Lustracja zabytków na terenie powiatu dzierżoniowskiego

sobota, 27.11.2021 01:00 6865 15

Starosta dzierżoniowski powołał Powiatowy Zespół ds. bieżącej koordynacji działań w zakresie ochrony zabytków w razie przewidywanych i realnych zagrożeń.

23 i 25 listopada członkowie zespołu przeprowadzili kontrolę obiektów wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Zgodnie z rocznym planem działania, lustracją zostały objęte następujące obiekty: Kościół Parafialny pw. św. Bartłomieja w Rościszowie, Kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wilkowie Wielkim, Pałac w Piławie Górnej.

Kontrola miała na celu sprawdzenie obiektów pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, budowlanego, zabezpieczenia przed przestępczością oraz zabezpieczenia konserwatorskiego. Należy podkreślić, że do zadań Powiatowego Zespołu należy między innymi: określenie stopnia zagrożenia, które może spowodować uszczerbek dla wartości zabytków na terenie powiatu, kontrolowanie stanu zachowania i sposób przeznaczenia zabytków, sprawowanie opieki nad zabytkami i informowanie o możliwościach finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, a także ocena stanu zabezpieczenia zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego ww. obiektów. Spostrzeżenia i uwagi, które wykazał Zespół, zostaną przekazane zarządcom obiektów w postaci protokołu zatwierdzonego przez starostę dzierżoniowskiego. Zadanie koordynowane jest przez Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Przeczytaj komentarze (15)

Komentarze (15)

Wujek poniedziałek, 29.11.2021 20:57
A co z hotelem dawnej Polonii, czy już może ten...
sobota, 27.11.2021 07:23
Proponuję zlustrować zabytkowy mur przy ul. Młyńskiej w Dzierżoniowie.
wew poniedziałek, 29.11.2021 17:42
Oraz teren budowy tego żałosnego betonowego "amfiteatru" przy murach obronnych.
sobota, 27.11.2021 10:44
racja Zapomnieli o nim dawno
Dak niedziela, 28.11.2021 10:12
Co za popie.....ne przepisy , jak stoi i niszczeje to...
poniedziałek, 29.11.2021 07:48
Właśnie dlatego tak dużo zabytków niszczeje i jest rozkradana. Pieniądze...
sobota, 27.11.2021 20:00
Parodia ...
sobota, 27.11.2021 19:39
Sami lustrujcie się! Kto kim był za komuny! Kacyki rządzą
Andrzej sobota, 27.11.2021 19:00
Niesamowite. To Polskie państwo wrogie restauratorom zabytków nic się nie...
Heniu sobota, 27.11.2021 18:00
Wyburzyć wszystko i parkingi porobić
Ko sobota, 27.11.2021 13:24
Historię należy zlikwidować jak mawiają lewacy.Wybierzmy przyszłość
Franz II sobota, 27.11.2021 13:36
Coś ci wypadło...a jednak nie jak ktoś nie ma mózgu...
autor sobota, 27.11.2021 17:43
Pisie mózgi chłoną tylko propagandę jak gąbka, na wiedzę są...
sobota, 27.11.2021 15:01
A co z Dobrocinem?
podpis sobota, 27.11.2021 08:40
Pałac w Piławie Dolnej albo wspomnienie po nim zlustrujcie.