Młodzieżowy Puchar Polski w Zapasach Kobiet w Dzierżoniowie

niedziela, 17.9.2023 19:18 444 0

Komunikat Organizacyjny

Młodzieżowy Puchar Polski w Zapasach Kobiet

Dzierżoniów, 24-25.11.2023r.

 

I. Patronat Honorowy:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 • Dolnośląski Związek Zapaśniczy

 • Urząd Miasta w Dzierżoniowie

 • Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

 

II. Organizator:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie

 • MULKS JUNIOR Dzierżoniów

Partnerzy:

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki

 • Polski Związek Zapaśniczy

 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

 

III. Termin i miejsce:

 • 24-25.11.2023 r Hala im. J. Klempela w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1

 

IV. Cel imprezy:

 • Popularyzacja zapasów na terenie Dolnego Śląska, Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Miasta Dzierżoniów

 • Ukazanie walorów turystycznych Miasta Dzierżoniów

 

V. Warunki uczestnictwa: 

 • Zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Zapaśniczego na 2023 rok. - zawodniczki ur. 2001 – 2007.

 • Obowiązuje elektroniczny system zgłaszania zawodniczek do zawodów zgodnie z regulaminem PZZ.

 • Zawodniczki rywalizować będą w następujących kategoriach wagowych: 50kg, 53kg, 55kg, 57kg, 59kg, 62kg, 65kg, 68kg, 72kg, 76kg – 2kg tolerancji

 • Zawody odbędą się na 2 matach

VI. Obsada sędziowska:

 • Sędziego Głównego oraz obsadę sędziowska wyznacza PZZ

 

VII. Koszty uczestnictwa:

 • Opłatę startową zgodnie z regulaminem PZZ wykonują kluby w kwocie 60zł/osoba na konto PZZ,

 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.

 • Udział Klubów na koszt własny.

 • Zakwaterowanie i wyżywienie 200zł od osoby

 • Zamówienia proszę kierować na e-mail: stanislaw.war@vp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2023 - Stanisław Warchoł 667 675 626

 • Za zamówione i niewykorzystane noclegi kluby zostaną obciążone

VIII. Nagrody:

 • Zawodniczki za I-III miejsce w każdej kategorii wagowej otrzymują medale, dyplomy

 • Kluby za I-III miejsce otrzymają puchary,

 • Kluby za zajęcia miejsc I-VI otrzymają dyplomy

 

IX. Program zawodów:

Piątek 24.11.2023

Do godz. 16.00 - Przyjazd ekip i sędziów

16.00 - 17.00 - Weryfikacja zawodniczek

17.00 - 17.30 - Odprawa techniczna

17.30 - 18.30 - Waga zawodniczek oraz kontrola medyczna

Sobota 25.11.2023

9.00 - 09.30 - Uroczyste otwarcie zawodów

9.30 - 13.00 - Walki eliminacyjne

13.00 - 14.00 - Walki finałowe oraz dekoracja zawodniczek

14.00 - 15.00 – zakończenie zawodów oraz obiad

 

X. Postanowienia końcowe:

 • Za szkody powstałe w wyniku korzystania z miejsc noclegowych obciążony zostanie klub w nim zakwaterowany.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzeń czy zagubienia mienia w trakcie zawodów.

 • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w sprawach nieujętych niniejszym regulaminem.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)