komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

wtorek, 21 września 2021

Jonasza, Mateusza

Maj w dzierżoniowskiej Straży Miejskiej

poniedziałek, 28.6.2021 20:00 , komentarze: 1 , odsłony: 1048
kategorie artykułu:

Działania dzierżoniowskiej Straży Miejskiej w maju skoncentrowane były na dzianiach w zakresie nieprawidłowego parkowania na terenie miasta, zabezpieczeniu miejskiego punktu szczepień oraz przeciwdziałaniu wykroczeniom, najbardziej dokuczliwym z punktu widzenia mieszkańców Dzierżoniowa. W maju dzieci wróciły do szkół, a straż miejska w celu zwiększenie bezpieczeństwa na terenach należących do placówek oświatowych oraz w ich pobliżu ponownie wystawia w tych rejonach patrole.

W tym celu do ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie miasta Straż Miejska wystawiła do służby 60 samodzielnych patroli strażników oraz 4 patrole wspólnie z Policją. W trakcie pełnienia służb prewencyjno – interwencyjnych, przeprowadzania systematycznych kontroli miejsc zagrożonych i realizacji powierzonych zadań strażnicy miejscy przeprowadzili 242 interwencje, z tego 105 własnych i 137 zgłoszonych. Analiza podjętych działań wskazuje, że:

67 interwencji dotyczyło wykroczeń w ruchu drogowym. Wynikały one głównie ze zgłoszeń przyjętych od mieszkańców w zakresie nieprawidłowego parkowania;

29 interwencji podjęto w zakresie infrastruktury miejskiej;

11 czystości na posesji i odpadów poza pojemnikami;

3 interwencje związane były z podejrzeniem spalania odpadów w przydomowych kotłowniach;

9 interwencje podjęto wobec braku nadzorem nad zwierzętami;

a 11 wobec rannych lub chorych dzikich zwierzę, którym udzielono pomocy;

27 interwencji dotyczyło zagrożenia dla życia i zdrowia;

usunięto kolejne 2 wraki samochodów;

6 interwencji związanych było z zakłócaniem ładu i porządku publicznego;

a 11 spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym.

Równolegle prowadzone były działania restrykcyjne względem sprawców naruszających prawo, których zachowanie bezpośrednio mogło zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców Dzierżoniowa, a także powodować negatywny odbiór społeczny. W wyniku podjętych interwencji dzierżoniowscy strażnicy miejscy w maju 2021r ujawnili łącznie 105 sprawców wykroczeń z czego 10 ukarali mandatami karnymi, wobec 25 sprawców zebrano dane niezbędne do sporządzenia wniosku o ukaranie do sądu, a wobec 89 sprawców wykroczeń zastosowano środki oddziaływania wychowawczego przewidziane w art. 41 kodeksu wykroczeń, jakimi są pouczenia, zwrócenia uwagi oraz ostrzeżenia.

Straż Miejska Dzierżoniowa

 

Wasze komentarze

dzisiaj, 6 godz temu
poniedziałek, 20.9.2021 16:00
poniedziałek, 20.9.2021 11:22
2
poniedziałek, 20.9.2021 15:10
poniedziałek, 20.9.2021 15:05
1
poniedziałek, 20.9.2021 15:00
1
poniedziałek, 20.9.2021 12:00
poniedziałek, 20.9.2021 09:40
1
niedziela, 19.9.2021 22:30
1
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Basen Fitness Aquarius
Basen Fitness Aquarius
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca