Market pomiędzy zabytkami? Kontrowersyjna inwestycja w Dzierżoniowie

Kolejny market sieci Dino miałby stanąć przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, na pustej od wielu lat prywatnej działce pomiędzy Muzeum Miejskim a Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym dla osób z niepełnosprawnościami. W Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie na wniosek spółki Dino Polska toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę obiektu handlowo-usługowego. 

Planami inwestycyjnymi przerażeni są okoliczni mieszkańcy i władze stowarzyszenia prowadzące ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

"Działka położona jest w historycznym centrum Dzierżoniowa, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych budynków: Muzeum Miejskiego (wpisany do rejestru zabytków w 2006 roku), zabytkowej willi pod nr 31 (wpisana do rejestru zabytków w 2017 roku oraz zabytkowej willi pod nr 32 (wpisany do rejestru zabytków w 1991 roku). Pozostałe budynki – nieomal wszystkie przy tej ulicy – są w wykazie zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Jak w takim miejscu można postawić budynek nie pasujący do pozostałych, szpecący szpaler ulicy zabudowanej przedwojennymi budynkami?!" - alarmują okoliczni mieszkańcy w piśmie do starostwa. Zwracają też uwagę na wzrost natężenia ruchu w wyniku planowanych rozwiązań komunikacyjnych - wjazd i zjazd od ul. Świdnickiej tuż przy skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną oraz od wąskiej, pełniącej także funkcję wyjazdu dla straży pożarnej ul. Szarych Szeregów.

„Co istotne od strony ul Szarych Szeregów planowany jest wyłącznie wjazd-wyjazd samochodów dostawczych, zatem cały ruch klientów kumulowałby się właśnie przy zjeździe na ul. Świdnicką. Ulica Szarych Szeregów, jako wąska droga gminna, nie nadaje się również do przejęcia zintensyfikowanego ruchu pojazdów – klientów supermarketu” - argumentują mieszkańcy w piśmie do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Podnoszą też kwestię uciążliwości urządzeń klimatyzacyjnych – odległość sklepu od granicy prywatnej działki miałaby wynosić 3 metry, hałasu oraz planowanej wycinki starodrzewia.

Na tym obszarze obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego z 1996 roku, nieruchomość oznaczono na nim symbolami UZ – zabudowa o charakterze ogólnomiejskim z zielenią towarzyszącą. Plan dopuszcza tam lokalizację jednego bądź zespołu obiektów usługowych, z zastrzeżeniem, że zabudowa nie może przekraczać 3,5 kondygnacji naziemnych, przewiduje się dachy wielospadowe, ustalono też maksymalny zasięg oddziaływania akustycznego na środowisko wyłącznie do granic nieruchomości.

Ponadto zgodnie z zaleceniami planu architektura nowego budynku „nie może konkurować” z sąsiadującą po obu stronach charakterystyczną zabudową zabytkową, jednak przedłożony w starostwie projekt nie wskazuje na obiekt stylizowany, raczej na typowe rozwiązania architektoniczno-materiałowe dla budynku handlowo-usługowego tej sieci marketów.

Przy ul. Świdnickiej miałby powstać market o powierzchni 571 m2 wraz z parkingiem.

- W wydanym pod koniec czerwca postanowieniu starostwo, które sprawdza zgodność projektu z planem zagospodarowania przestrzennego, nakłada na wnioskodawcę obowiązek usunięcia kilku nieprawidłowości: dach - w planowanym budynku zaprojektowano dwuspadowy, podczas gdy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje wielospadowy; przedłożona analiza oddziaływania na klimat akustyczny dotyczy innego obiektu, a powinna zostać opracowana dla tego konkretnego; we wniosku na temat ochrony konserwatorskiej wpisano „nie dotyczy”; brak także projektu budowlanego dotyczącego dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz zgodności w kwestii komunikacji – zgodnie z opisem w projekcie wjazd ma odbywać się od ul. Szarych Szeregów, a wyjazd (prawoskręt) na ul. Świdnicką, podczas gdy na rysunku obie drogi figurują jednocześnie jako wjazd i wyjazd - mówi Agnieszka Kruchlak z Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w dzierżoniowskim starostwie.

Pozwolenie na przebudowę zjazdu na ul. Świdnicką (droga wojewódzka) wydaje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, natomiast na ul. Szarych Szeregów (droga gminna) – miasto. Gmina Dzierżoniów do tej pory wydała tylko i wyłącznie decyzję dotyczącą billboardu i miejsc postojowych.

- Zgodnie z planem nie ma ograniczeń do budowy w tym miejscu tego typu obiektu, jednak moim zdaniem nie jest to najlepsza lokalizacja na market – uważa burmistrz Dariusz Kucharski.

Podobne zdanie jak mieszkańcy i burmistrz mają władze dzierżoniowskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Nieruchomość, na której znajduje się Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy sąsiaduje bezpośrednio z terenem, na którym miałby powstać market.

- Koncepcja bezpośredniego sąsiedztwa marketu z ośrodkiem dla niepełnosprawnych dzieci jest moim zdaniem nie do zaakceptowania. Nasze stowarzyszenie reprezentuje osoby najsłabsze w tym mieście, kieruję się dobrem podopiecznych naszego ośrodka, którzy potrzebują wyciszenia i spokoju, a hałas może potęgować napięcie nerwowe, tym bardziej że koło naszego ogrodu, gdzie organizujmy zajęcia, ma funkcjonować wyjazd i wjazd dla tirów oraz parking – zaznacza Jolanta Oliwa, przewodnicząca dzierżoniowskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Zwróciliśmy się do spółki Dino Polska z zapytaniem o plany inwestycyjne w Dzierżoniowie, jednak pomimo deklaracji firmy dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytania.

Po usunięciu z wniosku inwestora nieprawidłowości wskazanych przez starostwo i przedłożeniu poprawionego projektu budowlanego dokonana zostanie jego ponowna analiza, zgodnie z art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego. Ostatecznie dokumentacja będzie przesłana do konserwatora zabytków, który podejmie wiążącą decyzję w tej sprawie.

Jak wygląda kwestia tego typu inwestycji pod kątem uwarunkowań konserwatorskich? Działka zlokalizowana jest na terenie historycznego układu przestrzennego zabudowy przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, będącym w wykazie obszarów zabytkowych.

Obszar zabudowy przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie jest zabytkiem i posiada cechy zabytku przywołane w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) który stanowi, że zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością, stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Ochronie konserwatorskiej w tym przypadku podlega układ przestrzenny fragmentu miasta, określony przez historyczne rozplanowanie placów i ulic, ich przebieg, szerokość i przekrój, historyczny kształt i wielkość działek oraz ich sposób zagospodarowania, współzależność miedzy zabudową, zielenią a otwartą przestrzenią, wygląd zewnętrzny budowli określony skalą, rozmiarami, stylem, konstrukcją, materiałami, kolorem i wystrojem, współzależność między miastem lub dzielnicą zabytkową, a otaczającym je środowiskiem naturalnym i kulturowym, różne funkcje, które miasto lub dzielnica spełniały w przeszłości.

Skutkiem ujęcia w wykazie zabytków zabytków układu urbanistycznego jest poddanie co do zasady ochronie dotychczasowego widoku, a także innych elementów wpływających na całościowy wygląd obszaru.

Wykształcona w XIX i na początku XX wieku struktura urbanistyczna ul. Świdnickiej zachowała się obecnie w znacznej mierze w stanie niezmienionym. Głównym kierunkiem działań inwestycyjnych na tym obszarze powinno być przede wszystkim zachowanie i konserwacja zachowanej zabudowy oraz uzupełnienie powstałych luk w zabudowie w nawiązaniu do skali i gabarytów zabudowy historycznej i kontynuując dobrą klasę artystyczną dla nowo powstających obiektów budowlanych. Wprowadzanie nowej zabudowy każdorazowo powinno być poprzedzane kwerendą archiwalną zachowanych materiałów ikonograficznych. Na przedwojennych zdjęciach ul. Świdnickiej (Schweidnitzer Straße) pochodzących z początków XX wieku, na działce pomiędzy dzisiejszym muzeum a ośrodkiem dla osób niepełnosprawnych widać trzykondygnacyjną kamienicę.

Aneta Pudło-Kuriata

Przeczytaj komentarze (174)

Komentarze (174)

Ja wtorek, 20.07.2021 07:09
Dość już tych marketów w Dzierżoniowie.
Jan z Kolna wtorek, 27.07.2021 18:25
Postawcie Dino w Niemczy.,bo to sklepy dla wsioków.Wykończą sklepikarzy.
babka czwartek, 22.07.2021 11:15
Nie, brak np. Auchana. Najbliższy dopiero w Bielanach, albo w...
piątek, 23.07.2021 23:54
Niech sobie budują obok przyszłej obwodnicy. Więcej kasy zarobią.
poniedziałek, 26.07.2021 11:08
w Dzierżoniowie też potrzeba, bo tam jest najtaniej!
wtorek, 20.07.2021 07:26
A te osiedle w glebi nikomu nie przeszkadza?
Lechia Nerka wtorek, 27.07.2021 18:12
Na to siedle w glębi decyzje wydał nj Kurek -architekt...
wtorek, 20.07.2021 07:33
Nie. Po pierwsze jest w głębi a nie przy ulicy...
czwartek, 22.07.2021 08:11
A gdzie hasło przewodnie burmistrza ESTETYKA ??? To on i...
klient czwartek, 22.07.2021 08:32
A ja chcę aby powstał! To polska przedsiębiorczość w końcu! A...
czwartek, 22.07.2021 09:21
Czasem można poświecić 5 minut na spacer i kupić coś...
gosc poniedziałek, 26.07.2021 16:45
Jezeli Market jest tani to napewno nie dla interesu kilku...
czwartek, 22.07.2021 09:25
No i dlaczego nikt nie bierze pod uwagę tych dzieciaków...
klient czwartek, 22.07.2021 09:54
A w czym market jakiś miałby utrudniać komuś dzieciństwo czy
czwartek, 22.07.2021 11:28
Poczytaj opis do artykułu a nie tylko komentarze.
spokojny klient czwartek, 22.07.2021 11:41
A kto nie czyta artykułu? Dino nikomu nie będzie przeszkadzał,...
czwartek, 22.07.2021 12:30
Pan burmistrz na pewno znajdzie nowe miejsce dla dzieciaków najlepiej...
czwartek, 22.07.2021 13:04
Goszczeniu wysłanników oPOzycji?
Mieszkaniec Dzierżoniowa wtorek, 20.07.2021 08:02
Market w tym miejscu to nieporozumienie. Markety wielkopowierzchniowe powinny być...
halina poniedziałek, 26.07.2021 16:42
Nie kazdy ma auto.A pomyslales o starszych ludziach,ktorzy jada swoim...
rzecznik marketów środa, 21.07.2021 20:02
A od kiedy to Dino jest wielopowierzchniowy? Na Tęczowym mniejszy...
wtorek, 20.07.2021 16:37
tak jak i Mac donald Na strefie powinien byc...
smakosz czwartek, 22.07.2021 11:09
To nie jedz jak nie smakuje! Mi nie przeszkadza Mac....
piątek, 23.07.2021 23:50
Nowoczesny Dzierżoniów to tylko hasła i nic więcej.
Mieszkanka Dzierżoniowa@@@ czwartek, 22.07.2021 21:40
Uważam że to niezbyt trafiona lokalizacja. Taki market powinien być...
stasiu gąska piątek, 23.07.2021 10:03
A co to za informowanie mediów o planach zabudowy? Decyzje się...
podejrzany przez wszystkich o ws piątek, 23.07.2021 10:57
Mam wrażenie, że doba służy dziś jedynie informacjom plotkarskim sąsiadom...
piątek, 23.07.2021 15:21
A dlaczego miałby nie wyrazić zgody? Nie podoba ci się to...
autor czwartek, 22.07.2021 18:38
W nowoczesnym Dzierżoniowie jak czegoś nie spieprzą to tylko...
czwartek, 22.07.2021 20:45
Z Bielawy jesteś? :)
postępowy wtorek, 20.07.2021 10:29
A któremu to konkretnie archaikowi przeszkadza postęp ekonomiczny? W średniowieczu jakoś...
wtorek, 20.07.2021 10:46
Chyba łatwo zobaczyć idąc na spacer dzierżoniowską starówką jak architektonicznie...
nowoczesny wtorek, 20.07.2021 10:55
A pozbyłeś się komputera i telewizora w domu wśród swoich...
wtorek, 20.07.2021 11:17
To pogadaliśmy o architekturze. Nowoczesność drogi nowoczesny polega na tym,...
nowoczesny architekt środa, 21.07.2021 15:04
nad gustami mój drogi się nie dyskutuje
wtorek, 20.07.2021 12:49
No właśnie. Planowanie, jeśli możemy tak o tym pisać w...
nowoczesny Polak środa, 21.07.2021 15:07
W latach 90-siątych był chyba taki znak promocyjny "Teraz Polska"
środa, 21.07.2021 19:46
Ale teraz mamy XXI wiek
wtorek, 20.07.2021 12:37
Postęp ekonomiczny? Za PiS? Przecież niedawno gadaliscie że zmierzamy w...
nowoczesny klient środa, 21.07.2021 15:05
Nowy Ład to chyba też między innymi nowe markety? :)
POstępowy PISowiec środa, 21.07.2021 15:21
Niech Żyje PIS!
nowoczesny PISowiec środa, 21.07.2021 15:43
Ale o co chodzi? Dino to przecież polski sklep założony w...
wtorek, 20.07.2021 13:58
TY - POSTĘPOWY sPOKO JESTEŚ - ILE KASY DOSTANIESZ OD...
. wtorek, 20.07.2021 16:05
Dino jest polskie. PISiorku o małym rozumku
zadowolony czwartek, 22.07.2021 11:12
Czemu PIS? Co ma PIS przeciw marketom? Ja jestem za...
Solidarny z POLSKĄ! środa, 21.07.2021 15:02
Tal się składa, że głosowałem na PIS, ale jestem POstępowy.
środa, 21.07.2021 22:14
Bubio jak zawsze powiedział że nic nie powiedział, że się...
wtorek, 20.07.2021 10:25
Oddać ziemię kościołowi ;D
kościelny wtorek, 20.07.2021 10:31
jestem za, np. budynki po zlikwidowanych marketach. :)
ministrant środa, 21.07.2021 19:36
Ale przecież nie można służyć Bogu i mamonie.
środa, 21.07.2021 08:27
Mówisz i masz. W budynku po Intermarche koło Tęczowego jest...
środa, 21.07.2021 14:50
fajnie, jehowi będą mieli bliżej do domów na osiedlach?
wtorek, 20.07.2021 12:39
Zaproś Rafała Trzaskwoiego do miasta, napewno znajdzie się jakiś żydowski...
wtorek, 20.07.2021 14:03
Zapraszałem , ale powiedział, że nie chce mieć nic wspólnego...
wtorek, 20.07.2021 21:41
Ze mną nie będzie miał nic do czynienia bo brzydzę...
środa, 21.07.2021 06:54
ale o co ci chodzi?
środa, 21.07.2021 07:31
Nie interesuj się szczylu.
środa, 21.07.2021 09:22
ha,ha
środa, 21.07.2021 18:07
a ty szczylu nie rżyj
ekonomista środa, 21.07.2021 19:32
A co wy się tak nie lubicie? Otwierają przecież polski...
wtorek, 20.07.2021 14:41
nie obrażaj pisowca !
wtorek, 20.07.2021 18:29
dość go Pan Bóg pokarał
wtorek, 20.07.2021 20:48
bo mu rozum odebrał
filosemita środa, 21.07.2021 14:58
A co masz do Żydów? Przecież cała Polska katolicka wierzy...
katecheta środa, 21.07.2021 19:34
Ludzie nie czytają Biblii, stąd tyle niekompetencji kulturowej wśród narodu.
czwartek, 22.07.2021 07:26
Może nawet nie to?...Ludzie są po prostu okłamywani przez facetów...
kompetentny kulturowo czwartek, 22.07.2021 10:01
Niestety biblii też nie znają, sam niedawno słyszałem, w pociągu...
czwartek, 22.07.2021 08:34
Nie mam nic przeciwko sukienkom , cóż taka moda nawet...
historyk czwartek, 22.07.2021 10:04
Ale jak mają im Prawdę przekazywać, pomijając Biblię, albo zastępując...
Emerytka środa, 21.07.2021 12:15
Biedne to OBSowskie miasto.
czwartek, 22.07.2021 07:41
Na pewno gdyby było takie,o jakim myślisz,było by weselej.Wszyscy by...
wtorek, 20.07.2021 12:31
To do tej pory to była działka dr. Zawadzkiego.Kto jest...
wtorek, 20.07.2021 12:35
Jak Zawadzkiego to moim zdaniem napewno zostanie sprzedana, przecież to...
środa, 21.07.2021 11:25
Ci z PIS mają wiele większe parcie na KASĘ.Afera goni
środa, 21.07.2021 19:52
Jaki PIS? Nowy market ma służyć wszystkim mieszkańcom Dzierżoniowa!
wtorek, 20.07.2021 12:42
Rzeczywiście jedna Biedronka na Daszyńskiego 200 metrów dalej, druga koło...
środa, 21.07.2021 11:19
Te swoje odległości pomnóż przez 3.Będzie realnie.
wtorek, 20.07.2021 23:07
Przecież stara Biedronka to też budynek Zawadzkiego.
nikoś środa, 21.07.2021 06:47
Chyba nie "doktora " tylko lekarza medycyny. Jest różnica....
czwartek, 22.07.2021 07:29
Widzisz,trzeba mieć głowę do interesów.A jak się nie ma,to się...
środa, 21.07.2021 11:17
Masz rację,Przepraszam.
Mieszkaniec wtorek, 20.07.2021 10:00
Sklep by się przydał w okolicach Słowackiego, 11 listopada, Grota...
wtorek, 20.07.2021 22:57
Pod nosem masz Kaprys, a kawałeczek dalej Kaufland i Lidl....
zadowolony klient środa, 21.07.2021 19:58
Mało, ale kapryśnych w narodzie za dużo.
Jk środa, 21.07.2021 06:29
Zagospodarować wreszcie plac po byłej sylesianie bo straszy ludzi...
środa, 21.07.2021 19:55
Jestem za
środa, 21.07.2021 09:03
Tam będzie tor żużlowy.
środa, 21.07.2021 08:39
Jest nadzieja , ze w mieście będzie spokój. Wylaliście dużo...
środa, 21.07.2021 16:54
ten od Furgały to go wypisali ze Stronia Slaskiego...
poranny klient ze sklepu środa, 21.07.2021 19:54
pewnie konkurencja spać nie może.
***** *** wtorek, 20.07.2021 08:43
komu potrzebne 3 dina w dzierzoniowie? jedno jest juz kolo...
klient nasz pan środa, 21.07.2021 15:00
mi
klient nasz pan środa, 21.07.2021 19:49
A mi się podoba. Będzie większy wybór gdzie taniej. Czyżby wśród...
***** POKO w samo oko. wtorek, 20.07.2021 12:40
Twoim kolesiem z PO. Zobacz czyja to działka a potem...
nowy wtorek, 20.07.2021 18:05
Ta działka była dzierżoniowskiego BRYLANTA
wtorek, 20.07.2021 17:46
POgadaj z matką o ******* ciebie przez dziadka.
xxx wtorek, 20.07.2021 10:32
Tych DINO w powiecie już będzie jak nasrał, bez przesady,
wtorek, 20.07.2021 10:35
i dobrze, a co wolisz lidla, czy aldi?
środa, 21.07.2021 08:30
A w sobotę kup więcej, kup więcej ♻
klient nasz pan środa, 21.07.2021 19:47
i dobrze , jak z promocji taniej to się cieszę
minister Proporczyk hahahahaha środa, 21.07.2021 07:44
Jakie państwowe tajemnice wyjawiliście dziś w mailach jełopy?
Góral środa, 21.07.2021 17:50
Proporczyk to zakała Ziemi Dzierżoniowskiej, neptyk i wieczny student.
ZOMO środa, 21.07.2021 12:12
Co wy w w tej gminie roboty nie macie.
środa, 21.07.2021 15:13
A czytają może dobę? :)
środa, 21.07.2021 19:45
pewnie i analizują za i przeciw.
mieszkaniec z ul. kościuszki środa, 21.07.2021 13:42
ciekawi mnie stanowisko pani konserwator w tym temacie ponieważ gdy...
środa, 21.07.2021 17:15
Jesli ktoś do niej napisze skargę to ma ona obowiązek
fbv środa, 21.07.2021 04:21
A internat Radiobudy po drugiej stronie wciaz straszy..wladze miasta nie...
Fanatyk wtorek, 20.07.2021 23:39
Nareszcie. Trupy nie chodzą na zakupy. Brawo Dino.
Gość wtorek, 20.07.2021 21:46
Od czego jest zarząd miasta. Postawić kilka ławeczek albo...
*****/*** i kaczego wtorek, 20.07.2021 13:39
Jełopy wycięły 200h lasu pod budowe fabryki aut elektrycznych /przewodowych,...
Wujek wtorek, 20.07.2021 21:57
POzdrów mamusie.
xxxxx wtorek, 20.07.2021 16:44
Nie zapominajcie, że to jest polski sklep
Gość wtorek, 20.07.2021 21:41
To postaw sobie go koło swojego bloku kretynie
wtorek, 20.07.2021 19:46
A jakie to ma znaczenie durniu?
wtorek, 20.07.2021 21:14
Organizacja Bezwstydnych Szabrowniów.To miasto nadal jest w rękach złych ludzi.
autor wtorek, 20.07.2021 21:43
Niech tu stanie fabryka aut elektrycznych Pionkia, taka wysoka, do...
Autor wtorek, 20.07.2021 16:37
Nareszcie coś tam wybudują. Przecierz to obciach taki teren zaniedbany...
wtorek, 20.07.2021 21:16
Lepiej basen dla seniorow albo saune dla pieskow.
wtorek, 20.07.2021 19:43
Komu jest potrzebny jakiś sklep w tym miejscu?Kto dostanie "w...
DFVBF wtorek, 20.07.2021 19:34
Dzialka Zawadzkiego kupiona na cichym przetargu za grosze...polaczenia partyjne ze...
wtorek, 20.07.2021 19:21
Brakuje marketów w okolicy ulic ząbkowickiej i wojska polskiego ....
Pracownik Dino wtorek, 20.07.2021 19:05
Niech Doba.pl zapyta Sieć Dino gdzie ma stać czwarty sklep,...
wtorek, 20.07.2021 18:52
Masakra, było w starej biedrze Dino robić. Zaorane wszystko co...
ufo wtorek, 20.07.2021 17:28
Dobre miejsce na splalarnie .
upa wtorek, 20.07.2021 18:14
spalarnie otworzymy pry twoim oklie
wtorek, 20.07.2021 14:00
a nie lepsze miejsce po Biedronce
aaa wtorek, 20.07.2021 17:00
Tam już jest jakiś chiński market
wtorek, 20.07.2021 17:16
Nic dodać nic ująć nowoczesny Dzierżoniów darka i ...
Irena wtorek, 20.07.2021 16:32
Nie lepiej zrobić jakiś ładny skwer z ławeczkami? Dobrze by...
TOJA wtorek, 20.07.2021 14:05
Ten pomysł to porażka.Jak można oszpecać tak piękną okolicę,nie pozwólcie...
Heniu wtorek, 20.07.2021 14:07
Tam był kiedyś sklep monopolowy
Kasjer wtorek, 20.07.2021 06:31
Będzie market i nikt nic nie zrobi. Burmistrz nie kiwnie...
wtorek, 20.07.2021 06:58
Takie jest prawo, plan zagospodarowania przestrzennego pozwala i nikt nie...
wtorek, 20.07.2021 07:08
Jedyna nadzieja w konserwatorze zabytków. Jak ich zmusi do budowy...
wtorek, 20.07.2021 16:33
Namalują na blaszanych ścianach karykatury frontów kamienic(jak na blokach na...
wtorek, 20.07.2021 08:14
Nikłe nadzieje, patrząc na to w jaki sposób wydaje opinie...
wtorek, 20.07.2021 11:48
należy się leczyć na co kolejny market market na markecie...
wtorek, 20.07.2021 11:53
to prywatna działka - jak sądzisz po co była zakupiona
. wtorek, 20.07.2021 16:03
Jak to po co? Żeby oddać za darmo, na plac...
wtorek, 20.07.2021 08:08
Bardzo dobry pomysł! Jakie ma znaczenie gdzie stanie? Jest wolna...
wtorek, 20.07.2021 14:03
stanie to ci smierć przed oczami- schowaj się ze swoimi...
West wtorek, 20.07.2021 10:03
A może tak w rynku, obok urzędu, tam dużo miejsca....
wtorek, 20.07.2021 13:59
proponuję w urzędzie
wtorek, 20.07.2021 12:10
Trzeba po prostu napisać w tej sprawie do konserwatora. A...
wtorek, 20.07.2021 12:35
Napisać trzeba w sprawie idącego w ruinę byłego internatu Technikum...
wtorek, 20.07.2021 12:53
To też prawda.
wtorek, 20.07.2021 08:23
Bardzo dobry pomysł. Okolica nie jest zabytkowa przez to że...
wtorek, 20.07.2021 12:41
Cała Świdnicka jest niemalże zabytkowa. Co za ignorant z ciebie,...
wtorek, 20.07.2021 09:07
Tam nie są dwa zabytkowe budynki. Przespaceruj się Świdnicką od...
h wtorek, 20.07.2021 10:49
ile wpadło za decyzję?
wtorek, 20.07.2021 12:39
To tajemnica handlowa. Wie tylko wierchuszka.
wtorek, 20.07.2021 12:21
Odpowiednia lokalizacja dla małego polskiego marketu. W Dino smakowita
Tadek wtorek, 20.07.2021 11:16
Nastepne markety proponuję na strefie dużo ludzi pracuje to po...
wtorek, 20.07.2021 11:54
dałbym like'a :)
strefowiec wtorek, 20.07.2021 12:24
ja też
lende.pl wtorek, 20.07.2021 12:01
Prywatna działka wiec co tu gadać! www.lende.pl
Mieszkaniec Kilińskiego wtorek, 20.07.2021 11:23
Plan zagospodarowania zatwierdzają ludzie bez wyobraźni i znajomości terenu,ulicę Kilinskiego...
Obywatel wtorek, 20.07.2021 10:10
Jestem za A nawet i przeciw ;)
handlowiec z epoki postkomunizmu wtorek, 20.07.2021 10:33
Ale taka decyzja i inwestycja kosztuje mój drogi 100 milionów,...
wtorek, 20.07.2021 06:21
Jakim cudem ta działka w ogóle znalazła się w rękach...
wtorek, 20.07.2021 06:55
To nie była działka miasta, tylko osoby prywatnej. Zrobił...
wtorek, 20.07.2021 09:58
Tam czasami był organizowany cyrk ze zwierzętami, coś mi świta...
wtorek, 20.07.2021 09:17
Blisko mieszka radny Darakiewicz, więc będzie miał blisko to"jedzenie". Ale...
Jozek wtorek, 20.07.2021 09:15
Stawiać markety na każdym pustym placu , w parkach, osiedlach...
wtorek, 20.07.2021 08:56
Do optyka kolejka nie przeszkadza . Jak przyjezdza cyrk... też...
Kamrat wtorek, 20.07.2021 09:07
Może wystarczy już tych marketów w tym mieście?!. Gdzie się...
wtorek, 20.07.2021 08:45
Czy w tak małym mieście potrzebne jest aż tyle marketów...
Gościówa wtorek, 20.07.2021 08:12
Cudowna zabytkowa okolica... Dobrze że w tej waszej zabytkowej okolicy,...
wtorek, 20.07.2021 08:24
Może warto zwrócić uwagę jak wiele budynków jest w tym...
wtorek, 20.07.2021 08:21
Internat jest zaniedbany, ale nadal jest to budynek z epoki...
wtorek, 20.07.2021 08:03
To jest teatrzyk dla g.... mieszkańców. Opcje są dwie albo...
wtorek, 20.07.2021 07:37
Lubię wspierać polski biznes ale ta inwestycja to przesada. Przecież...
wtorek, 20.07.2021 06:25
Market w tym miejscu to jakieś nieporozumienie..Koszmarek starej stołówki Diory,...