komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM
LOTTO

piątek, 22 marca 2019

Katarzyny, Boguslawa

Samowola budowlana. Czy odwołają wiceburmistrz Bielawy?

środa, 6.12.2017 08:00 , komentarze: 191 , odsłony: 73668
kategorie artykułu:

Bielawski Zespół Ośrodków Wsparcia zrealizował budowę wiaty przy ul. Lotniczej 5 w Bielawie. Wydawałoby się, że to inwestycja tak jak każda inna, wykonana na podstawie przewidzianych w prawie procedur. Jak się jednak okazało po kontroli bielawskiej Komisji Rewizyjnej, wiatę wybudowano bez zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Bielawa, co stanowi ewidentne naruszenie ustawy o finansach publicznych.

                                      Wiata przy ul. Lotniczej 5 w Bielawie. Na zdjęciu impreza z 9 czerwca 2017.

Wiata powstała bez zawarcia umowy cywilnoprawnej z wykonawcą na realizację zadania oraz bez protokołu przekazania placu budowy. Po wybudowaniu obiektu dopuszczono do korzystania z wiaty przez podopiecznych Zespołu Ośrodków Wsparcia bez posiadania pozwolenia na użytkowanie.

Komisja ustaliła, że Grażyna Smolińska, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy, działała bez nadzoru i wbrew ustnym zaleceniom wiceburmistrz Małgorzaty Greiner. Zastępca burmistrza mimo posiadanej wiedzy, nie poinformowała przełożonych o tym fakcie i tym samym nie doprowadziła do wstrzymania prac.

- Projekt wykonano w 2016 z mojej decyzji. W lutym wysłaliśmy pismo o uruchomienie środków, a potem rozmawialiśmy z UW, czy możemy taką wiatę wykonać. Na spotkaniu w ministerstwie 24 kwietnia, jak byłyśmy z panią burmistrz, chyba Pani wiceminister powiedziała nam o przyznaniu środków, a potem otrzymałam telefon z departamentu integracji społecznej. Pani burmistrz była świadoma tej promesy. Pisemna decyzja o przyznaniu środków jest z 6 lipca 2017. Kiedy rozpoczynaliśmy inwestycję wiaty mieliśmy tylko zapewnienie ustne, że środki będą przyznane. Nie było oficjalnej decyzji ministra o przyznaniu środków, ale była informacja, że wniosek został zaakceptowany  - mówiła komisji Grażyna Smolińska.

                                                 Grażyna Smolińska pod wiatą. Impreza z 9.06.2017 r.

- Decyzja o rozpoczęciu wiaty była moją decyzją suwerenną. Pani burmistrz była na miejscu budowy i widziała. Wytłumaczyłam, że zależało mi na czasie. To było w maju 2017. Potem odbyły się rozmowy z burmistrzami, dyscyplinujące mnie, ale nie zaprzestałam budowy. Nikt z osób merytorycznie odpowiedzialnych nie wiedział o mojej decyzji. Wykonawcę wyłoniono na podstawie zapytania ofertowego. Na wiatę przeznaczono kwotę 148 000 brutto - dodała Smolińska.

Według Grażyny Smolińskiej, inwestycję zrealizował wyłoniony wykonawca, bez umowy "na słowo". Gdyby promesa nie została przyznana, lub radni nie przyjęli projektu zmian w budżecie i nie wprowadzili ich do budżetu, wykonawca straciłby pieniądze. 

Umowy na realizację inwestycji podpisano 29.08.2017, kilka dni po przegłosowanych na sesji zmianach w budżecie gminy Bielawa. Dwa dni później przedłożono zgłoszenie o zakończeniu robót, a 1.09.2017 r. została wystawiona faktura, co sugeruje, że inwestycja warta blisko 150 000 zł została zrealizowana w kilka dni.

               Od lewej pod wiatą burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa i Grażyna Smolińska. Impreza z 9.06.2017 r.

Burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa pod koniec sierpnia 2017 dowiedział się o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, jednak nie zgłosił tego faktu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przedłożył radnym projekt uchwały o zmianach w budżecie wprowadzając promesę na wykonanie wiaty, nie informując radnych o możliwości naruszenia ustawy o dyscyplinie finansów publicznych. Inwestycja została zrealizowana przez Zespół Ośrodków Wsparcia bez dokumentu zezwalającego na jej wykonanie, mimo słów burmistrza Piotra Łyżwy, że taki dokument istnieje.

- Potwierdzam, że wiedzę o tym, że inwestycja ta jest wykonana z niedopełnieniem wszystkich procedur prawnych dowiedziałem się w sierpniu 2017. Pani burmistrz mówiła pod koniec sierpnia, że upomniała panią dyrektor ZOW o rozpoczęciu budowy wiaty - przekazał komisji Piotr Łyżwa, burmistrz Bielawy.

Dziwi w całej tej sprawie brak stanowczego nadzoru burmistrza Bielawy nad swoimi zastępcami, a szczególnie nad Małgorzatą Greiner, która jest z zawodu nauczycielką i nie miała doświadczenia w pracy w samorządzie terytorialnym oraz w zarządzaniu i kontrolowaniu inwestycji.

                                        Małgorzata Greiner pod wiatą podczas imprezy z 9.06.2017 r.

- Nie wstrzymałam budowy, wydałam zakaz, ale nie wstrzymałam prac. Nie zwróciłam się pisemnie do przełożonego o zakaz, informowałam tylko ustnie o tym fakcie - tłumaczyła komisji Małgorzata Greiner .

- Nie chodzę z każdą sprawą do burmistrza, mam swój zakres prac - dodała Greiner.

Bielawscy rządzący nie potrafią unieść tego problemu. Pomimo zadanych przez naszą redakcję pytań próbują odwlec w czasie wyciągnięcie konsekwencji służbowych i prawnych.

 - Według dyrektora Zespołu Ośrodka Wsparcia, który realizował inwestycję, jak i Burmistrza Miasta Bielawa, protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej zawiera istotne nieścisłości. Niestety protokół, który został przyjęty w dniu sesji Rady Miejskiej (29 listopada 2017) i odczytany podczas obrad Rady, nie został oficjalnie przekazany zarówno do dyrektora kontrolowanej jednostki (Zespół Ośrodków Wsparcia), jak i do Burmistrza Miasta. Nie zachowano zapisów Statutu Miasta Bielawa w postaci §62 ust. 2, który mówi: „Kopię protokołu pokontrolnego, w ciągu 3 dni od daty podpisania przez Komisję, Komisja przekazuje Przewodniczącemu, kierownikowi kontrolowanej jednostki oraz Burmistrzowi”. Z tego względu ani dyrektor ZOW, ani też Burmistrz Miasta nie mieli możliwości odnieść się do zapisów zawartych w wyżej wymienionym protokole. Taką możliwość stwarza przecież §62 ust. 4 Statutu Miasta Bielawa. Biorąc pod uwagę powyższe Burmistrz Miasta nie traktuje protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej jako zakończonego, ponieważ komisja nie dała możliwości odniesienia się stronom do wniosków z kontroli, a przecież mogły one znacząco wpłynąć na ostateczny kształt tego protokołu.W związku z tym na wszelkie pytania w tej sprawie Urząd Miejski odpowie dopiero po zrealizowaniu przez Komisję Rewizyjną całej procedury - czytamy w oświadczeniu Urzędu Miasta Bielawa

Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy podjął pierwsze kroki prawne i przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej raport Komisji Rewizyjnej, do czego był zobowiązany.

- Nie uczestniczyłem w imprezach odbywających się '''pod wiatą''. 1 grudnia 2017 przekazałem do RIO we Wrocławiu (w odpowiedzi na wniosek RIO) protokół nr 8/17 wraz z załącznikiem z zakończonej kontroli Komisji Rewizyjnej RM Bielawy - poinformował Doba.pl Zbigniew Dragan, przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy.

Do sprawy odniosła się także radna Marta Masyk, która przewodziła kontroli opisywanej inwestycji i jest zaskoczona podejściem bielawskiego magistratu.

- Komisja Rewizyjna swoje wnioski i zalecenia zamieszczone w protokole dotyczącym kontroli zadania nr 32 - „Modernizacja i adaptacja II piętra budynku przy ul. Lotniczej 5 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielawie etap VII z przeznaczeniem na wykonanie wiaty i dodatkowej toalety dla niepełnosprawnych i podziału pomieszczeń”, opierała na przedstawionych komisji dokumentach oraz informacjach przekazanych podczas posiedzeń komisji  przez osoby odpowiedzialne za wykonanie tego zadania i jego nadzór. Jednocześnie informuję, że komisja rewizyjna w swoich działaniach opierała się przede wszystkim na merytorycznych przesłankach wynikających wprost z dostarczonych nam dokumentów. Zarzut czyniony Komisji w oświadczeniu Urzędu Miejskiego, jakoby Burmistrz Miasta i dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia, nie mieli możliwości zapoznania się z protokołem i odnieść się do jego treści, jest nieprawdziwy. Protokół został oficjalnie odczytany podczas posiedzenia Rady Miejskiej Bielawy 29 listopada 2017 roku, w obecności Burmistrza Miasta i dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia. Ponadto protokół Komisja przekazała do Biura Rady Miejskiej, znajdującego się w strukturach Urzędu Miejskiego, które opublikowało go w Biuletynie Informacji Publicznej. Oświadczenie Urzędu Miejskiego jest moim zdaniem próbą odwrócenia uwagi od meritum sprawy. Tym bardziej, że protokół wykazał szereg nieprawidłowości - mówi Doba.pl Marta Masyk, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Dodajmy, że radna Masyk złożyła 29.11.2017 rezygnację z funkcji przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. 

Czy władze Bielawy wyciągną odpowiednie wnioski z powyższej sprawy? Czy przedłożą interes społeczny (publiczny) nad lojalność polityczną? Czy ze swojej funkcji zostanie odwołana Małgorzata Greiner? Jaki los czeka Grażynę Smolińską? "Wiata" symbolicznie zamiast chronić wystawia bielawskich rządzących na deszcz krytyki. Będziemy się przyglądać sprawie i do niej wracać.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warto zerknąć na relację z imprezę "koło wiaty", która odbyła się... 9 czerwca 2017 roku. Przypomnijmy, że umowę na realizację inwestycji podpisano... 29 sierpnia 2017.

 
Dodajesz odpowiedź do
Radny Florczak tyle jadu dawno nie było u Pana

środa, 12.06 09:54 autor:


Wasze komentarze

Artykuł wygląda na manipulację, łącznie z tytułem. Czy nie jest pióra M., bo to nie wygląda na styl redaktora B. ?
poniedziałek, 11.12.2017 19:12 autor: analityk

A moze mniej jazgotu, i należy docenić pracę i zaangazowanie pani g.Smolińskiej,dzięki niej powstala tak potrzebna placówka socjalna.,i tak się moze zdarzyć że kazdy z nas wcześniej lub pózniej trafi tam jako podopieczny
niedziela, 10.12.2017 21:13 autor: krycha

Macie teraz swoich "specjalistów" w radzie...
niedziela, 10.12.2017 19:13 autor:

W Bielawie jest wiecej ....
Wiata,Molo,Remont hali Bielawianki przy.ul.Sportowej
(Jakiś proces już się toczy w tej sprawie)
Wszystko ma swoje drugie dno.
niedziela, 10.12.2017 08:56 autor: Adam

To co się w Bielawie wyprawia przechodzi ludzkie pojęcie. Kogo my wybraliśmy. Zostaliśmy otumanieni, że poprzednia władza jest zła, nieudolna i niegospodarna. Tak patrząc na to wszystko z boku i analizując kto dostał prace w urzędzie i w jaki sposób i z czyjej poręki to oczy mi się otworzyły. Już nie dam się wyprowadzić w pole.
środa, 06.12.2017 19:50 autor:

a przecież ONA jest taka niewinna. Do odwołANIA
niedziela, 10.12.2017 11:28 autor: BIELAWIANIN

Andrzej , przestań
środa, 06.12.2017 20:07 autor: Rysiek

Nie dziwię się, że radna Masyk zrezygnowała z bycia przewodniczącą komisji, bo ten protokół wygląda na bubel obciążony wadami prawnymi. Brak autoryzacji wypowiedzi, niedotrzymane terminy dostarczenia i brak podpisów zainteresowanych. To chyba źle świadczy ?
piątek, 08.12.2017 09:49 autor: sudecki

ładna wiata do zaakceptowania
piątek, 08.12.2017 18:52 autor:

jak coś dobrego zrobia to znajdzie się taki co nic nie robi to pr,óbuje namieszać
piątek, 08.12.2017 18:49 autor:

Ludzie, trochę zrozumienia. Nikt nie jest idealny. Idą święta, więc może zyczmy sobie czego najlepsze, a nie dawajmy się poszczuc i obrażać. Pani Grażka - dusza człowiek. A Gonia oddała się miastu jak nikt inny.
czwartek, 07.12.2017 21:19 autor: Bozena

farbowanych lis robi szum bo wybory się zbliżają, na początku potaniały łyżwie a teraz przeciwnik polityczny się zrobił co tylko łazi i węszy
piątek, 08.12.2017 09:59 autor: Aaa

Elek robi szum z wiatą bo to się kampania zaczela.
Florczak, Hordyj, Halaczkiewicz, Dubas, Rak, Domagala i Kusmierek są dogadani na wybory za rok.
Siwy do województwa, Florczak do powiatu, Hordyj na burmistrza.
BO LICZA SIE KASA I WLADZA!!!!
Teraz będą pluc ile wlezie! Na PiS i burmistsza!
czwartek, 07.12.2017 16:03 autor: abcdefgh


Powszechna jest opinia,że radnym może być każdy, bez względu na wykształcenie czy doświadczenie zawodowe, bo przecież chodzi tylko o zaangażowanie w sprawy mieszkańców. Ale w takich sytuacjach widać braki w radzie w postaci odpowiedzialnych prawników, którzy w porę zatrzymali by ten proceder. Nie wspomnę o innego rodzaju wykształceniu, które pretendowałoby do rządzenia miastem, bo przecież kto nami rządzi? Kto o nas decyduje? RADNI proszę Państwa! Radni, którzy w większości w naszej radzie mają wykształcenie nauczycielskie z naciskiem na wychowanie fizyczne...
środa, 06.12.2017 10:42 autor:

Dokładnie, wyjąłeś mi to z ust...
czwartek, 07.12.2017 09:36 autor:

Pani radna dwoi i troi się w lansikach, przebiera za Śniegoruczkę, zbiera śmieci po łąkach, robi fotki na piwnicznych schodach i ma po marne kilkaset wyświetleń. A tu pani burmistrz i pani dyrektor po 1,5 dnia mają 30 tys. wyświetleń i jeszcze świetne zdjęcia :)
czwartek, 07.12.2017 21:23 autor: obserwator

Oj w czasach szkolnych się w Pani Gosi każdy kochał :) A nie jeden uczeń o niej fantazjowal :) wciąż śliczna kobieta gdyby tylko chciała to mógłbym ją porwać na kawe :) Gosiu jeśli to czytasz i chcesz wyskoczyć to daj znak. Dawny Absolwent
czwartek, 07.12.2017 09:13 autor: Absolwent

Pani Smolińska to człowiek o wielkim sercu i zawsze dba o dobro innych ludzi, ale widać niektórym nie pasuje. Żal mi tych złych ludzi.
środa, 06.12.2017 20:06 autor: .

Pani dyr Smolinska uwłaszczyła sie na majątku miasta- i zleca na czarno roboty swoim znajomkom tyle że za nasze podatników pieniądze- może skierowac ją na badania psych,- a moze po prostu wyrzucic i obciązyc kosztami
czwartek, 07.12.2017 14:31 autor:

Widocznie w Bielawie nie ma innych spraw ważnych i ważniejszych i temat wiaty jest numer 1.Debata nad rozlanym mlekiem.
czwartek, 07.12.2017 14:12 autor: Ja

"Samowola DOBAwlana" - nowy tytuł artykułu.
czwartek, 07.12.2017 13:53 autor: stop manipulacji

To tylko potwierdza już dawno widoczną, gorzką prawdę, że teraz w tym mieście już nikt nad niczym nie panuje. A Łyżwa szykuje się do startu w następnych wyborach, czyli dalej niczego się w ciągu tych minionych (straconych) 3 lat nie nauczył. Szkoda tylko miasta.
czwartek, 07.12.2017 11:23 autor: Kim

Szukajcie domów na podgorskim tam samowole budowlane ,a ludzie mają to gdzieś takie zasady to korzysta się.
czwartek, 07.12.2017 12:48 autor: Leon

Ten pajac stał się teraz wrogiem łyżwy a tak mu wcześniej potakiwał
czwartek, 07.12.2017 11:04 autor:

O jakim pajacu piszesz? jak cos masz napisac pisz konkretnie.
czwartek, 07.12.2017 12:36 autor: mieszkaniec bielawy

Plebs głosuje na kandydatów popularnych, zamiast na takich którzy mają właściwe wykształcenie, umiejętności czy doświadczenie zawodowe. Pan "Zenek" może jest i miły i znany na dzielni, ale ma zerowe pojęcie o przepisach w jakiejkolwiek dziedzinie i w takich momentach wychodzi, że w radzie nikt nie zauważył w porę uchybień w procedurach...Ludzie czy wy naprawdę uważacie, że radnym może być każdy???
czwartek, 07.12.2017 11:52 autor:

Pani Grażynka bije na głowę wiedzą i doświadczeniem oraz kompetencjami cała tą radę i komisję. Powinniście brać z niej przykład bo tyle pieniędzy pozyskała ile miasto przez 4 lata nie dostało. Grażynko jesteśmy z tobą. Dane zło wróci w wyborach do nich
środa, 06.12.2017 11:05 autor: Bozena

Hejter jest bardzo ograniczony, nie chce przyjmować rad z zewnątrz. Odgradzając się, powoduje wybrakowanie pewnych cech, których zaczyna pożądać. Pełen kompleksów pragnie odwetu, chce by druga osoba, perfekcyjna i zbyt idealna dla takiej osoby, staje się irytująca, hejter musi dać upust emocjom i krzywdzi. W słowach wylewa swój żal i gniew, w bardzo nienawistny sposób. Dodać do tego często niewiedze i krytykę (tą niewłaściwą) mamy kolejny worek przyczyn, dlaczego ludzie hejtują.
czwartek, 07.12.2017 10:10 autor:

Wybierajcie sobie dalej radnych bez wykształcenia, to będziecie mieli takie szopki. W radzie powinien być przynajmniej jeden prawnik, ekonomista, przedsiębiorca (ale z wiedzą o zarządzaniu, a nie sklepikarz), osoba obyta w kwestiach budowlanych i tak dalej można by wymieniać...A kogo my mamy w radzie? W-f-istów...
czwartek, 07.12.2017 09:28 autor:

Rozwiązanie-bezprawną wiatę rozebrac na koszt osobisty Burmistrzów- lub zalegalizowac też na ich koszt- może sie nauczą że prawo jest i obowiązuje wszystkich - po co nam taka władza?
czwartek, 07.12.2017 09:24 autor:

Jest polecenie ustrzelenia paru osób z UM Bielawa i nie pomoże " św. Agnieszka co to wypuszcza ptaszka z mieszka" Staropolskie przysłowie zwiastujące wiosnę. I druga życiowa prawda " nie robiąc nic nie narażasz się nikomu.
czwartek, 07.12.2017 06:18 autor: sowa

Elus ? Zazdrość cię zjada? nie spełnione marzenia w pracy? powiedz o co chodzi!!!
środa, 06.12.2017 23:17 autor: No ja

Zabytki rozalaja wiaty stawiaja wzzorowy bielawianin pan Lyzwa Runowicz i reszta bandy...panom juz dziekujemy za reprezentowanie miasta radze rozgladac sie za praca....proponuje szparagi w niemczech..
środa, 06.12.2017 23:15 autor: Bielawianin

Brawo wiata, precz źli ludzie :)
środa, 06.12.2017 23:12 autor: bielawianin

Chory kraj, chorzy ludzie
środa, 06.12.2017 22:40 autor:

debilna doba o lewackich poglądach i wpływach jak zwykle swoje. pytanie: czy ktoś sprawdził założyciela oraz redaktora tzn rzetelnej doby w sprawie współpracy es be lub członków rodziny? raczej nie będzie zdziwienia. promują czarne marsze, debili pod sądami sttrajkującymi itp. kto normalny tak robi? poza tym którymi płacą lub mają z tego korzyści. czy normalny obywatel by strajkował w obronie sędziów? a gdzie się podziali poczciwi JP sponsorowani? to jest zbyt żałosne aby o tym nawet pisać.
środa, 06.12.2017 20:49 autor: tthe truf is aut der

A może trzeba ABW powiadomić i Ziobrę
środa, 06.12.2017 12:52 autor: Andrzej

liczymy ze teraz dowiemy sie o zawiadomieniu przez władze bielawy prokuratury o popełnieniu przestępstwa i kto poniesie koszty rozbiórki dzikiej inwestycji- prosimy o oficjalne stanowisko Burmistrza
środa, 06.12.2017 20:23 autor:

Czyżby "zły nieporadny" się odezwał ? :)
środa, 06.12.2017 20:54 autor: brawo wiata

Chyba samowola budowlana oznacza co innego;)
środa, 06.12.2017 20:31 autor: X

Bitwa o wiatę? czy o władze?Tyle zamieszania o nic! Brawo pani Smolińska, precz z biurokracja.
środa, 06.12.2017 20:01 autor: Stanislaw

Bielawscy radni ocenimy wasze knucie i podstepy w wyborach bo niektorzy sami sie juz gubia a od pani Grazyny z daleka bo zrobila i robi wiecej niz cala rada przez cala kadencje nie mowiac o pozyskanych srodkach.
środa, 06.12.2017 19:48 autor:

Ten artykuł to jawna ustawka. Może anty-pisowska, ale na pewno anty-pani burmistrz. Nawet zacytowana jej "wypowiedź" to wypociny radnych z protokołu, a nie autoryzowany przez nią tekst.
środa, 06.12.2017 19:42 autor: bielawianin

no jak wiceburmistrz nie przestrzega przepisów ustawy o zamówieniach puwblicznych to już jest szok - to tylko odwolanie ze stanowiska i koniec.Przecież głównie od urzędników wymaga się przestrzegania i stosowania prawa.Tłumaczenia
środa, 06.12.2017 18:35 autor:

To co z tymi "schetynówkami" w Bielawie ? :)
środa, 06.12.2017 19:26 autor: Bob Budowniczy

Na jesieni wróci Misio i znowu w Bielawie popłynie miodem i mlekiem, co niektórym.
środa, 06.12.2017 19:00 autor:

Tego pajaca od cebuli nie ma?pewnie nie jest w stanie przeczytać tak długiego artykułu nie mówiąc o zrozumieniu jego.
środa, 06.12.2017 15:57 autor:

a dla kogo ta wiata bo jakieś święte obrazki tam widzę?? Ogólnie wiata stoi, jak na te gabaryty to 150tys też jest ok, tylko biurokracji było za mało?? no to jest problem.. to nie po naszemu!!!
środa, 06.12.2017 17:59 autor:

Te cytowane z protokołu wypowiedzi pani burmistrz i pani dyrektor nie były autoryzowane, ani zapisane medialnie. Zatem nie mogą być wiążące i można je traktować jako to co komisja chciała by było zapisane. Pachnie manipulacją :)
środa, 06.12.2017 18:50 autor: szukający prawdy

Budżet Gminy Bielawa czyli mieszkańców. Dlaczego mamy obowiązek składania się na obiekty o przeznaczeniu religijnym a nie stricte społecznym ? Nie mam nic przeciwko wyznaniowości, ale dlaczego kościół tego nie zbudował tylko zostało sfinansowane z pieniędzy mieszkańców miasta i gminy ?
środa, 06.12.2017 18:26 autor:

A może DOBA zajmie się sprawą Pana Kamila Wojciechowskiego radnego w Bielawie który ponoć był na lewym zwolnieniu i musiał zwrócić do ZUSu pieniążki za kilka miesięcy wstecz to ten sam co nie jeździł po pijaku szanowana DOBO proszę sprawdzić czy to prawda z tym ZUSem i dać do wiadomości opinii publicznej chcemy wiedzieć na kogo (nie) głosowac podczas wyborów
środa, 06.12.2017 11:40 autor: Wyborca

Zawsze się mówiło że Łyżwa i jego ekipa nie nadaję się do rządzenia.Wybraliście ospałych partaczy to macie .Już wiemy że to są ich ostatnie podrygi,następnych wyborów nie przejdą.
środa, 06.12.2017 17:31 autor: pijaczka

oby ostatnie
środa, 06.12.2017 17:33 autor:

na ŻEROMA
środa, 06.12.2017 16:59 autor:

Irena pomoże
środa, 06.12.2017 17:32 autor:

Co z dokumentacją i odbiorem- takie obiekty podlegaja prawu budowlanemu- Nadzór budowlany - powinien nałozyc kary i nakazac rozbiórke wiaty- za wszystko powinien zapłacic burmistrz z własnej kieszeni
środa, 06.12.2017 17:19 autor:

Złamano przepisy o zamówieniach publicznych - nie było przetargu i wyceny- to korupcjogenne- prokuratura z urzedu powinna wyjasnic te sprawę a winni marnowania naszych pieniędzy powinni byc rozliczeni- a taka władza miasta straciła mandat do rządzenia w Bielawie-
środa, 06.12.2017 17:08 autor:

Jednym słowem obie panie do odstrzału. "Na słowo" nie da się zarządzać państwowymi pieniędzmi. Kompromitacja i brak profesjonalizmu.
środa, 06.12.2017 17:06 autor: ZYX-PL.

Piękna ta wiata i świetnie służy mieszkańcom powiatu. Widać, że niektórych boli, że to nie ich zasługa.
środa, 06.12.2017 17:04 autor: senior

Ostatnia kadencja ich
środa, 06.12.2017 16:58 autor:

Po pierwsze realizacja wiaty w warunkach samowoli budowlane oznacza niejako z automatu powiadomienie prokuratury (jest to obligatoryjne, a na dodatek brak oficjalnego zawiadomienia oznacza narażenie się na dodatkowe zarzuty karne), która musi postawić zarzuty z art.90 Prawa budowlanego. O wymierzeniu kary decyduje sąd, który wymierza grzywnę, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do lat dwóch. Zdarzało się w naszym sądzie rejonowym w Dzierżoniowie, że sprawcy samowoli zostawali uznani za winnych, ale sąd z różnych względów (np.społecznych, albo ze względu na znikomą szkodliwość) odstępował od ukarania. Skutek taki, że choć kary nie ma, to człowiek figuruje w rejestrze skazanych, a to zamyka drogę do piastowania szeregu funkcji. Np. nie można by już być w-ce burmistrzem. Pytanie tylko, czy pisowska prokuratura odważy się postawić zarzuty pisowskiemu burmistrzowi.

Po drugie, to nieprawda, że „gdyby promesa nie została przyznana, lub radni nie przyjęli projektu zmian w budżecie i nie wprowadzili ich do budżetu, wykonawca straciłby pieniądze”. Nic by nie stracił, bo w odpowiedzi na zapytanie złożył ofertę, a ta została przyjęta. Jeżeli strony nie spisały umowy, obowiązuje umowa ustna i złożona oferta. Wykonawca po zakończeniu prac wystawia fakturę, a gdy ta nie jest realizowana (bo np. „promesa nie została przyznana, lub radni nie przyjęli projektu zmian w budżecie i nie wprowadzili ich do budżetu”) występuje o nakaz zapłaty i kieruje go potem do komornika, a ten zajmuje konta gminy. Proste.

Po trzecie jestem załamany poziomem profesjonalizmu i rady miasta, i władz z burmistrzami na czele, i pracowników jednostek samorządowych. To jest elementarz i naprawdę podstawy. Nic skomplikowanego, banał, pesteczka – a tu taki blamaż, wstyd.
środa, 06.12.2017 10:04 autor: Ech, czytać hadko.

Jeśli był projekt zatwierdzony przez Powiat przed budową, to nie była to samowola budowlana. Ktoś tu nie zna terminu "samowola budowlana" i nie potrzebnie go używa :)
środa, 06.12.2017 11:11 autor: "Nadzorca budowlany"

Pani Greiner juz diekujemy.Niech wraca do nauczania,mniej szkody wyrzadzi!
środa, 06.12.2017 16:46 autor: autor

"Małgorzata Greiner jest z zawodu nauczycielką i nie miała doświadczenia w pracy w samorządzie terytorialnym oraz w zarządzaniu i kontrolowaniu inwestycji" = W chwili obsadzania na stanowisku jej niekompetencja nie miała znaczenia, a teraz ma być uwzględniona jako usprawiedliwienie? Ktoś tu na głowę upadł.
środa, 06.12.2017 15:55 autor:

Niekompetencja aż do bólu
środa, 06.12.2017 15:12 autor: oszukany wyborca PO

Niech Pani nauczycielka wraca z kąd przyszła, myśli że uśmiechem wszystko można załatwić. Do technikum z nią.
środa, 06.12.2017 14:57 autor: ja

Teraz to kwestia chcenia. Jak PIS zechce zesłać komisarza do Bielawy to ma ku temu podstawy prawne.
środa, 06.12.2017 14:39 autor:

Ludzie weźcie się za pracę a nie za ploty
środa, 06.12.2017 14:33 autor:

Ładnie utopili obie panie...
Nie wierzę, aby pozostali burmistrzowie nic o tym nie wiedzieli.
Pewnie sami doradzali koleżance z pełną premedytacją jakiś kozioł musi być.
Podpucha do takiego działania aby pozbyć sie Pis-owskiej burmistrzowej.
Wiadomo, burmistrz P.O i musiał sie dogadać w porozumieniu z pis-em co bardzo nie na rękę było.
Lecz innego wyjścia nie miał bo P.I.S rządzi .Tylko aferowo mógł by uderzyć w P.I.S i pozbyć się niewygodnej zastępczyni.
środa, 06.12.2017 13:00 autor: Cwaniaki

Z powyższego wynika jedno w Bielawie potrzebny jest mocny szeryf, wskazana jest pod koniec artykułu, jak w filmie, "Szeryf w spódnicy".
środa, 06.12.2017 13:56 autor: ole

Jak to ,najpierw zrobiono wiate,a dopiero potem podpisano umowe na jej budowe?Czy mam rozumowac jak blondynak Grainer?
środa, 06.12.2017 12:19 autor: autor

Moze by tak o "schetynówkach" dla Bielawy porozmawiać ? Jakos radni nimi się nie martwią :)
środa, 06.12.2017 13:24 autor: drogowiec ;)

O "Lesnej Szkole" juz zapomnieli? To cudowne ekspresowe budownictwo objawilo sie juz wtedy.
środa, 06.12.2017 12:48 autor:

Paniska, prawo i przepisy są dla prostaczków.
środa, 06.12.2017 12:43 autor: aaa

No I blondynka!
środa, 06.12.2017 12:21 autor: Anna

Merlin Monroe masz coś przeciw?
środa, 06.12.2017 12:29 autor: Magda lubiąca inne

co wymagacie od pani Greiner, jak to tylko nauczycielka jezyka polskiego, na sprawach budowlanych NIE MA ZIELONEGO POJECIA, jak i na innych sprawach administracyjnych - patrząc z perspektywy czasu, Po prostu jest to niekompetentna osoba na stanowisku zastepcy Burmistrza i tyle. Widać naa zdjęciu Starostę Powiatu i pewnie gratulacje...nie wypadalo się wtedy zainteresowac tym problemem? W urzedach zalatwia się wszystko na podstawie umów Szanowna Pani, a nie na "gebe", bo sie zle na tym wychodzi.teraz problem, bo trzeba zapłacić za wykonanie robot / bez umowy...haha???/, a gdyby to prywatna osoba zrobila to by bylo!!Panie Burmistrzu - trzeba czuwać rowniez na swoim zastepca.
środa, 06.12.2017 09:28 autor:

All bajzel!Grainerowa nie nadaje sie ani do uczenia,anie do rzadzenia. Najlepiej wychodzi jej praca jurorki w konkursie plastycznym. Tam sie sprawdza na sto dwa!
środa, 06.12.2017 12:10 autor: autor

Akurat, Ty wiesz najlepiej, ze jest odwrotnie
środa, 06.12.2017 12:17 autor:

Irenka zaraz pomoże
środa, 06.12.2017 14:58 autor:

SYGNALIŚCI zaczynają działać . Zobaczcie co się dzieje z naszym społeczeństwem . Jarosław skłócił wszystkich , wszędzie widzicie wroga i przekręt .
środa, 06.12.2017 11:58 autor: anty sygnalista

Jak to Jaroisław
środa, 06.12.2017 12:15 autor:

Jarosław Florczak ?
środa, 06.12.2017 12:17 autor: :)

Sitwa wróciła z podwójną siłą.
środa, 06.12.2017 11:29 autor:

Majstersztyk. Zamiast pomostem z budżetu gminy wszyscy zajęli się wiatą z "zaznaczonych środków pieniężnych"?
środa, 06.12.2017 11:03 autor: rozumiejący

W II RP słowo droższe było od pieniędzy. A potem przyszła sowietyzacja.
środa, 06.12.2017 10:58 autor: MH

Przeciez kasa na wiate nie byla budzetu miasta, tylko z ministerstwa i tylko na wiatę. Na nic innego i radni nie mogli ich przeznaczyc na cos innego. Skąd ten bòl ...
środa, 06.12.2017 10:44 autor: bul

radni są tylko dla kasy przy funkcji społecznej kto by został?????
środa, 06.12.2017 10:43 autor:

Ale, że pozyskano kasę na tego typu obiekt z zewnątrz, gmina nie dołożyła nic, to tego się nie widzi. Trzeba podziękować a nie pastwić się nad tymi co potrafią zdobywać fundusze zewnętrzne, chyba, ze chodzi o to, że im gorzej tym lepiej?! Ale nie dla Bielawy.
środa, 06.12.2017 09:35 autor: antyjow

To ile środków dla Bielawy pozyskali radni tej kadencji ? Zbieranie śmieci po krzakach dla lansiku nie załatwi kasy z ministerstw :)
środa, 06.12.2017 10:03 autor: obserwator

Wyslijcie zazalenie do GDDT (Generalnej Dyrekcji Dzwonkow Tramwajowych), hahaha... Kolejna afera koperkowa Doby:D...
środa, 06.12.2017 09:22 autor: Facio

Radny Florczak tyle jadu dawno nie było u Pana

środa, 06.12.2017 09:54:04 autor:

Tak wogóle to płaczą bo za Ryśka czasów wiata kosztowała by 500 000zł i każdemu coś by skapło...
Najlepsze wypowiedzi że pani wice się nie nadaje... Za to szanowna pani Masyk to profesionalistka w każdym calu...
Hahaha do stóp pani M.Greiner nie dorastasz !
środa, 06.12.2017 09:40 autor:

nie podoba mi się to wszystko zwłaszcza wydział komunikacji ta dziewczyna po dziennikarstwie zachowuje się bardzo brzydko
środa, 06.12.2017 09:49 autor:

Wejdźcie na profil Radnego Florczaka "Elka" na fb...
Jest tam dyskusja na ten temat i można się pośmiać
środa, 06.12.2017 09:22 autor:


wczoraj, 11 godz temu
7
wczoraj, 11 godz temu
14
środa, 20.3.2019 06:00
29
wtorek, 19.3.2019 13:00
19
wtorek, 19.3.2019 07:00
19
poniedziałek, 18.3.2019 17:00
14
poniedziałek, 18.3.2019 16:50
6
poniedziałek, 18.3.2019 10:30
10
niedziela, 17.3.2019 12:30
65
sobota, 16.3.2019 05:00
sobota, 16.3.2019 03:00
piątek, 15.3.2019 09:15
piątek, 15.3.2019 13:08
73
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
KROS-SKI Bielawa
KROS-SKI Bielawa
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Majówka na Węgrzech
Majówka na Węgrzech
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Restauracja RETRO
Restauracja RETRO
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Tomograf3D
Tomograf3D