Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

wtorek, 24.1.2023 08:00 4947 4

Starosta Dzierżoniowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw obsługi księgowej, sprawozdawczości i analizy danych oświatowych w Wydziale Edukacji.

PEŁNE OGŁOSZENIE O NABORZE

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 31 stycznia 2023 r.:

-osobiście w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, Rynek 27, II piętro, pokój nr 202 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw obsługi księgowej, sprawozdawczości i analizy danych oświatowych w Wydziale Edukacji (w godzinach pracy Urzędu) lub
-elektronicznie na platformie ePUAP (pismem ogólnym) lub
– za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw obsługi księgowej, sprawozdawczości i analizy danych oświatowych w Wydziale Edukacji.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do 31 stycznia 2023 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie po 31 stycznia 2023 r., nie będą rozpatrywane.

CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem kandydata.

Szczegółowe informacje na temat naboru znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

 

Przeczytaj komentarze (4)

Komentarze (4)

Xyz piątek, 27.01.2023 13:48
Wygra kolejny zdolny emerytowany oficer policji.
piątek, 27.01.2023 14:21
wolontariat
wtorek, 24.01.2023 10:30
Pod kogo ten konkurs?
wtorek, 24.01.2023 11:34
Pod jakiegoś desperata bez pomysłu na życie