Pierwsza sesja nowej Młodzieżowej Rady Gminy

piątek, 17.12.2021 06:30 1869 1

Młodzieżowa Rada Gminy Dzierżoniów III kadencji zebrała się 14 grudnia na pierwszym, uroczystym posiedzeniu. Młodzi radni złożyli ślubowanie, wybrali swoje prezydium oraz powołali komisję rewizyjną.

Obrady, które odbyły się w Sali Narad Urzędu Gminy Dzierżoniów, otworzył Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów Grzegorz Powązka. Po wprowadzeniu sztandaru gminy i odśpiewaniu hymnu państwowego, wraz z wójtem Markiem Chmielewskim pogratulował nowo wybranym radnym oraz wręczył im zaświadczenia o wyborze. Radni złożyli też uroczyste ślubowanie.

W dalszej części sesji, po stwierdzeniu kworum, przyszedł czas na pierwsze uchwały. Młodzi radni musieli rozstrzygnąć, kto wejdzie w skład prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów. W głosowaniu zadecydowali, że przewodniczącym Rady zostanie Oliwier Cichy, jego zastępcą - Michał Sochalski, a sekretarzem - Paulina Kubicz.

Rada powołała też komisję rewizyjną, w skład której weszły trzy osoby: Emilia Szustka jako przewodnicząca oraz Julia Błażkiewicz i Jakub Małek.

Teraz przed młodymi radnymi wiele ważnych zadań i decyzji, m.in. opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Dzierżoniów w sprawach dotyczących młodzieży, przekazywanie Radzie Gminy stanowisk miejscowej młodzieży w istotnych dla niej kwestiach, inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w gminie oraz nawiązywanie współpracy z młodzieżą gmin partnerskich.

Kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów potrwa dwa lata. Opiekunem młodych radnych został Jarosław Pawlaczek.

UG Dzierżoniów

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

piątek, 17.12.2021 16:52
Może młodzi radni podpowiedzą wójtowi że mieszkańcy potrzebują kanalizacji A...