Dzierżoniów: sesja rady miejskiej - nowi zasłużeni i zwolnienia z podatków

środa, 23.9.2020 15:47 2408 8

Wiesław Pisarski, Aleksander Szymanowski i Janusz Moskalski odbiorą w poniedziałek Medale za Zasługi dla Dzierżoniowa. Od tego uroczystego akcentu rozpocznie się wrześniowa sesja.

Na obrady zaproszono także Wiesławę Bronowicką - dyrektora Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, oraz Macieja Smolarza - prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, którzy która przekażą informacje o sytuacji epidemicznej w mieście i powiecie dzierżoniowskim oraz o działalności szpitala w czasie epidemii.

W przygotowanym przez przewodniczącego rady porządku obrad znajdują się projekty uchwał dotyczące nadania nazwy ronda na drodze wjazdowej od strony Świdnicy i pakiet zwolnień z podatku od nieruchomości dla dzierżoniowskich przedsiębiorców

Przypominamy, że transmisję z sesji można śledzić online.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Dzierżoniowa Panu Wiesławowi Pisarskiemu.
 4. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Dzierżoniowa Panu Aleksandrowi Szymanowskiemu.
 5. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Dzierżoniowa Panu Januszowi Moskalskiemu.
 6. Informacja o sytuacji epidemicznej w Dzierżoniowie oraz powiecie dzierżoniowskim w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Informację przedstawią Pani Wiesława Bronowicka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Pan Maciej Smolarz - prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.
 7. Przyjęcie protokołu 21 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (z dnia 31 sierpnia 2020 r.).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Dzierżoniowa u zbiegu ulicy Świdnickiej i obwodnicy Dzierżoniowa - projekt nr 211.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Dzierżoniów do prac nad utworzeniem i opracowaniem dokumentów programowych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego - projekt nr 212.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przedsiębiorstwom pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z trwałą likwidacją barier architektonicznych dla osób z niepełnoprawnościami - projekt nr 213.
 11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przedsiębiorstwom pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku ze zmianą sposobu ogrzewania - projekt nr 214.
 12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przedsiębiorstwom pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości - projekt nr 215.
 13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przedsiębiorstwom  pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z budową lub przebudową ogólnodostępnych parkingów - projekt nr 216.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2020 rok - projekt nr 217.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów - projekt nr 218.
 16. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przedsięwzięć.
 17. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 18. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach oraz udzielonych odpowiedziach, w tym o braku odpowiedzi terminowych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie sesji.

UM Dzierżoniów

Przeczytaj komentarze (8)

Komentarze (8)

Odpowiadasz na komentarz:
czwartek, 01.01.1970 01:00
nie słyszałam o tych zasłużonych - może by coś bliżej - któż to taki?
WKURZONY EMERYT niedziela, 27.09.2020 21:13
Jak można tak w bambuko lecieć ? Nikt nie słyszał o tych wielce zasłużonych dla Dzierżoniowa jak też o ich dobrych uczynkach i dekoruje się ich ? przydałoby się jakieś CW . . .
niedziela, 27.09.2020 11:40
KIM SĄ CI ZASŁUŻENI DLA DZIERŻONIOWA PANOWIE ??? TEŻ sPO KO bo jak nic mało kto z mieszkańcow o nich słyszał - może Doba jakoś ich przedstawi ???
senior czwartek, 24.09.2020 21:28
Może złożyć wniosek na modernizację Centrum Seniora : naprawa lub wymiana windy ,modernizacje ławek , przebudowę wiaty grillowej itp
G środa, 23.09.2020 17:47
projekt 216 to jakaś KPINA z mieszkańców.
jakiś edek ma kawałek gruntu, jakiś Janusz firmę budowlana.
więc stworzą parking i sianko mieszkańców przytula. za fuszerkę i kolejną betonoze.
drzewa sądzić, krzewy sadzic, jakieś fontanny, oczka wodne, staw zbudować w obrębie miasta, komunikację za zero zrobić, dofinansowanie do wymiany pieców, stawianie wiatraków czy instalacji fotowoltaicznych, eliminacja starych samochodow z miasta - na to powinny iść pieniądza mieszkańców. parkingi są dla samochodów, nie dla mieszkańców.
XR czwartek, 24.09.2020 21:12
ZKM za zero popieram, naprawa dachów które się walą lub przeciekają - dokładnie tak! A nie jakieś ordery, zwolnienia z podatków i ławeczki (u nas w Bielawie jakąś ławeczkę Eleni stawiają, komu to potrzebne?)
środa, 23.09.2020 22:22
Kto tych ludzi zna, za to co zasłużeni? Chyba tak samo jak ten pan co gra na trąbce prze 40 lat i już napisał kilka nutek z tytułem Dzierżoniów.
środa, 23.09.2020 16:02
nie słyszałam o tych zasłużonych - może by coś bliżej - któż to taki?
środa, 23.09.2020 18:20
Tak właśnie się"zasłużyli" jak ja, ty i inni słyszeli o nich. Dobrej zabawy chłopcy.