-dyrektor szkoły i pani Haliny Pióry- wicedyrektor oraz rodziców zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności uczniowskiej.

Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego oraz odśpiewania hymnu państwowego. Wysłuchano życzeń pani dyrektor Danuty Zaręby oraz pana burmistrza Krzysztofa Chudyka skierowanych do pierwszoklasistów.

Następnie zaprezentowano program artystyczny pt. „Pasowania nadszedł czas, uczniem będzie każdy z nas” przygotowany przez najmłodszych pod kierunkiem wychowawczyń. Dzieci prezentując swoje zdolności i umiejętności, w programie artystycznym, opowiedziały o cechach dobrego ucznia, przedstawiły swoją wiedzę o zasadach w ruchu drogowym jak również  przybliżyły gościom wzorową postawę patriotyczną.

Po uroczystości ślubowania i pasowania  uczniowie razem z wychowawczyniami: Małgorzatą Wiącek i Aleksandrą Nowak udali się do swoich klas na słodki poczęstunek i niespodziankę, które zostały ufundowane przez rodziców uczniów i Radę Rodziców naszej szkoły.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, radości ze zdobywania wiedzy oraz rozwoju swoich pasji i talentów.

UM Piława Górna

Dodaj komentarz

Komentarze (0)