Od 2023 roku gmina Niemcza komunikacyjnie odcięta od Dzierżoniowa w niedzielę?

środa, 5.10.2022 12:00 19086 97

- W naszej kalkulacji dotyczącej organizacji komunikacji autobusowej wzięliśmy pod uwagę 312 dni w ciągu roku. Rozważaliśmy również niedziele, ale braliśmy pod uwagę fakt, ile osób jeździ. Rzeczywiście zauważyliśmy przez kilka niedziel, że ruch jest znikomy, praktycznie jeżdżą puste autobusy. Mamy przyjęte osiem kursów, również w sobotę. Tak więc jeśli okaże się, że są takie oczekiwania i potrzeby, to nie będzie ośmiu kursów w sobotę, tylko np. cztery, a w niedzielę dwa. Jednak to wiąże się przede wszystkim z kosztami, ponieważ koszty utrzymania kierowców siódmego dnia w tygodniu oznaczają podwójne nadgodziny, co znacznie zwiększy koszt tej kalkulacji. Dlatego przyjęliśmy, że komunikacja będzie funkcjonowała tylko od poniedziałku do soboty -  wyjaśniał podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Niemczy zastępca burmistrza Niemczy Leszek Lupa.

Sesja w Niemczy odbyła się 30 września 2022 r., a poziom debaty pozostawiał wiele do życzenia. Były uszczypliwości wobec przedstawicieli bielawskiego samorządu, obecnego starosty dzierżoniowskiego i niemczańskich radnych. Głównym tematem obrad była komunikacja publiczna na terenie gminy Niemcza oraz planowane połączenia z powiatem dzierżoniowskim w 2023 roku, w związku z decyzją burmistrza Jarosława Węgłowskiego  o wypowiedzeniu z dniem 30 czerwca 2022 r.  umowy z gminą Bielawa, a tym samym udziału Niemczy w organizacji transportu we współpracy z innymi gminami naszego powiatu.

- Kiedy w 2018 roku zostałem burmistrzem, koszty transportu wynosiły 420 000 zł. I koszty w roku 2019 już zaczęły rosnąć  w górę. W roku 2020  wynosiły około 500 000 zł. Wówczas zapaliła się u mnie taka kontrolka, że coś z tym transportem trzeba zrobić. Najlepsze było z tego wszystkiego to, że podczas sesji na koniec roku, kiedy robiliśmy zmiany w budżecie, gdzie trzeba było dołożyć do transportu 100 000 zł,  150 000 zł, 50 000 zł - różnie bywało, co roku więcej, to jakoś żaden z państwa radnych się tym nie zainteresował. Nie zadał żadnego pytania: panie burmistrzu, może zaczniemy rozmawiać o transporcie?  Regularnie podnosili łapki, dobra, płacimy i jeździmy. Wszystko fajnie. Nie było do dziś żadnego pytania, co zrobimy, jak koszty transportu będą szły do góry - mówił Jarosław Węgłowski, burmistrz Niemczy dodając:  - Jeździłem na spotkania do Bielawy. Nie było mowy: znajdźmy jakąś alternatywę obniżenia kosztów, taka jaka jest dzisiaj, były tylko rozmowy o podnoszeniu kosztów. Wybuchła pandemia, nie mieliśmy zielonego pojęcia co to jest, koszty szły w górę. Podwyżki pracowników, wszystko słusznie się należy, jestem jak najbardziej za tym. Nikt przez ostatnie dwa lata z zarządu bielawskiego nie wspomniał o alternatywie.

Włodarz Niemczy stwierdził, że obecni na sesji wiceburmistrz Bielawy Aleksander Siódmak i kierownik ZKM Bielawa Arkadiusz Korcz są nieprzygotowani do dyskusji: - Panie burmistrzu, panie prezesie. Jesteście u nas gośćmi drugi raz. Byliście u nas dwa dni temu. Jesteście nieprzygotowani. Węgłowski podał, że do końca tego roku gmina musi zapłacić 780 000 zł i pytał, ile gmina Niemcza będzie płacić od 1 stycznia 2023 r., jeśli zostałaby w komunikacji z gminami naszego powiatu.

- Z całym szacunkiem, nie mogę tego zostawić bez komentarza. Zarzuca mi pan brak przygotowania, brak obliczeń, już tłumaczę. Gmina Niemcza powiedziała, że nie chce z nami współpracować, więc żadnych obliczeń nie dostaje. Ja nie będę wykonywał pracy za kogoś, za co mi nie płacą. Bez przesady. Jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie tworzenia związku, ale jest to tajemnica handlowa, nie będziemy jej zdradzać - ripostował Aleksander Siódmak, wiceburmistrz Bielawy. - Możemy zgadywać, ile paliwo będzie kosztowało w pierwszym kwartale 2023 r. i jakie będą inne koszty. Jeśli ktoś mi powie, że wyda na transport 300 000 zł, 400 000 zł, to jest życzenie, ile chciałby wydać, a nie ile wyda w rzeczywistości w przyszłym roku - dodał.

Bielawski samorządowiec informował, że dzięki dziesięcioletniej umowie na transport z ZKM wozokilometr kosztuje 6,80 zł. Przetargi, które są obecnie rozstrzygane w innych miejscowościach województwa dolnośląskiego opiewają na kwotę 9 - 10 zł za wozokilometr.  Tylko w 2021 roku autobusy ZKM Bielawa przejechały 2 500 000 kilometrów i na 18 liniach przewiozły 3 500 000 pasażerów. Biletomaty od stycznia do sierpnia bieżącego roku  wygenerowały blisko pół miliona złotych.

- Zostawił  pan (red. burmistrz Niemczy) swoich partnerów na lodzie, bo my na potrzeby Niemczy podpisaliśmy zobowiązanie umowy i teraz będziemy za nie płacić. Będziemy musieli znaleźć przewoźnikowi kilometry, które musi zrobić. To  nie jest tak, że wszystko odbędzie się bez kosztów dla nas. Zostaliśmy z tymi pojazdami, które obsługiwały Niemczę, zostaliśmy z wozokilometrami, mam nadzieję, że uda nam się dojść z operatorem do porozumienia. Burmistrz Niemczy podnosi, czemu ten czerwony autobus nie pojedzie do Gilowa. Sorry, wypowiedziało się umowę. My nie jesteśmy zainteresowani, żeby dopłacać do wozokilometrów, które będą realizowane w Niemczy. I jeżeli Niemcza chce, żebyśmy organizowali transport na terenie tej gminy, powinna przystąpić do związku, zostać pełnoprawnym członkiem i będziemy realizowali tutaj przewozy. Natomiast kiedy chcemy wisienkę z tortu wyciągnąć, bo nam to pasuje, a reszta nas nie interesuje, tylko "wy się martwcie", to nie jest do końca fair - zaznaczył wiceburmistrz Bielawy.

Niemcza od 1 stycznia 2023 roku zamierza wprowadzić dwie linie stałe, plus jeden autobus wahadłowy, który będzie wykonywał trasę z Gilowa do Dzierżoniowa. W stolicy naszego powiatu planuje się trzy przystanki: na ul. Cichej, Ząbkowickiej i Piłsudskiego. Ogólnie ma być osiem kursów tj. cztery do południa i cztery popołudniu. Kursy odbywać się będą od poniedziałku do soboty. Z pozyskanej dotacji zostaną zakupione autobusy elektryczne, które mają pokonywać dziennie około 150 km. Powstanie 6 etatów (kierowcy), przewidziana stawka to 7150 zł brutto, czyli ponad 4500 zł na rękę.

 - Nikt nie twierdzi, że nie jest to wyjście. To jest wyjście, jeżeli chodzi o uzupełnienie transportu na terenie gminy Niemcza. Ale to nie jest wyjście, które satysfakcjonuje wszystkich mieszkańców i daje nam ten sam standard co wcześniej. Samo to, że mieszkańcy muszą pojechać do Gilowa, tam się przesiąść i dopiero jechać do Dzierżoniowa, nie jest progresem tylko regresem w transporcie - podsumowała  Edyta Mielnik, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Niemczy.

Autobusy elektryczne mają wyjeżdżać z Niemczy z okolic OPS. Jeden ma się kierować przez Podlesie, Przerzeczyn Zdrój, Nową Wieś Niemczańską, Ligotę Małą do Gilowa. Drugi przez Wilków Wielki, Chwalęcin, Kietlin, Golę Dzierżoniowską także będzie jechał do Gilowa. Później następowałaby przesiadka w Gilowie do autobusu wahadłowego, który będzie przewoził mieszkańców do Dzierżoniowa.

W trakcie debaty poruszono temat dojazdu pracowników do Piławy Górnej i dzieci do niepublicznych szkół w Gilowie i Przerzeczynie-Zdroju. Zastępca burmistrza Niemczy prosił, by radni Niemczy pomogli i przekonali włodarzy sąsiednich gmin do przedłużenia kursów autobusów ZKM lub udostępnieniu przystanków dla autobusów gminy Niemcza.

- Nie zapytał pan tej władzy (red. czyli niemczańskich radnych) o zdanie, a teraz tak zwaną "wielką władzę" prosi, żeby chodziła do innych wójtów, burmistrzów, członków porozumienia i załatwiała za was sprawy, których wy nie możecie załatwić - odpowiadała Edyta Mielnik.

Podczas obrad głos zabrali mieszkańcy, którzy wyrazili swoje obawy co do nowej organizacji komunikacji. Ciąg dalszy dyskusji nastąpi 6 października, bowiem została zwołana w tej sprawie sesja nadzwyczajna na wniosek burmistrza Niemczy.

                                                                  Oświadczenie przewodniczącego Rady Miejskiej Niemczy

W dniu 30.09.2022 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej w Niemczy. Porządek obrad obejmował min. kwestie związane z :

* Komunikacją publiczną na terenie gminy Niemcza oraz planowane połączenia z powiatem dzierżoniowskim w 2023 roku – informacja Komisji Rewizyjnej.

* Zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy w obliczu kryzysu energetycznego 2022/2023.

* Sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

* Rozpatrzenie uchwał - najważniejsza uchwała w związku z kryzysem energetycznym tj. uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2022 rok i wprowadzenie zmian z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym w kwocie 3 366.000

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszono plan dochodów o kwotę 9 800 000 zł. Środki te planowano otrzymać z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego „ Przebudowa oczyszczalni ścieków w Niemczy”. Niestety mimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu nie znaleziono wykonawcy, który w tej kwocie byłby w stanie wykonać w/w inwestycję. Środki zostały zdjęte z budżetu.

Sesja miała bardzo burzliwy przebieg, wielokrotnie przewodniczący obrad zwracał uwagę Panu burmistrzowi Jarosławowi Węgłowskiemu, aby uspokoił swoje emocje i zachował powagę obrad. Zaproszeni goście: wiceburmistrz Bielawy Aleksander Siódmak i kierownik ZKM Bielawa Arkadiusz Korcz odpowiadali na zadawane pytania dotyczące komunikacji, informując również, że w obecnej sytuacji gmina Niemcza jest poza porozumieniem, ponieważ burmistrz podjął decyzję o organizacji transportu gminnego na własną rękę w związku z otrzymaną dotacją na transport niskoemisyjny.

W związku z tą sytuacją ZKM Bielawa nie może udzielić szczegółowych informacji związanych z planowanymi kosztami oraz know-how nowego porozumienia powiatowo - gminnego gdyż na obecną chwilę jest to tajemnica handlowa. Zmiana formy nazwy transportu powiatowego na transport powiatowo - gminny jest podyktowana zapisami dotyczącymi dofinansowań do wozokilometra na terenach gminnych w wysokości do 3 zł/wozokilometr.

Głos w dyskusji zabrało pięciu mieszkańców gminy, każdy miał maksymalnie 5 min. na swoją wypowiedź. Mieszkańcy wyrazili głównie swoje zaniepokojenie formą organizacji transportu gminnego w kwestii przesiadek w Gilowie do tzw. autobusu wahadłowego. Poruszono także kwestię godzin dojazdu do Dzierżoniowa młodzieży do szkół średnich, mieszkańców do pracy na strefę w Dzierżoniowie oraz pozostałych miejscowości powiatu. Niestety koncepcja, którą przedstawił Pan burmistrz nie odpowiada na te potrzeby, co zdaniem mieszkańców jest nie do przyjęcia. Wiele osób wyrażało także postulat aby transport niskoemisyjny był uzupełnieniem obecnie funkcjonującego transportu powiatowego, co umożliwiłoby dojazd do najmniejszych miejscowości Gminy Niemcza.

Na wniosek burmistrza przewodniczący obrad wyznaczył termin sesji nadzwyczajnej, na dzień 6.10.2022 roku na godz. 13:00 w siedzibie NOK. Na w/w sesji będzie procedowana uchwała intencyjna odnosząca się do chęci kontynuacji współpracy z ZKM Bielawa. Uchwała jest intencyjną czyli jedynie „wyrażeniem woli” radnych, ostateczną decyzję podejmie burmistrz zgodnie ze swoimi kompetencjami. Należy tu zauważyć, iż po ostatnich obradach sesji, powrót do współpracy może okazać się trudny.

                      Andrzej Osipowicz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemczy

Przeczytaj komentarze (97)

Komentarze (97)

środa, 05.10.2022 21:36
PIS mówi że jest tak dobrze w Polsce, a tu...
Upss środa, 05.10.2022 21:44
Domyślam się że chodzi o komunikację interpersonalną...taka podpowiedź dla burmistrza...
środa, 05.10.2022 23:27
Dworczyk tak naprawdę nie został odwołany. On ciągle pozostaje członkiem...
Wyborca PiS niedziela, 09.10.2022 23:17
Po pierwsze nie ,,koleś,, tylko Pan Michał Dworczyk. Po drugie zakompleksiony...
czwartek, 20.10.2022 13:32
Poseł Dworczyk skasował w piwnicy swojego bloku w celach hobbistycznych...
poniedziałek, 10.10.2022 10:10
Boli Was prawda że koleś jest beznadziejny.
czwartek, 06.10.2022 08:37
Bajer Full, majteczki w kropeczki, z tym mi się kojarzy...
Lekoman środa, 19.10.2022 21:21
Burmistrz już w reklamach gra żeby budżet Niemczy ratować a...
Wstyd za takie przyzwolenie środa, 12.10.2022 21:56
Tylu ludzi uciekło by tacy mogli być... Brak słów.
wtorek, 11.10.2022 21:36
Ponad 16000 odsłon artykułu..swiadczy to o dużym zainteresowaniu wyborców. Ważą...
Ciekawy wtorek, 11.10.2022 09:35
KIEDY ZOSTANIE PRZYWRÓCONY FRESK I KTO ZA TO ZAPŁACI?
alek piątek, 07.10.2022 22:28
Proszę mnie oświecić, czy pani pisząca na stronie Urzędu...
niedziela, 09.10.2022 18:16
Zgadza się, ta pani to prawdziwa propagandystka i karierowiczka rodem...
Ula piątek, 07.10.2022 23:13
Działanie tego samorządu pod kierunkiem Pana J. Weglowskiego ...
Wyborca czwartek, 06.10.2022 09:17
Smutne to wszystko. Ciekawe jak czuje się żona burmistrza, którą...
sobota, 08.10.2022 15:42
Drogi wyborco tak się składa że i w Podlesiu zdarzają...
Lopezzx sobota, 08.10.2022 04:23
Ale macie refleks .. .
piątek, 07.10.2022 10:17
o matko to aż tak . szkoda mi tej pani
piątek, 07.10.2022 23:26
Bardzo to smutne i okropne .
piątek, 07.10.2022 13:30
Której?
czwartek, 06.10.2022 10:06
Wstyd!
Wiatr czwartek, 06.10.2022 17:32
Bardzo wnikliwe informacje...
czwartek, 06.10.2022 22:28
Co komu do tego że była impreza u informatyka a...
KOALA piątek, 07.10.2022 14:24
A który informatyk organizował tą imprezę, Ten z Bardo...
piątek, 07.10.2022 07:29
Niedługo Andrzejki. Zróbcie sobie wszyscy zawody która dłużej na krześle...
piątek, 07.10.2022 19:55
Jak się nudzą to obserwują i czekają tylko na zasiłki...
sobota, 08.10.2022 15:36
To nie wynika z nudy. Urzędnicy i radni to osoby...
czwartek, 06.10.2022 10:14
Panu Burmistrzowi wydaje się wspólna komunikacja miejska za droga, a...
motorniczy czwartek, 06.10.2022 13:57
Paliwo to prąd bo podobno busy są elektryczne. A co...
czwartek, 06.10.2022 18:13
A ile kosztuje wymiana akumulatorów elektrycznych w tych autobusach? Pewnie...
czwartek, 06.10.2022 14:05
Kosowski na burmistrza, Sadek na zastępcę lub odwrotnie.
piątek, 07.10.2022 22:23
Ale to juz było i nie wróci więcej pp Kosowski...
Ok sobota, 08.10.2022 04:28
AMEN....
sobota, 08.10.2022 15:31
Sadek na zastępcę? Niemcza ma się rozwijać czy cofać
Zero logiki środa, 05.10.2022 21:47
Fakt dziwne działania Radnych? burmistrz obraża, krzyczy zrywa wieloletnie wypracowane...
czwartek, 06.10.2022 23:07
Kto Ci powiedział że burmistrz źle traktuje pracowników puknij się...
piątek, 07.10.2022 10:56
Jak ryczy w urzędzie to słychać przez okna na rynku...
czwartek, 06.10.2022 22:20
Panie burmistrzu Niemczy ! Taniej będzie jak pan kupi parę koni...
czwartek, 06.10.2022 22:49
Najlepsze będzie jak burmistrz zrezygnuje z czerwonych autobusów i z...
czwartek, 06.10.2022 16:31
Pytam po raz kolejny kiedy władze Dzierżoniowa zabezpieczą opał dla
czwartek, 06.10.2022 20:40
Idź najpierw do Morawieckiego,Sasina i innych pisowcow, węgiel miał być...
Olek czwartek, 06.10.2022 13:47
Nieprzygotowany do sprawowania urzędu jest burmistrz ot i cała
Nieporozumienie jakieś czwartek, 06.10.2022 18:07
I ta jego zakompleksiona i niedouczona co ludzie przez...
środa, 05.10.2022 20:33
Masakra. Wywiozą go na przysłowiowej taczce. Sam podejmuje decyzje bez...
Qwerty czwartek, 06.10.2022 09:02
A ja oglądałem i nie widziałem, żeby obrażał radnych nie...
czwartek, 06.10.2022 14:44
Zgadzam się. Też oglądałam i nikogo burmistrz nie obrażał. To...
czwartek, 06.10.2022 15:28
Ja bym chciała to obejrzeć sama, dlaczego nie ma tych...
czwartek, 06.10.2022 15:41
Dlaczego - przecież ciągle słyszymy . że jak nie...
czwartek, 06.10.2022 09:10
no a o czym radni mówią człowieku
Oxi czwartek, 06.10.2022 13:30
A ile kosztowal remont łazienki w urzedzie ?
czwartek, 06.10.2022 12:36
w tej wsi komunikacja? po jakiego grzyba
Mark de Gache czwartek, 06.10.2022 12:29
PO co komunikacja miejska w Niemczy skoro jest już w
czwartek, 06.10.2022 11:46
Hans jezdzi bez biletu
mam pomysła czwartek, 06.10.2022 11:18
Może jakiś autonomiczny autobus?
środa, 05.10.2022 22:56
Rządzą nami szaleńcy. PIS to polityka sepuku.
asdasd czwartek, 06.10.2022 08:11
no przecież pan burmistrz z bożej łaski hamerykanski pisowiec niech...
czwartek, 06.10.2022 09:05
Proponuje panom burmistrzom zostawić swoje fury !!! pojeździć teraz i...
czwartek, 06.10.2022 09:14
"Z transportem burmistrz dobrze kombinuje, bo koszty rosną i niedługo...
czwartek, 06.10.2022 09:10
Wesoły człowiek z tego burmistrza Niemczy. Biorę przykład idę...
Kaja czwartek, 06.10.2022 09:26
Artykuł bardzo merytoryczny w swojej treści. Różnica między Państwa...
czwartek, 06.10.2022 08:58
pan zastępca widać już się wyrobił ,kiedyś na małym stołku...
czwartek, 06.10.2022 08:21
Odmalować fresk....za SWOJE !!!!
Wwwww środa, 05.10.2022 21:05
A gdzie mogę ta sesję obejrzeć...na stronie urzędu będzie?
mieszkanka czwartek, 06.10.2022 09:04
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AO
4QR7MSPIpnDis&id=C7A7BC38ED7626DC%21108&
cid=C7A7BC38ED7626DC
Mieszkanka Niemczy środa, 05.10.2022 21:17
Od dawna już sesję nie są udostępniane dla mieszkańców. Ustawa...
Wyborca środa, 05.10.2022 22:12
Radni niekompetentni .Brak wykształcenia administracyjnego .Nie wiedzą co mogą zrobić....
Widz środa, 05.10.2022 23:12
Ale sesje czasem lepsze niż seriale na comedy central
Realista środa, 05.10.2022 23:00
To samo jest z Dzierżoniowem i pozostałymi miastami z prowincji....
środa, 05.10.2022 21:53
Skarbniczka to tez okropna kobieta. Pracowala z bylym burmistrzem a...
środa, 05.10.2022 23:10
Tam gdzie kompetencje-próżno szukać.
Mieszko środa, 05.10.2022 22:15
Skarbnik dawno powinna być zwolniona.Ani teraz ani w poprzedniej...
środa, 05.10.2022 23:01
Oj wyróżnia się i to bardzo,poprzedni burmistrz traktował ją tylko...
Ddz środa, 05.10.2022 20:47
Najgorzej jak do władzy dochodzą prymitywni ludzie. Tacy niestety nie...
środa, 05.10.2022 22:32
Takich PIS ludzi potrzebuje, brak myślenia to podstawa, Jarek idealnie...
Przerzeczynianin środa, 05.10.2022 22:28
Kochany pan burmistrz wieki zwolennik wielce panującym nam pisowcom bierze...
środa, 05.10.2022 22:17
Koszty zaczęły rosnąć w górę? Dziwne żeby rosły w dół.
Los środa, 05.10.2022 22:02
Wiedza, godnoś, szacunek, lojalność i uroda są tu obce. Niestety...
Tak środa, 05.10.2022 22:06
Obniżyć pensję, spokornieje
zakręcony kurek środa, 05.10.2022 21:56
Jedyne co ratowało tą kadencję to środki finansowe jakie szły...
Autobus środa, 05.10.2022 21:50
Ten włodarza ma problemy z komunikacją między ludźmi a teraz...
Wyciągać konsekwencje środa, 05.10.2022 21:39
Dziwi mnie brak reakcji Radnych, powinni za takie działania na...
środa, 05.10.2022 21:23
Chyba wstał lewą nogą w tym dniu i nie przemyślał...
Mali ludzie środa, 05.10.2022 21:33
Standard, obrażanie innych, krzyki, zero merytoryki taki model zarządzania w...
Fan środa, 05.10.2022 21:16
Kurde, a taki fajny był, amerykancki…
Wyborca środa, 05.10.2022 21:31
Czego się dotknie to spieprzy ,dlatego uciekł z Ameryki ,rozłożył...
Hihi środa, 05.10.2022 21:10
Ale fajno...Tak amerykańsko się robi...telenowela murowana...zaraz się okaże że kierowców...
Aa środa, 05.10.2022 20:59
Ale sobie strzelił w kolano z tą komunikacją...zupełnie nieprzemyslana decyzja
Hasa środa, 05.10.2022 21:00
On i myśli.....
Ojjjjjkn. Zabieraj zkm środa, 05.10.2022 20:53
Weźcie Jankessaa, bo mu coś ten tego.... Drzewa powycinanaĺ od Wilkowa...
Turysta środa, 05.10.2022 20:36
Masakra szkoda mieszkańców Niemczy.
środa, 05.10.2022 20:43
Agresor straszny pokazał na co go stać . Tylko potrafi...
Kolarz środa, 05.10.2022 20:41
Spread your wings i kup 100 tandemów dla mieszkanców...wtedy błyśniesz
Elon środa, 05.10.2022 20:36
Jedna, niskoemisyjna taczka prosto z USA powinna rozwiązać problem :D
Dramat środa, 05.10.2022 20:24
Szanownie nam panujący burmistrz jest tak wspaniały, że wszystkich chętnych...
5s56ryy środa, 05.10.2022 20:27
Ta jaki on bur-----? Chyba,że mistrz.....?
Daj Pis....spokoju nam środa, 05.10.2022 20:21
Dobra. El Dorado już był i widział...
środa, 05.10.2022 19:45
Za darmo jeżdżą i tak sie dzieje