Oferta współpracy dla firm produkcyjnych - na terenie Aresztu Śledczego

poniedziałek, 18.9.2023 13:54 766

Oferta nawiązania współpracy z przedsiębiorcami zainteresowanymi rozpoczęciem działalności produkcyjnej na terenie Aresztu Śledczego  w Dzierżoniowie.

W związku z realizacją rządowego programu „Praca dla więźniów”, Areszt Śledczy w Dzierżoniowie oferuje możliwość zagospodarowania powierzchni użytkowych znajdujących się na terenie jednostki z przeznaczeniem na cele produkcyjne, w których gwarantowane będzie stałe zatrudnienie osób pozbawionych wolności.

I. Charakterystyka obiektów, które mogą służyć jako pomieszczenia produkcyjne

Dysponujemy pomieszczeniami o łącznej powierzchni użytkowej około 53 m2 , jest to pomieszczenie jest usytuowane na terenie Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie  w Piławie Dolnej przy ul. Błotnistej 12.  Pomieszczenie te usytuowane są na parterze  i mogą być  dostosowane do indywidualnych potrzeb kontrahenta. Ponadto,  w przypadku chęci podjęcia współpracy jesteśmy w stanie wygospodarować kolejne pomieszczenia o powierzchni użytkowej około 100 m2 lub w zależności od potrzeb więcej.

II. Zalety z zatrudnienia osób pozbawionych wolności

Przedsiębiorca rozpoczynając swoją działalność na terenie jednostki penitencjarnej zyskuje wymierne korzyści w postaci:

Bardzo uproszczonego  stosunku pracy:

  • brak potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu skazanych (dokumentację osobową zakłada i prowadzi administracja zakładu karnego);
  • nie stosuje się okresów wypowiedzenia, w każdej chwili bez konsekwencji przedsiębiorca może zrezygnować ze świadczenia pracy przez skazanych;
  • przepisy prawa pracy stosuje się w ograniczonym zakresie (jedynie dotyczące czasu pracy i przepisów BHP).

Braku dodatkowych obciążeń podwyższających koszty pracy:

  • pracodawca odprowadza jedynie składki ZUS: emerytalne, rentowe i wypadkowe (obowiązujące w danym zakładzie pracy).
  • pracodawca nie odpłaca składki zdrowotnej
  • wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności.
  • skazanemu zatrudnionemu odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, przysługuje po roku nieprzerwanej pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, urlop przez okres 14 (a nie 26) dni roboczych, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

III. Możliwości starania się o zwrot kosztów poniesionych na zatrudnienie skazanych:

  • z tytułu kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności przedsiębiorca otrzymuje zwrot w wysokości 35% wynagrodzeń brutto (tzw. ryczałt).

Źródłem finansowania powyższego ryczałtu jest Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, który utworzony został w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2021 r., poz. 179), wchodząc w życie z dniem 8 marca 2011 r. Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1078) określił szczegółowe zasady oraz tryb finansowania działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Podmioty zainteresowane współpracą prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie Aresztu przy ul. Ząbkowickiej 53 w Dzierżoniowie w środy o godzinie 9:00. Jednocześnie informujemy, że współpracujemy z wieloma pracodawcami zewnętrznymi w tym również zatrudniającymi skazanych na terenie jednostki.

Poniżej dane teleadresowe:

Areszt Śledczy  w Dzierżoniowie

ul. Ząbkowicka  53

58-200  Dzierżoniów

tel. 74 8325907, 74 8324867, email: dz_dzierzoniow@sw.gov.pl

Ogłoszenia