komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

środa, 22 września 2021

Tomasza, Maurycego

Market pomiędzy zabytkami? Kontrowersyjna inwestycja w Dzierżoniowie

wtorek, 20.7.2021 06:00 , komentarze: 174 , odsłony: 50600

Kolejny market sieci Dino miałby stanąć przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, na pustej od wielu lat prywatnej działce pomiędzy Muzeum Miejskim a Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym dla osób z niepełnosprawnościami. W Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie na wniosek spółki Dino Polska toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę obiektu handlowo-usługowego. 

Planami inwestycyjnymi przerażeni są okoliczni mieszkańcy i władze stowarzyszenia prowadzące ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

"Działka położona jest w historycznym centrum Dzierżoniowa, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych budynków: Muzeum Miejskiego (wpisany do rejestru zabytków w 2006 roku), zabytkowej willi pod nr 31 (wpisana do rejestru zabytków w 2017 roku oraz zabytkowej willi pod nr 32 (wpisany do rejestru zabytków w 1991 roku). Pozostałe budynki – nieomal wszystkie przy tej ulicy – są w wykazie zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Jak w takim miejscu można postawić budynek nie pasujący do pozostałych, szpecący szpaler ulicy zabudowanej przedwojennymi budynkami?!" - alarmują okoliczni mieszkańcy w piśmie do starostwa. Zwracają też uwagę na wzrost natężenia ruchu w wyniku planowanych rozwiązań komunikacyjnych - wjazd i zjazd od ul. Świdnickiej tuż przy skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną oraz od wąskiej, pełniącej także funkcję wyjazdu dla straży pożarnej ul. Szarych Szeregów.

„Co istotne od strony ul Szarych Szeregów planowany jest wyłącznie wjazd-wyjazd samochodów dostawczych, zatem cały ruch klientów kumulowałby się właśnie przy zjeździe na ul. Świdnicką. Ulica Szarych Szeregów, jako wąska droga gminna, nie nadaje się również do przejęcia zintensyfikowanego ruchu pojazdów – klientów supermarketu” - argumentują mieszkańcy w piśmie do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Podnoszą też kwestię uciążliwości urządzeń klimatyzacyjnych – odległość sklepu od granicy prywatnej działki miałaby wynosić 3 metry, hałasu oraz planowanej wycinki starodrzewia.

Na tym obszarze obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego z 1996 roku, nieruchomość oznaczono na nim symbolami UZ – zabudowa o charakterze ogólnomiejskim z zielenią towarzyszącą. Plan dopuszcza tam lokalizację jednego bądź zespołu obiektów usługowych, z zastrzeżeniem, że zabudowa nie może przekraczać 3,5 kondygnacji naziemnych, przewiduje się dachy wielospadowe, ustalono też maksymalny zasięg oddziaływania akustycznego na środowisko wyłącznie do granic nieruchomości.

Ponadto zgodnie z zaleceniami planu architektura nowego budynku „nie może konkurować” z sąsiadującą po obu stronach charakterystyczną zabudową zabytkową, jednak przedłożony w starostwie projekt nie wskazuje na obiekt stylizowany, raczej na typowe rozwiązania architektoniczno-materiałowe dla budynku handlowo-usługowego tej sieci marketów.

Przy ul. Świdnickiej miałby powstać market o powierzchni 571 m2 wraz z parkingiem.

- W wydanym pod koniec czerwca postanowieniu starostwo, które sprawdza zgodność projektu z planem zagospodarowania przestrzennego, nakłada na wnioskodawcę obowiązek usunięcia kilku nieprawidłowości: dach - w planowanym budynku zaprojektowano dwuspadowy, podczas gdy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje wielospadowy; przedłożona analiza oddziaływania na klimat akustyczny dotyczy innego obiektu, a powinna zostać opracowana dla tego konkretnego; we wniosku na temat ochrony konserwatorskiej wpisano „nie dotyczy”; brak także projektu budowlanego dotyczącego dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz zgodności w kwestii komunikacji – zgodnie z opisem w projekcie wjazd ma odbywać się od ul. Szarych Szeregów, a wyjazd (prawoskręt) na ul. Świdnicką, podczas gdy na rysunku obie drogi figurują jednocześnie jako wjazd i wyjazd - mówi Agnieszka Kruchlak z Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w dzierżoniowskim starostwie.

Pozwolenie na przebudowę zjazdu na ul. Świdnicką (droga wojewódzka) wydaje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, natomiast na ul. Szarych Szeregów (droga gminna) – miasto. Gmina Dzierżoniów do tej pory wydała tylko i wyłącznie decyzję dotyczącą billboardu i miejsc postojowych.

- Zgodnie z planem nie ma ograniczeń do budowy w tym miejscu tego typu obiektu, jednak moim zdaniem nie jest to najlepsza lokalizacja na market – uważa burmistrz Dariusz Kucharski.

Podobne zdanie jak mieszkańcy i burmistrz mają władze dzierżoniowskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Nieruchomość, na której znajduje się Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy sąsiaduje bezpośrednio z terenem, na którym miałby powstać market.

- Koncepcja bezpośredniego sąsiedztwa marketu z ośrodkiem dla niepełnosprawnych dzieci jest moim zdaniem nie do zaakceptowania. Nasze stowarzyszenie reprezentuje osoby najsłabsze w tym mieście, kieruję się dobrem podopiecznych naszego ośrodka, którzy potrzebują wyciszenia i spokoju, a hałas może potęgować napięcie nerwowe, tym bardziej że koło naszego ogrodu, gdzie organizujmy zajęcia, ma funkcjonować wyjazd i wjazd dla tirów oraz parking – zaznacza Jolanta Oliwa, przewodnicząca dzierżoniowskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Zwróciliśmy się do spółki Dino Polska z zapytaniem o plany inwestycyjne w Dzierżoniowie, jednak pomimo deklaracji firmy dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytania.

Po usunięciu z wniosku inwestora nieprawidłowości wskazanych przez starostwo i przedłożeniu poprawionego projektu budowlanego dokonana zostanie jego ponowna analiza, zgodnie z art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego. Ostatecznie dokumentacja będzie przesłana do konserwatora zabytków, który podejmie wiążącą decyzję w tej sprawie.

Jak wygląda kwestia tego typu inwestycji pod kątem uwarunkowań konserwatorskich? Działka zlokalizowana jest na terenie historycznego układu przestrzennego zabudowy przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, będącym w wykazie obszarów zabytkowych.

Obszar zabudowy przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie jest zabytkiem i posiada cechy zabytku przywołane w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) który stanowi, że zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością, stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Ochronie konserwatorskiej w tym przypadku podlega układ przestrzenny fragmentu miasta, określony przez historyczne rozplanowanie placów i ulic, ich przebieg, szerokość i przekrój, historyczny kształt i wielkość działek oraz ich sposób zagospodarowania, współzależność miedzy zabudową, zielenią a otwartą przestrzenią, wygląd zewnętrzny budowli określony skalą, rozmiarami, stylem, konstrukcją, materiałami, kolorem i wystrojem, współzależność między miastem lub dzielnicą zabytkową, a otaczającym je środowiskiem naturalnym i kulturowym, różne funkcje, które miasto lub dzielnica spełniały w przeszłości.

Skutkiem ujęcia w wykazie zabytków zabytków układu urbanistycznego jest poddanie co do zasady ochronie dotychczasowego widoku, a także innych elementów wpływających na całościowy wygląd obszaru.

Wykształcona w XIX i na początku XX wieku struktura urbanistyczna ul. Świdnickiej zachowała się obecnie w znacznej mierze w stanie niezmienionym. Głównym kierunkiem działań inwestycyjnych na tym obszarze powinno być przede wszystkim zachowanie i konserwacja zachowanej zabudowy oraz uzupełnienie powstałych luk w zabudowie w nawiązaniu do skali i gabarytów zabudowy historycznej i kontynuując dobrą klasę artystyczną dla nowo powstających obiektów budowlanych. Wprowadzanie nowej zabudowy każdorazowo powinno być poprzedzane kwerendą archiwalną zachowanych materiałów ikonograficznych. Na przedwojennych zdjęciach ul. Świdnickiej (Schweidnitzer Straße) pochodzących z początków XX wieku, na działce pomiędzy dzisiejszym muzeum a ośrodkiem dla osób niepełnosprawnych widać trzykondygnacyjną kamienicę.

Aneta Pudło-Kuriata

 

Wasze komentarze

A te osiedle w glebi nikomu nie przeszkadza?
wtorek, 20.07.2021 07:26 autor:
Na to siedle w glębi decyzje wydał nj Kurek -architekt...
wtorek, 27.07.2021 18:12 autor: Lechia Nerka
Market w tym miejscu to nieporozumienie. Markety wielkopowierzchniowe powinny być...
wtorek, 20.07.2021 08:02 autor: Mieszkaniec Dzierżoniowa
A od kiedy to Dino jest wielopowierzchniowy? Na Tęczowym mniejszy...
środa, 21.07.2021 20:02 autor: rzecznik marketów
tak jak i Mac donald Na strefie powinien byc...
wtorek, 20.07.2021 16:37 autor:
To nie jedz jak nie smakuje! Mi nie przeszkadza Mac....
czwartek, 22.07.2021 11:09 autor: smakosz
Uważam że to niezbyt trafiona lokalizacja. Taki market powinien być...
czwartek, 22.07.2021 21:40 autor: Mieszkanka Dzierżoniowa@@@
A co to za informowanie mediów o planach zabudowy? Decyzje się...
piątek, 23.07.2021 10:03 autor: stasiu gąska
Mam wrażenie, że doba służy dziś jedynie informacjom plotkarskim sąsiadom...
piątek, 23.07.2021 10:57 autor: podejrzany przez wszystkich o ws
Z Bielawy jesteś? :)
czwartek, 22.07.2021 20:45 autor:
Nowy Ład to chyba też między innymi nowe markety? :)
środa, 21.07.2021 15:05 autor: nowoczesny klient
Niech Żyje PIS!
środa, 21.07.2021 15:21 autor: POstępowy PISowiec
Ale o co chodzi? Dino to przecież polski sklep założony w...
środa, 21.07.2021 15:43 autor: nowoczesny PISowiec
Dino jest polskie. PISiorku o małym rozumku
wtorek, 20.07.2021 16:05 autor: .
Czemu PIS? Co ma PIS przeciw marketom? Ja jestem za...
czwartek, 22.07.2021 11:12 autor: zadowolony
Tal się składa, że głosowałem na PIS, ale jestem POstępowy.
środa, 21.07.2021 15:02 autor: Solidarny z POLSKĄ!
Oddać ziemię kościołowi ;D
wtorek, 20.07.2021 10:25 autor:
jestem za, np. budynki po zlikwidowanych marketach. :)
wtorek, 20.07.2021 10:31 autor: kościelny
Ale przecież nie można służyć Bogu i mamonie.
środa, 21.07.2021 19:36 autor: ministrant
ale o co ci chodzi?
środa, 21.07.2021 06:54 autor:
Nie interesuj się szczylu.
środa, 21.07.2021 07:31 autor:
ha,ha
środa, 21.07.2021 09:22 autor:
a ty szczylu nie rżyj
środa, 21.07.2021 18:07 autor:
A co wy się tak nie lubicie? Otwierają przecież polski...
środa, 21.07.2021 19:32 autor: ekonomista
nie obrażaj pisowca !
wtorek, 20.07.2021 14:41 autor:
dość go Pan Bóg pokarał
wtorek, 20.07.2021 18:29 autor:
bo mu rozum odebrał
wtorek, 20.07.2021 20:48 autor:
Biedne to OBSowskie miasto.
środa, 21.07.2021 12:15 autor: Emerytka
Mało, ale kapryśnych w narodzie za dużo.
środa, 21.07.2021 19:58 autor: zadowolony klient
Jestem za
środa, 21.07.2021 19:55 autor:
Tam będzie tor żużlowy.
środa, 21.07.2021 09:03 autor:
pewnie konkurencja spać nie może.
środa, 21.07.2021 19:54 autor: poranny klient ze sklepu
komu potrzebne 3 dina w dzierzoniowie? jedno jest juz kolo...
wtorek, 20.07.2021 08:43 autor: ***** ***
mi
środa, 21.07.2021 15:00 autor: klient nasz pan
Twoim kolesiem z PO. Zobacz czyja to działka a potem...
wtorek, 20.07.2021 12:40 autor: ***** POKO w samo oko.
Ta działka była dzierżoniowskiego BRYLANTA
wtorek, 20.07.2021 18:05 autor: nowy
POgadaj z matką o ******* ciebie przez dziadka.
wtorek, 20.07.2021 17:46 autor:
i dobrze, a co wolisz lidla, czy aldi?
wtorek, 20.07.2021 10:35 autor:
A w sobotę kup więcej, kup więcej ♻
środa, 21.07.2021 08:30 autor:
i dobrze , jak z promocji taniej to się cieszę
środa, 21.07.2021 19:47 autor: klient nasz pan
Jakie państwowe tajemnice wyjawiliście dziś w mailach jełopy?
środa, 21.07.2021 07:44 autor: minister Proporczyk hahahahaha
Co wy w w tej gminie roboty nie macie.
środa, 21.07.2021 12:12 autor: ZOMO
A czytają może dobę? :)
środa, 21.07.2021 15:13 autor:
pewnie i analizują za i przeciw.
środa, 21.07.2021 19:45 autor:
ciekawi mnie stanowisko pani konserwator w tym temacie ponieważ gdy...
środa, 21.07.2021 13:42 autor: mieszkaniec z ul. kościuszki
Nareszcie. Trupy nie chodzą na zakupy. Brawo Dino.
wtorek, 20.07.2021 23:39 autor: Fanatyk
POzdrów mamusie.
wtorek, 20.07.2021 21:57 autor: Wujek
Nie zapominajcie, że to jest polski sklep
wtorek, 20.07.2021 16:44 autor: xxxxx
To postaw sobie go koło swojego bloku kretynie
wtorek, 20.07.2021 21:41 autor: Gość
A jakie to ma znaczenie durniu?
wtorek, 20.07.2021 19:46 autor:
Niech Doba.pl zapyta Sieć Dino gdzie ma stać czwarty sklep,...
wtorek, 20.07.2021 19:05 autor: Pracownik Dino
Dobre miejsce na splalarnie .
wtorek, 20.07.2021 17:28 autor: ufo
spalarnie otworzymy pry twoim oklie
wtorek, 20.07.2021 18:14 autor: upa
a nie lepsze miejsce po Biedronce
wtorek, 20.07.2021 14:00 autor:
Tam już jest jakiś chiński market
wtorek, 20.07.2021 17:00 autor: aaa
Tam był kiedyś sklep monopolowy
wtorek, 20.07.2021 14:07 autor: Heniu
A może tak w rynku, obok urzędu, tam dużo miejsca....
wtorek, 20.07.2021 10:03 autor: West
proponuję w urzędzie
wtorek, 20.07.2021 13:59 autor:
To też prawda.
wtorek, 20.07.2021 12:53 autor:
ile wpadło za decyzję?
wtorek, 20.07.2021 10:49 autor: h
To tajemnica handlowa. Wie tylko wierchuszka.
wtorek, 20.07.2021 12:39 autor:
dałbym like'a :)
wtorek, 20.07.2021 11:54 autor:
ja też
wtorek, 20.07.2021 12:24 autor: strefowiec
Prywatna działka wiec co tu gadać! www.lende.pl
wtorek, 20.07.2021 12:01 autor: lende.pl
Jestem za A nawet i przeciw ;)
wtorek, 20.07.2021 10:10 autor: Obywatel
Ale taka decyzja i inwestycja kosztuje mój drogi 100 milionów,...
wtorek, 20.07.2021 10:33 autor: handlowiec z epoki postkomunizmu
poniedziałek, 6.9.2021 09:45
wtorek, 31.8.2021 22:57
czwartek, 2.9.2021 17:35
17
piątek, 27.8.2021 13:05
8
poniedziałek, 21.6.2021 10:30
czwartek, 29.4.2021 10:25
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Basen Fitness Aquarius
Basen Fitness Aquarius
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec