komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

sobota, 17 kwietnia 2021

Rudolfa, Roberta

Nowe instrumenty wsparcia dla dzierżoniowskich przedsiębiorców

poniedziałek, 1.3.2021 12:00 , komentarze: 7 , odsłony: 1922
kategorie artykułu:

Rada Miejska Dzierżoniowa podjęła dwie ważne dla przedsiębiorców uchwały. Na ich mocy przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta, a  handlujący na Targowisku Miejskim będą mogli ubiegać się o odstąpienie od poboru należności z tytułu czynszu za najem wiat i pawilonów, stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Uchwała w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów za rok 2021 przewiduje:

  • zwolnienie przedsiębiorców z drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2021 rok;
  • zwrot drugiej raty w wysokości 1/3 pobranej opłaty dla tych przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Zwrot opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. następuje na wniosek złożony nie później niż do 31 maja 2021 roku.

Szacuje się, że pomocą zostanie objętych 28 lokali serwujących napoje alkoholowe w  miejscu sprzedaży, w większości gastronomia. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży w 2020 roku zmalała o 1 200 000 zł w stosunku do 2019 roku.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy publicznej w formie odstąpienia od poboru należności z tytułu czynszu za najmem wiat i pawilonów, stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów, położonych na terenie Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym wywołanym przez COVID-19 przewiduje wsparcie przedsiębiorstwom, które spełnią łącznie następujące warunki:

  •  nastąpiło pogorszenie płynności finansowej - spadek przychodu za okres od 1 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, o co najmniej 40%, w stosunku do przychodu osiągniętego w okresie od 1 czerwca 2019 do 31 grudnia 31 grudnia 2019 roku;
  • przedsiębiorstwo na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniało kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu;
  • złoży wniosek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały oraz formularz informacji, nie później niż do 31 maja 2021 roku;
  • przedłoży dokumenty, potwierdzające spadek przychodu;
  • łączna wartość pomocy nie przekracza kwoty, o której mowa w pkt 22 lit a tymczasowych ram.

UM Dzierżoniów

 

Wasze komentarze

Najlepszy Burmiszcz za mojej kadencji.
wtorek, 02.03.2021 10:22 autor: Ice man.
JAREK NAS uratuje!!!
poniedziałek, 01.03.2021 16:42 autor:
środa, 14.4.2021 11:00
13
poniedziałek, 12.4.2021 00:00
środa, 14.4.2021 04:00
18
wtorek, 13.4.2021 11:00
20
wtorek, 13.4.2021 00:45
6
poniedziałek, 12.4.2021 12:00
55
poniedziałek, 12.4.2021 10:30
21
niedziela, 11.4.2021 22:19
23
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
Mobilna Myjnia Parowa
Mobilna Myjnia Parowa
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Mati Autogaz
Mati Autogaz
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar