Mobilne Laboratoria Przyszłości w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. J. Tuwima w Bielawie

czwartek, 22.12.2022 12:15 538 0

22.12.2022 r. odbyły się w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie, zajęcia w ramach projektu Mobilnych Laboratoriów Przyszłości. Wzięli w nich udział nasi uczniowie. Praktyczne ćwiczenia były dla nich okazją do eksperymentowania z technologią przyszłości.

Mobilne Laboratoria Przyszłości to największy w Polsce projekt edukacyjno-technologiczny. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie im możliwości korzystania z nowoczesnych technologii (drukarek 3D, gogli VR oraz mikrokontrolerów). Umiejętność obsługi tych urządzeni pozwoli naszym uczniom rozwijać kompetencje przyszłości, realizować własne projekty i doskonalić umiejętności przydatne na nowoczesnym rynku pracy. Dzięki udziałowi w tym projekcie, uczniowie mają szansę rozwijać swoją kreatywność, pasje, zainteresowania i talenty, które przełożą się na lepszy start w dorosłość. Wzbogacą oni również swoją wiedzę z matematyki, informatyki, technologii i inżynierii.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania.

Marcelina Ulińska
    ESP7 Bielawa 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)