Nowy właściciel nie może remontować hotelu Polonia. Sprawa ciągle w sądzie

Sypiący się 112-letni zabytek, dzierżoniowski były hotel Polonia przy ul. Sienkiewicza po wielu latach znalazł w końcu nabywcę, który chce przeprowadzić gruntowną renowację i uratować obiekt. Niestety, nowy właściciel od ponad półtora roku czeka na zakończenie sprawy o przysądzenie własności w dzierżoniowskim Sądzie Rejonowym.

Przedsiębiorca – dzierżoniowianin Tomasz Dymkowski kupił zabytek za prawie pół miliona złotych we wrześniu 2019 roku. Chciałby jak najszybciej zabezpieczyć będący w złym stanie technicznym budynek i rozpocząć prace remontowe, jednak ciągnąca się w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie sprawa o przysądzenie własności uniemożliwia mu jakiekolwiek działania w tym zakresie. Po przetargu 18 września 2019 roku sąd dokonał przebicia nieruchomości, a przedsiębiorca wpłacił całą wylicytowaną kwotę. Przez ponad półtora roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie nie wydał prawomocnego postanowienia o przysądzeniu własności.

- Przez półtora roku kamienica uległa dalszemu zniszczeniu. Cała sprawa jest w rękach sądu, który jest opieszały, ma czas. Miał dziesięć okazji, by zakończyć sprawę, niestety tego nie zrobił, ze względu na to, że nie dopilnował jakichś terminów, na wszystko jest 10-14 dni, ale sąd się nie spieszy. A ja nie mogę nic zrobić, dopóki nie będzie wpisu do ksiąg wieczystych. Mało tego, dodatkowo przed przetargiem poprzedni właściciel wynajął swojej ciotce czy babce całą powierzchnię za złotówkę na 10 lat. I sąd to uznał. Kiedy będę miał akt własności, muszę dać wypowiedzenie najmu z rocznym terminem – mówi Tomasz Dymkowski.
Po otrzymaniu wpisu do ksiąg wieczystych potrzeba będzie kolejnych miesięcy na wykonanie projektu oraz otrzymanie zezwoleń budowlanych. Ponadto oszacowane w chwili zakupu koszty odrestaurowania budynku rosną.

„Dach za chwilę się zawali, mimo zabezpieczeń wykonanych przez burmistrza Dzierżoniowa, lada moment może zdarzyć się tragedia. Belki stropowe już nie wytrzymują, są przegniłe, a dachówki lecą wprost na ulicę. Dalsza zwłoka w postępowaniu i odwlekanie zakończenia sprawy przyczynia się do pogłębiania zagrożenia, a w dalszej kolejności do zawalenia się obiektu” – argumentuje Tomasz Dymkowski do dzierżoniowskiego sądu w piśmie z marca 2020 roku. Przedsiębiorca zwraca uwagę na fakt, że zaangażował już w tę inwestycję spore środki i obawia się że dalsza zwłoka spowoduje, że kolejne inwestycje w ten budynek będą nie tyle bezsensowne, ile w ogóle niemożliwe.

Zapytaliśmy dzierżoniowski sąd, dlaczego tak ewidentna sprawa ciągnie się już tyle czasu.

- Z informacji Prezesa Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie wynika, że na tok postępowania w sprawie zawisłej przed tym sądem ma przede wszystkim postawa uczestników postępowania, których czynności, oczywiście w ramach przysługujących im uprawnień, skutkują koniecznością podjęcia kolejnych czynności przez sąd. Sąd nie może pozbawić jednej ze stron sporu sądowego prawa do korzystania z uprawnień, z uwagi na presję wywieraną, czy to przez inne strony postępowania, czy też przez charakter sprawy będącej w zainteresowaniu społecznym. W rozpoznawanej sprawie, nabywca nieruchomości kilkukrotnie uzyskiwał informacje od Prezesa Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie o toku postępowania, a Przewodniczący Wydziału Cywilnego zapewniał o bieżącym nadzorze nad sprawą, w której czynności mają być niezwłocznie podejmowane. Z informacji Prezesa Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie wynika również, że na sprawność postępowania wpływ miały ograniczenia epidemiczne, w tym, liczne absencje wynikające z kwarantanny lub izolacji, w różnych okresach wśród kadry urzędniczej, jak i orzeczniczej, w tym także osób bezpośrednio zaangażowanych w sprawę – poinformowała Marzena Rusin-Gielniewska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Świdnicy.

O jaką postawę uczestników postępowania chodzi?

- 4 listopada 2019 r. do sądu wpłynęło zażalenie przedstawiciela dłużniczki na uprawomocnione postanowienie z września 2019 roku. Zostało odrzucone jako spóźnione kolejnym postanowieniem sądu 19 listopada 2019 r. Odpis tego postanowienia doręczono pełnomocnikowi dłużniczki 11 grudnia 2019 r. , po czym 18 grudnia wniósł kolejne zażalenie, któremu nadano bieg. Takie zachowanie ma na celu jedynie bezzasadne przeciąganie postępowania, które sąd powinien ukrócać. Druga strona jest wzywana do uzupełniania braków, uiszczania opłaty. I tak to się ciągnie – uważa Tomasz Dymkowski. - W ostatnim postanowieniu z 15 marca 2021 roku sąd postanawia zwolnić dłużniczkę od obowiązku uiszczenia opłaty za jej zażalenie na postanowienie z 30 października 2020 roku.

Skontaktowaliśmy się z pełnomocnikiem poprzedniej właścicielki, jednak nie zdecydował się odpowiedzieć na zadane pytania.

Zabytkowy budynek o powierzchni 1809 m2 w ostatnich latach stał pusty, przy silniejszym wietrze spadające dachówki i części tynku stanowiły zagrożenie dla przechodniów, konieczne było także czasowe wyłączenie z użytkowania fragmentu jednego z pasów ruchu ul. Kopernika. Raz w okresie jesiennym sytuacja była tak niebezpieczna, że strażacy podjęli decyzję o całkowitym zamknięciu drogi. W zabezpieczenie budynku zaangażowano środki z kasy miasta.  

Poprzedni właściciele nieruchomości mieli długi, wierzyciele oddali sprawę do komornika, który kilka razy podejmował próby zbycia budynku w drodze licytacji. Pierwsza odbyła się w sierpniu 2012 r. Wyceniony na 1.789.500 zł obiekt można było nabyć na trzy czwarte wartości, czyli 1.342.125 zł. Nikt jednak nie był zainteresowany kupnem. W drugiej licytacji cena wywoławcza wynosiła już 1.193.000 zł. Ponownie nie było zainteresowania. Nieruchomość miała kilku wierzycieli, w tym Urząd Miasta w Dzierżoniowie.

- To bulwersujące, zważywszy na fakt, w jakim stanie technicznym jest budynek i ile działań podejmowano, by go zabezpieczyć. Polonia niszczała coraz bardziej z roku na rok. Ówcześni właściciele go nie zabezpieczali. Po wyroku sądowym, kiedy na kolejne licytacje komornicze nie zgłaszali się chętni, Rada Miasta podjęła uchwałę o przeznaczeniu środków z budżetu miasta na odkupienie budynku, żeby go uratować. Przystąpiłem do licytacji, jednak zgłosiło się także dwóch prywatnych przedsiębiorców. Gdyby ponownie nikt się nie zgłosił, miasto kupiłoby ten obiekt. Od tego czasu sąd nie potrafi skutecznie wskazać, że prawowitym właścicielem jest pan Dymkowski, który kupił budynek, a jego osoba gwarantuje, że przeprowadzi remont najszybciej jak to możliwe. Serce boli, bo budynek popada w ruinę, po każdej zimie jest w coraz gorszym stanie – mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski. - Biorąc pod uwagę renowację dworca kolejowego, mostu Niepodległości, restaurację zabytkowych budynków przez wspólnoty oraz plany remontu basenu miejskiego – kolejnego zabytku, a także już wkrótce remontu ul. Pocztowej wraz z historycznym nawiązaniem - ta dzielnica odzyskuje swój blask.

Obiekt wzniesiono w 1908 roku, przebudowano w latach 20. XX wieku, do 1939 roku użytkowany jako hotel „Kaiserhof (pod cesarskim dworem)”. Oddanie do użytku nowego hotelu było wydarzeniem w przedwojennym Dzierżoniowie, co odnotowuje niemiecki kronikarz Erich Hasse: „Obok nowego mostu przez Piławę został w międzyczasie wybudowany hotel „Kaiserhof”, wyposażony we wszystkie nowoczesne urządzenia. Poświęcono go w dniu 6 października. Budowa ta jest dziełem tutejszej firmy Robert Klatt. Właścicielem hotelu jest dziś jeszcze hotelarz Wilhelm Winkler. Obok starej, czcigodnej „Korony” na Rynku hotel „Pod cesarskim dworem” jest dziś preferowanym miejscem zatrzymywania się gości zamiejscowych”.
Lokalizacja hotelu - nieopodal dworca i jednocześnie Rynku, w pobliżu przepływającej rzeki Piławy, przyciągała wówczas sporo podróżnych. Po wojnie hotel przemianowano na Polonia, w budynku był między innymi hotel robotniczy dla pracowników Diory, na dole funkcjonował lokal gastronomiczny. Do rejestru zabytków wpisano go w 1990 roku.  

- Hotel to secesyjna, reprezentacyjna budowla usytuowana w narożu, w zabudowie luźnej. Obiekt charakteryzuje się wyniosłą, rozczłonkowaną przestrzennie bryłą założoną na planie litery L, jednorodny stylistycznie i architektonicznie. Ostatnie remonty wnętrza z wymianą stolarki okiennej drzwiowej obiektu doprowadziły do częściowej utraty wartości zabytkowych i utraty autentyzmu zabytku. Niemniej jednak obiekt wciąż posiada duże wartości artystyczne, historyczne i znaczenie dla dziedzictwa kulturowego regionu. Zachowane pozostały relacje z historyczną tkanką miasta i dominującą rolą budynku w krajobrazie miasta. Niestety na przestrzeni ostatnich lat właściciel obiektu nie sprawował właściwej opieki. W momencie pogorszenia stanu obiektu, organ konserwatorski podjął działania kontrolne, nieskuteczne, w związku ze zmianą stanu prawnego zabytku. Niestety osoba nowo władająca, od końca 2019 roku nie jest do dnia dzisiejszego pełnoprawnym dysponentem obiektu, i pomimo woli, zaangażowania i determinacji nie może podjąć skutecznych działań i prac w zabytku – potwierdza Maria Ptak, starszy inspektor ds. zabytków z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu, jednocześnie informując o możliwości wystosowania pisma ponaglającego do dzierżoniowskiego sądu.

- Zdecydowałem się na tę inwestycję, by zrobić jeszcze coś ważnego pod koniec życia, dopóki mam siły i zdrowie. Wstępnie przeznaczyłbym obiekt na mieszkania, choć dopóki nie ma projektu, to jeszcze kwestia otwarta – mówi Tomasz Dymkowski. Przedsiębiorca ma na swoim koncie ważne inwestycje: jak chociażby kupiony w 1997 roku od Handlowo-Produkcyjnej Spółdzielni Pracy „Rolnik” obiekt przy ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie - wyremontowany w 2003 r. funkcjonował jako dom towarowy "Eltus". Podobnie zakupiony w 2007 r. dawny szpital w Niemczy w stanie kompletnej ruiny i wyremontowany na Hotel „Niemcza SPA” w 2011 roku.

Aneta Pudło-Kuriata
Fotografie przedwojennego Dzierżoniowa dzięki uprzejmości Krzysztofa Łukowskiego

Przeczytaj komentarze (84)

Komentarze (84)

A Trela wtorek, 23.11.2021 13:27
Tak jak POLSCE nie potrzebny Port Lotniczy przekop mierzeji...
Mariusz niedziela, 09.05.2021 09:53
Gość zainwestował spore pieniądze i pewnie je utopił ,co za...
Strusiak środa, 28.04.2021 07:59
Nasze sądy są zaangażowane politycznie i są za tymi z...
Ww wtorek, 27.04.2021 22:23
Zawali się bo przejeżdza tam masa tirów
ULA sobota, 10.04.2021 17:45
WITAM - w naszym Sadzie mialam sprawe po zmarlej...
niedziela, 11.04.2021 16:18
Co za bzdura! Może powiedzieli ci, że dany sędzia przez...
y sobota, 10.04.2021 19:49
Rozumiem,że pracują 2 dni w tygodniu...,w związku z tym mają...
sobota, 10.04.2021 21:37
" y" nie rozumiesz i widzę z wpisów , że...
Halina wtorek, 13.04.2021 18:41
dokładnie tak jest, sprawy ciągną się latami
zajaczek czwartek, 15.04.2021 12:31
Spadkobiercy sami nie wpadli na pomysl wynajmu za 1 zl...
poniedziałek, 12.04.2021 13:02
Sądy opieszałe i tu w Dzierżoniowie?a nie tak dawno tej...
Antyklerykal nienawidzacy PiSser wtorek, 13.04.2021 14:59
Niemcy potrafili wszystko zrobic jak najlepiej! Za czerwonej komuny byl...
poniedziałek, 12.04.2021 15:28
Nie sąd opieszały tylko prawo niefunkcjonalne. Można było je poprawić,...
poniedziałek, 12.04.2021 16:49
Sędzia prowadzący tak robi !
poniedziałek, 12.04.2021 16:55
Sędzia prowadzący prowadzi sprawę nie sądy tylko sędzia!!!od niego zależy
obserwator środa, 14.04.2021 20:39
jak można sprzedać nieruchomość, dopełnić formalności i ... nie...
Waldemar K. wtorek, 13.04.2021 16:38
To jest straszne ktoś zainwestował pieniądze i nie może nic...
Darek wtorek, 13.04.2021 21:17
Wolne sądy ,WOLNE SĄDY I NIC DODAĆ NIC UJĄĆ
wtorek, 13.04.2021 14:14
Roman trochę majątku zostawił i nic z tego
MP sobota, 10.04.2021 12:00
Skandalicznie niska kwota kupna zabytku! Cena kawalerki.
sobota, 10.04.2021 12:06
Latami nikt nie chciał tego kupić, pomimo licytacji komorniczych. Dolicz...
niedziela, 11.04.2021 13:52
Iluzja!
sobota, 10.04.2021 12:46
I właśnie te nakłady wykończą"przedsiębiorce". Ale w/g mnie w zamyśle...
niedziela, 11.04.2021 17:15
Nie 50 tys. ale 500 (słownie: pięćset tysięcy).
r poniedziałek, 12.04.2021 10:31
nawet 500 tysięcy to mało jak za tak duży obiekt
podatnik sobota, 10.04.2021 14:18
Czy zdajesz sobie sprawę z tego.ile trzeba bedzie zainwestować,aby budynek...
niedziela, 11.04.2021 13:47
Znam ceny sprzedaży i najmu mieszkań po remoncie kamienicy oraz...
Roman poniedziałek, 12.04.2021 09:47
Sądy należą do głównych hamulcowych -żeby nie powiedzieć dywersantów-zmian w...
Rumcajs poniedziałek, 12.04.2021 03:18
Ten kraj to ruina, odłożyłem kapitał pracując za granicą i...
... niedziela, 11.04.2021 21:34
Jeżeli ktoś wierzy, że nowy właściciel będzie tę ruinę remontował...
. niedziela, 11.04.2021 21:41
https://www.olx.pl/oferta/cesja-umowy-na
jmu-zabytkowego-hotelu-kaiserhof-CID3-ID
DaZxk.html
Mieszkaniec sobota, 10.04.2021 14:02
Ale Dzierżoniów był kiedyś piękny, ile drzew i krzewów. A...
niedziela, 11.04.2021 13:24
Kiedyś o drzewa w Reichenbachu dbano co widać na starych...
niedziela, 11.04.2021 16:28
Przycięte w Niemczech ? Ty w Niemczech w ogóle byłeś...
niedziela, 11.04.2021 13:29
Drzewa trzeba sadzić z głową, a nie na zasadzie gdzie...
niedziela, 11.04.2021 17:19
Dzięki Ziobrze to wszystko będzie jeszcze dłużej trwało. PiS to...
autor niedziela, 11.04.2021 18:42
"Reforma" na użytek putinowskich agentów w EU. Gamoń goni gamonia...
mieszkaniec niedziela, 11.04.2021 16:25
bardzo mała kwota zakupu!Z funduszu ochrony zabytków pewnie wiecej dostanie
niedziela, 11.04.2021 13:34
To był też najpiękniejszy hotel Reichenbach. Ciekawe jest to,że istniała...
Ja niedziela, 11.04.2021 13:28
Mieszkania? Kto bedzue chcial tam mieszkac? Juz lepsze tbsy
Alek sobota, 10.04.2021 15:46
Szanowni sedziowie - jak na tym ma polegać wasza niezaleznosc...
sobota, 10.04.2021 17:39
To nie zawsze wina pracowników sądu, ale kiepskiego prawa, złych...
niedziela, 11.04.2021 13:27
Takie właśnie mamy społeczeństwo. Jeden wpis przedstawiający prawdziwość działań sądów....
autorka sobota, 10.04.2021 08:01
Tak funkcjonują w Polsce sądy po dobrej/dojnej/zmianie!
Anna sobota, 10.04.2021 19:33
A jak funkcjonowały przed zmianą? Może lepiej? Jak można coś...
Pic i tylko pic niedziela, 11.04.2021 08:44
Miały funkcjonować lepiej, a pracują gorzej. Długość spraw wzrosła średnio...
niedziela, 11.04.2021 08:55
Kolejnym skandalem jest pałac w Roztoczniku. Ma właściciela i niszczeje...
niedziela, 11.04.2021 08:38
Proszę zgłosić sprawę do TV Wroclaw oraz konserwatora zabytków we...
niedziela, 11.04.2021 08:00
Człowiek nabył nieruchomość a właścicielem nie jest. Cuda w nieruchomościach...
sobota, 10.04.2021 14:18
Spójrzcie ile drzew było w tym mieście. teraz zostały same...
niedziela, 11.04.2021 07:47
To prawda
sobota, 10.04.2021 19:19
Zemsta Romana z grobu
sobota, 10.04.2021 23:43
Cena bardzo niska więc nieruchomość problematyczne. Zysk przewidywany spory...
sobota, 10.04.2021 22:42
Jakie piękne było to miasto! Teraz, paskudna betonowa pustynia! Drzewa...
sobota, 10.04.2021 23:15
U Niemców nic nie było przypadkowe. Wystarczy popatrzyć ma to...
sobota, 10.04.2021 21:49
Proszę zgłość do UWAGI w TVN oni są docieklowi ....
sobota, 10.04.2021 18:52
Panie Dymkowski proszę zgłosić tą sprawę do P. Jaworowicz ...
sobota, 10.04.2021 20:07
Dobrze byłoby wiedzieć kto był poprzednim właścicielem. Dlaczego on tak...
miś sobota, 10.04.2021 13:39
Panie Dymkowski. Ma pan absolutna racje że te „sędzie” to obiboki,...
ULA sobota, 10.04.2021 17:53
SEDZIOWIE W DZIERZONIOWIE PRACUJA TYLKO 2 DNI...
sobota, 10.04.2021 18:02
powinienem napisać głupku "miś" Ale od początku. Panie "miś" i...
sobota, 10.04.2021 08:03
Sprawa tak długo trwa bo sie okazało , że hotel...
sobota, 10.04.2021 10:46
Chcieliście wolne sądy, no to macie.
sobota, 10.04.2021 18:05
Zemsta Grażyny trwa
sobota, 10.04.2021 16:16
nie ma na to siły!!! nagłośnić w mediach - telewizja...
sobota, 10.04.2021 16:04
Niemcy wybudowali. Niemcy pielęgnowali. Dzicz zniszczyła. Popatrzcie na Reichenbach na...
Obajtek sobota, 10.04.2021 11:52
Jak by to kupił pisowiec to już by był wyremontowany...
autorka sobota, 10.04.2021 14:14
Podziwiam odwagę kupca,trzeba to w cholerę zostawić,potem zaorać i po...
... sobota, 10.04.2021 07:55
Na olx jest oferta z 22 marca 2021roku o "Cesja...
sobota, 10.04.2021 14:18
Chodzi o to, że dotychczasowy właściciel chce wycisnąć z tego...
sobota, 10.04.2021 10:05
Hotel Kaiserhof to właśnie Polonia. Cesja to umowa na dysponowanie...
sobota, 10.04.2021 11:33
Albo wynajac Aleksandrowi Gradowi, on się świetnie czuł jako strażnik...
sobota, 10.04.2021 13:58
Za dwa lata wynajmu 750tys?
Może by tak sobota, 10.04.2021 13:10
Fajnie by było jak.kiedys na dole restauracja z domowymi obiadami...
sobota, 10.04.2021 12:54
Panie teraz drugie pół bańki szykuj na koperty dla...
sobota, 10.04.2021 07:35
Tak działają sądy po "dobrej zmianie". Przed nią sprawy trwały...
sobota, 10.04.2021 10:47
A co się zmieniło w sądzie,, po dobrej zmianie...
sobota, 10.04.2021 11:31
On pisze dla pisania. Pamiętam pierwszy razem jak PiS wygrał...
autor sobota, 10.04.2021 08:09
Sprawy trwała dłużej średnio o 1,5 miesiąca. Brawo dobrozmianowcy!
Borys B. sobota, 10.04.2021 07:58
Wolne sądy!!!
zajaczek sobota, 10.04.2021 09:30
Chciwosc i zlosliwosc spadkobiercow to glowny winowajca
sobota, 10.04.2021 09:55
Z naszymi szybkimi sądami jeszcze będzie 50 lat w sądzie.
sobota, 10.04.2021 07:49
Wyburzyć tą ruinę i po sprawie...
Wit sobota, 10.04.2021 09:43
twoja głowina to ruina