Operatywni nauczyciele - nowoczesna szkoła - kreatywni uczniowie

wtorek, 8.6.2021 12:43 2053

W okresie 01.11.2019 r. – 30.04.2021 r. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie realizował projekt pt. „Operatywni nauczyciele – nowoczesna szkoła – kreatywni uczniowie”, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 44 496 euro tj. ponad 190 000,00 zł w ramach akcji Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt był realizowany na zasadach programu Erasmus plus.

Podstawowym działaniem projektu było odbycie kursu języka angielskiego przez 16 nauczycieli szkoły w ośrodku szkoleniowym na Malcie.

Partnerem szkoły organizującym pobyt oraz szkolenie językowe na Malcie jest organizacja Enso Group z siedzibą w Bristol w Wlk. Brytanii, z którą szkoła współpracuje od 2017 roku w realizacji projektów unijnych. Wcześniejszym wspólnym działaniem była organizacja zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów w zawodzie technik informatyk.

W ramach projektu „Operatywni nauczyciele – nowoczesna szkoła – kreatywni uczniowie”, w dniach 05.07.2020 r. – 17.07.2020 r. 16 osobowa grupa nauczycieli szkoły odbyła 30 godzinny kurs językowy, który obejmował m.in. naukę rozumienia ze słuchu, konwersacje oraz poszerzanie zakresu słownictwa. Prowadzącą kurs była lektorka jednej ze szkół języka angielskiego dla obcokrajowców na Malcie. Oprócz realizacji zajęć językowych, pobyt obejmował również program kulturowy, który polegał na poznawaniu środowiska geograficznego, zabytków, tradycji i obyczajów wyspy.

Realizacja projektu na tej urokliwej wyspie przyniosła nauczycielom wiele korzyści, a przede wszystkim pozwoliła doskonalić znajomość języka angielskiego w typowych sytuacjach życia codziennego. Ponadto sam wyjazd miał bardzo duży walor poznawczy oraz integracyjny, co w okresie pandemii i pracy zdalnej było doskonałą okazją na podtrzymywanie relacji koleżeńskich i podejmowanie planów edukacyjnych na przyszłość.

Projekt zakończył się wspólnym omówieniem efektów zrealizowanego wyjazdu oraz wręczeniem certyfikatów potwierdzających udział w przedsięwzięciu.

Dzięki powrotowi młodzieży na zajęcia stacjonarne od 31 maja 2021 r. bieżący miesiąc, jak również kolejny rok szkolny zostanie wykorzystany przez nauczycieli na praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w pracy z młodzieżą.