Zakończono remont ulicy Spacerowej w Pieszycach [foto]

czwartek, 4.11.2021 07:50 4027 2

Zakończone zostały prace przy remoncie drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Spacerowej w Pieszycach. W ramach inwestycji wykonano 600 m drogi z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 4m.

Zakres prac obejmował także podbudowę z kruszywa łamanego oraz odwodnienia drogi poprzez spadki podłużne i poprzeczne wraz z przerzutem wody do rowów. Wartość zadania to kwota 372 130,35 zł.

Ponadto na wniosek mieszkańców Gmina Pieszyce wykonała także drogę dojazdową od drogi wojewódzkiej 383 do posesji 12, 14 w Rościszowie. Wymiana nawierzchni objęła odcinek 175 m o szerokości jezdni 4 m. W ramach remontu prace obejmowały oczyszczenie i wyrównanie podłoża oraz podobnie jak w przypadku ulicy Spacerowej wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Koszt remontu to kwota 73 800 zł.

„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Spacerowa w Pieszycach” wykonany został w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Pieszyce Środkowe – Rościszów droga dojazdowa do gruntów rolnych ul. Spacerowa”, realizowanego przy udziale dotacji celowej budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

UMiG Pieszyce

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

Odpowiadasz na komentarz:
kuku
czwartek, 01.01.1970 01:00
Kiedy będzie remont drogi w Korei tz na dolnych Pieszycach Bo dziur coraz więcej ....
kuku czwartek, 03.02.2022 22:24
Kiedy będzie remont drogi w Korei tz na dolnych Pieszycach Bo dziur coraz więcej ....
sobota, 05.02.2022 23:11
Wtedy kiedy uszatek usunie cynkówe która jest nie dla niego...