komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

niedziela, 25 lipca 2021

Walentyny, Krzysztofa

Miłośnicy Dzierżoniowa wyróżnieni Odznaką Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego!

czwartek, 24.6.2021 14:30 , komentarze: 21 , odsłony: 2429
kategorie artykułu:

Piotr Pieszczoch oraz Kazimierz Janeczko - mieszkańcy Dzierżoniowa i czynni działacze na rzecz rozwoju miasta zostali wyróżnieni Odznaką Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego! Cenne, dolnośląskie odznaczenie samorządowe już od 9 lat wręczane jest osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla dobra regionu.

Odznakę stanowi medal o średnicy 4 centymetrów z obustronnie zaznaczoną krawędzią, godłem z  herbu Województwa Dolnośląskiego, napisem „ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO” oraz wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem lub nazwą uhonorowanego podmiotu. Całość w zależności od stopnia nadania wykończona jest w kolorze złotym lub srebrnym. Od 22 marca 2012 roku nagrodę przyznaje się Dolnoślązakom i zasłużonym instytucjom w regionie.

Piotr Pieszczoch

Ur. 18 lutego 1947 roku i zamieszkały w Dzierżoniowie, Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, w którym działa od 2004 roku.  Angażuje się we współpracę TMD z przedszkolami, szkołami wszystkich stopni oraz Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną. Kontakty ze szkołami nakierowane są na poznawanie przez dzieci i młodzież szkolną historii miasta i okolic. W ramach swojej działalności w zarządzie TMD ściśle współpracował z Urzędem Miasta w Dzierżoniowie. Przygotowywał oferty konkursowe, w ramach których Urząd Miasta udzielał corocznie wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych. W oparciu o uzyskane środki finansowe Towarzystwo prowadziło szeroko zakrojoną akcję wydawniczą, w ramach której od 1991 r. opracowuje i wydaje Rocznik Dzierżoniowski, Kronikę Miasta, wydawnictwa promujące historię oraz teraźniejszość Dzierżoniowa. Współorganizował odczyty oraz konferencje historyczne przypominające dzieje miasta Dzierżoniowa. Z ramienia Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa był aktywnym członkiem Rady Programowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury uczestnicząc w kształtowaniu kierunków działania tak ważnej pod różnymi względami placówki w Dzierżoniowie. W latach 2004-2016 pracował społecznie jako ławnik (trzy kadencje) w Wydziale Rodzinnym i dla Nieletnich Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, gdzie aktywnie uczestniczył w rozstrzyganiu problemów występujących w rodzinach najczęściej patologicznych, dotyczących szczególnie dzieci i młodzieży z tych rodzin. Od 2003 r. bierze udział w pracach Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej parafii pw. Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie na Wzgórzu Ojca Świętego Jana Pawła ll. Między innymi jego staraniem powstało boisko sportowe, na którym przez 10 lat prowadzone były zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży pozostającej w okresie wakacji w domu. Przez sześć kolejnych organizował festyn parafialny „Na Skałkach”. Dochód z wydarzeń przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach. W roku 2016 z grupą działaczy powołał Obywatelski Ruch Patriotyczny w Dzierżoniowie. Aktywnie uczestniczy we wszystkich imprezach organizowanych przez ORP takich jak: Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych połączony z biegiem „Tropem Wilczym”, święto flagi, marsz gwiaździsty na Wielką Sowę, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica wybuchu ll Wojny Światowej, patriotyczne śpiewanie w rocznicę odzyskania Niepodległości Polski. Aktualnie jest członkiem komisji rewizyjnej ORP.

Kazimierz Janeczko

Ur. 6 grudnia 1946 r. w miejscowości Stale, zamieszkały w Dzierżoniowie. Były samorządowiec (radny miejski Dzierżoniowa w latach 1990-1994, radny Powiatu Dzierżoniowskiego w latach 1994-2000). Założyciel i członek Parafialnego Oddział Akcji Katolickiej w Dzierżoniowie, członek Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, członek klubu GP Dzierżoniów ll, założyciel Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego, założyciel Sudeckiego Towarzystwa Fotograficznego. Amatorsko zajmuje się fotografią, swoje prace publikował na zagranicznych serwerach PhotoSIG oraz PhotoPoints, jest autorem licznych wystaw promujących Dzierżoniów i Dolny Śląsk. Był także inicjatorem i założycielem pierwszej Komisji Założycielskiej „Solidarność” w Zespole Szkół Radiotechnicznych w końcu września 1980 roku. W stanie wojennym zajmował się zbieraniem składek członkowskich, kolportażem prasy podziemnej (np. „Z rąk do rąk”) oraz nielegalnej literatury. Był inwigilowany przez SB. Jego spotkania z Janiną Siodlaczek fotografowało i filmowało MO i SB. Na zdjęciach wykonanych m.in. przez TW „Kaligula” oznaczano go najczęściej numerem „3”.  Był członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy, aktywnie uczestniczył w spotkaniach i pielgrzymkach Ludzi Pracy na Jasną górę. Należał do Klubu Inteligencji Katolickiej przy parafii pw. Świętego Jerzego. Współtwórca Zespołu Charytatywnego przy parafii pw. Świętego Jerzego udzielającego pomocy m.in. rodzinom represjonowanych działaczy związku „Solidarność”. Współpracował z Arcybiskupim Komitetem Charytatywnym „Pod Czwórką” - działającym pod patronatem ks. abp. Gulbinowicza. Członek pierwszej ponadzakładowej struktury w powiecie - Międzyszkolnej Komisji Organizacyjnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania utworzonej 2 marca 1989 roku. W latach 1989- 1993 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania. Od 18 kwietnia 1989 roku aktywny członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Dzierżoniowskiej. Aktywnie uczestniczył w utworzeniu w Zespole Szkół Radiotechnicznych nowego typu szkoły liceum technicznego. Brał bezpośredni udział w opracowaniu planów i programów nauczania. Jest autorem projektu utworzenia i wyposażenia pracowni do nauczania takich przedmiotów jak elektrotechnika, elektronika i automatyka. Projekt został opublikowany w miesięczniku Szkoła Zawodowa. Aktywnie uczestniczył w realizacji Programu Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego w Polsce PHARE-MOVE. Pomysłodawca utworzenia w szkole węzła telekomunikacyjnego umożliwiające dostęp do internetu za pośrednictwem Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Od 2000 roku jest twórcą i administratorem serwisu informacyjnego „Dzierżoniowscy Artyści” promującego artystów tworzących w Dzierżoniowie i okolicy oraz serwisu informacyjnego Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa. Założył i w latach 1996 -2013 redagował , katolicko-społeczny miesięcznik parafialny „U Królowej Różańca Świętego” działający przy parafii pw. Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie. Do dziś prowadzi również serwis informacyjny. Od 2013 r. jest współtwórcą i redaktorem biuletynu „Głos Wolnych Polaków” wydawanego przez Klub Gazety Polskiej Dzierżoniów ll. Wśród licznych nagród i odznaczeń należy wymienić m.in. Złoty Krzyż Zasługi (1988 oraz 1996), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2002),  Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej (2009) czy Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009).

 

Wasze komentarze

Cz pan JK należał do PZPR, bo słuchy chodzą że...
niedziela, 27.06.2021 16:08 autor:
No to jak to - tu inwigilowany przez SB a...
piątek, 25.06.2021 13:43 autor:
Jako mieszkańca mnie to nie interesuje.
czwartek, 24.06.2021 17:17 autor:
No, ciekawe spostrzeżenia
piątek, 25.06.2021 13:37 autor:
Mnie też nie interesuje
czwartek, 24.06.2021 20:47 autor:
Prawda..
piątek, 25.06.2021 12:58 autor:
a do PZPR się czasem nie należało - cóż pamięć
czwartek, 24.06.2021 23:27 autor: nn
Pytanie niby proste ale odpowiedzi brak.
czwartek, 24.06.2021 16:40 autor:
Dziadki do różańca
czwartek, 24.06.2021 20:48 autor:
piątek, 23.7.2021 12:00
wtorek, 20.7.2021 09:00
poniedziałek, 19.7.2021 21:45
piątek, 16.7.2021 09:00
niedziela, 11.7.2021 13:00
sobota, 10.7.2021 09:25
3
piątek, 9.7.2021 13:00
8
piątek, 9.7.2021 10:00
8
sobota, 3.7.2021 17:01
czwartek, 8.7.2021 14:00
środa, 7.7.2021 10:55
2
niedziela, 4.7.2021 18:00
3
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Mati Autogaz
Mati Autogaz