Piława Górna. Debata nad raportem o stanie gminy za rok 2023

piątek, 7.6.2024 17:10 288 0

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej informuje, że 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 8.30 w Sali Narad Urzędu Miasta, ul Piastowska 69 rozpocznie się sesja, podczas której Rada będzie rozpatrywała raport o stanie gminy, a następnie podejmowała uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Burmistrz Piławy Górnej przedstawił Radzie Miejskiej Raport o stanie Gminy Piława Górna za 2023 rok, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w 2023 roku, a w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady.

Na tej sesji przeprowadzona zostanie debata nad raportem, w której mogą zabierać głos mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie to maksymalnie 15 osób. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piławie Górnej.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej, w budynku Urzędu Miasta, I piętro, pok. nr 35, w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym sesję tj. do 21 czerwca (piątek) 2024 r. do godz. 12.00.

UM Piława Górna

Dodaj komentarz

Komentarze (0)