komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

środa, 4 sierpnia 2021

Dominika, Protazego

List otwarty do rodziców i dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1

czwartek, 19.11.2020 11:00 , komentarze: 77 , odsłony: 24733
kategorie artykułu:

Zapraszamy do zapoznania się z listem otwartym kierowanym do rodziców i dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie oraz oświadczeniem odnoszącym się do tej treści.

                                                List otwarty

Jestem rodzicem dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie. Mój list spowodowany jest obawą i troską o zdrowie własnych ale również pozostałych dzieci uczęszczających do szkoły.

Zrozumiałe jest, że szkoły stanęły przed karkołomnym zadaniem realizowania zdalnego nauczania, co zapewne polegało na nagłym nakazie z Ministerstwa - "wdrożyć". Tak się odbywa większość "reform" w Polsce, a w edukacji brak wsparcia i logiki wprowadzania innowacji oraz tzw.reform jest na tragicznym poziomie, co jest powszechnie wiadome od czasu działań pani Zalewskiej.

Zrozumienie w tej kwestii mam ale sprzeciw budzi brak logicznego postępowania dyrekcji szkoły, na której barki zrzucono przez MEN obowiązek organizacji zdalnego nauczania, choć nie jest w tym specjalistą. To również rozumiem.Jednak nie rozumiem tego dlaczego dyrektor szkoły nie uwzględnia innego obowiązku jakie narzuca MEN dyrektorom szkół - DYREKTOR POWINIEN UWZGLĘDNIĆ AKTUALNE ZALECENIA MEDYCZNE dotyczące korzystania z urządzeń elektronicznych oraz WIEK i ETAP ROZWOJU dzieci!

Uczniowie klas młodszych (1-3) muszą odbywać po 4-5 lekcji na zoom po 40 min. (choć niektórzy nauczyciele mają do kwestii prowadzenia zajęć zdrowe podejście i ograniczają ten czas - narzucony przez dyrektora). Efekt 160-200 min. przed ekranem.

Uczniowie klas starszych (4-8) muszą odbywać po 6-7 lekcji na zoom po 40 min. (tutaj również niektórzy nauczyciele mają dystans do absurdalnych oczekiwań dyrektora). Efekt 240-280 min. przed ekranem. DZIENNIE !!!

Aktualne zalecenia medyczne jasno precyzują dzienny czas spędzania dzieci przed ekranem:
- w wieku 7-10 lat - 30-60 min.
- w wieku 11-14 lat - do 90 min.
Dane Amerykańskiej Akademii Pediatrii (APP)

Badania z 2010 r. dowiodły, że korzystanie z urządzeń IT przez okres 3 miesięcy po 6 godzin dziennie powodowało objawy cyfrowego nałogu.Badania okulistyczne dowiodły, że zbyt długie korzystanie z urządzeń przez dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym powoduje:
- bóle głowy
- zmęczenie oczu
- skurcz akomodacyjny w oku (zaburzenie widzenia blisko-daleko)
- nasilenie krótkowzroczności
- zaburzenia snu i zasypiania

Podjęte przeze mnie próby rozmów z nauczycielami kończyły się na informacji, że taka jest decyzja dyrektora szkoły. Nie wiem czy prawdą jest, że jeden z rodziców szkoły domagał się by lekcje zdalne trwały  po 45 min. ale nie jest to żaden argument. Nikt nie konsultował z rodzicami tej kwestii. Nauczyciele klas 1-3 inaczej widzieli sposób organizacji zdalnych lekcji ale lekcje po 40 min. zostały narzucone przez dyrekcję). Fikcją jest wpisywanie lekcji 45 minutowych skoro szkoły mają darmowy dostęp do 40 minutowej sesji połączenia na zoom.

Brak logicznych podstaw do zmuszania rodziców i dzieci do niszczenia ich zdrowia.Śmiem twierdzić, że wartością nadrzędną dla człowieka jest ZDROWIE, a dla rodzica zdrowie dziecka jest BEZCENNE. Jakim więc prawem i na podstawie jakich opracowań dotyczących organizacji zdalnego nauczana dyrektor szkoły wpływa negatywnie na zdrowie i rozwój uczniów?

Zdaję sobie sprawę, że moje słowa są w ostrym tonie. Nie chcę nikogo urazić. Zwyczajnie odczuwam wzburzenie w tej kwestii. 

Nadmienić należy, że inni dyrektorzy dzierżoniowskich podstawówek jednak kierowali się dobrem dzieci i na tyle,na ile było to możliwe dostosowali zdalne nauczanie by nauczyciele mogli realizować treści, a uczniowie byli jak najmniej narażeni na negatywne konsekwencje pracy zdalnej.W Szkole Podstawowej nr 5 lekcje na zoom trwają po 30 min.

Podobnie było już w wiosennym okresie nauczania zdalnego, a jak pokazują wyniki egzaminu klas 8, szkoła ta wypadła zdecydowanie na wyższym poziomie niż SP1.

Czy 40 min.poprawi efekty edukacyjne? Na pewno nie.

Aby uzmysłowić jaka jest różnica w podejściu do tej kwestii między szkołami wykonam małą kalkulację dzienną, tygodniową, miesięczną (nie wiemy jak długo potrwa taki system nauki).

SP 5
klasy 1-3 (dzieci mają od 3 do 5 lekcji jeśli jest j.angielski lub religia - średnio liczę 4 lekcje)
4 lekcje po 30 min. = 120 min. dziennie

SP 1
klasy 1-3
4 lekcje po 40 min. = 160 min. dziennie

Różnica 40 min.dziennie wpływa na różnicę 200 min. tygodniowo, 800 min. w miesiącu.

SP5
Klasy 4-8 (dzieci mają od 5 do 7 lekcji dziennie - średnio liczę 6 lekcji)
6 lekcji po 30 min. = 180 min. dziennie

SP1
klasy 4-8
6 lekcji po 40 min. = 240 min. dziennie

Różnica 60 min.dziennie wpływa na różnicę 300 min. tygodniowo, 1200 min. miesięcznie.

Należy jeszcze zaznaczyć, że w SP5  z tego, co udało mi się dowiedzieć nauczyciele przedmiotów artystycznych i w-f ograniczają mocno czas uczniów przed ekranami, co świadczy o przygotowaniu do wymagań MEN i zaleceń zdrowotnych.

Uważam też, że ćwiczenie dzieci w ramach w-f w SP1 przed ekranem jest skrajnie nieodpowiedzialne. Kto poniesie konsekwencje czy odpowiedzialność jeżeli dziecko dozna jakiegoś urazu w czasie ćwiczeń? Jako osoba aktywna również doskonale wiem, że wykonywanie najprostszych ćwiczeń bez rozgrzewki grozi urazami. 

Nie rozumiem jak odległość placu zabaw przy Alejce Bajkowej jaka dzieli obie szkoły może powodować tak drastyczną różnicę w przygotowaniu merytorycznym do organizacji zdalnego nauczania.

Dzieci są najważniejsze! Sytuacja kryzysowa wymaga by wszyscy uczyli się nowych rozwiązań, a szczególnie ludzie, którzy odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Szukając informacji o obowiązkach dyrektora szkoły jako pierwsze widnieje - zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników. 

List swój kieruję do wszystkich zainteresowanych.

P.S. Skoro rejonizacją zostaliśmy przymuszeni do zapisywania dzieci do szkoły z rejonu, to jako rodzice oczekujemy takich samych DOBRYCH standardów tych szkół.

Proszę wybaczyć brak podpisu ale nie chcę stać się atrakcją dla mieszkańców Dzierżoniowa.

Rodzic

                       Oświadczenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie

Nauczyciele, podobnie jak rodzice, również dostrzegają problem spędzania przez uczniów zbyt długiego czasu przed komputerem. Nie chcieliśmy takich zmian, tak jak nikt z nas nie chciał sytuacji, z którą wszyscy się zmagamy w związku z koronawirusem. Pomimo tego zobowiązani jesteśmy postępować zgodnie z obowiązującymi nas przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Decyzja o zaplanowaniu zajęć lekcyjnych on-line podjęta została właśnie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wskazuje ono wyraźnie, że godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych trwa 45 minut.

W tym czasie nauczyciel łączy się z uczniami realizując podstawę programową, wyjaśnia z uczniami wszelkie pytania i problemy w odniesieniu do poprzedniej i bieżącej lekcji oraz indywidualizując pracę własną uczniów rozmawia z nimi (już niekoniecznie w obecności całej klasy). Na 45 minutową jednostkę lekcyjną, poza połączeniem online składa się również uzupełnienie dokumentacji bieżącej (pozostałe 5 minut po lekcji online).

Po konsultacjach z nauczycielami, okazało się, że skracanie lekcji nie jest wskazane ze względu na realizację podstawy programowej, czasu na realizację całości materiału brakuje nawet przy tradycyjnych, 45-minutowych lekcjach. Rodzice, za pośrednictwem e-dziennika, zostali zapoznani z zasadami organizacji pracy szkoły obowiązującej od 9 listopada w systemie zdalnym. Pozostaję w stałym kontakcie z wychowawcami klas, którzy nie zgłosili do tej pory żadnych uwag i zastrzeżeń dotyczących lekcji on-line ze strony rodziców swoich wychowanków.

Monika Szczucka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

Foto.: UM Dzierżoniów

 

Wasze komentarze

powiedziała co wiedziała i tyle z tego. *****
czwartek, 19.11.2020 14:43 autor:
***** ***
sobota, 21.11.2020 09:29 autor:
Głos rozsądku, aż dziwnie czytać
czwartek, 19.11.2020 19:19 autor:
"nie do edukowanym" na masakra...
czwartek, 19.11.2020 19:27 autor: gość
Ta szkoła niczego nie konsultuje z rodzicami. Tam się tylko...
niedziela, 22.11.2020 22:34 autor: Rodzic
Lekcje w 3 klasie w SP1 trwają 30 min,...
piątek, 20.11.2020 17:55 autor: Rodzic dzieci SP1
Dureń to mało powiedziane
czwartek, 19.11.2020 14:03 autor: DDZ
Jak to Pani Dyrektor napisała - rodzice zostali poinformowani ....
piątek, 20.11.2020 13:24 autor: Mama ucznia klasy 1
Bardzo dobra wypowiedź!
piątek, 20.11.2020 13:58 autor:
we wrocławiu lekcja w klasach 1-3 trawa max 30 min,...
czwartek, 19.11.2020 19:34 autor: jooo
A to ciekawe, moje dziecko uczy sie we Wroclawiu, lekcja...
piątek, 20.11.2020 08:33 autor: Rodzic
Co za ignorant ten rodzic, autor listu. Chyba nie zrozumie...
czwartek, 19.11.2020 21:06 autor: Rodzic
Dziękuję za te mądre słowa - ukłon
piątek, 20.11.2020 08:07 autor:
Proponuję zamknąć dziecko w domu, pod kloszem lub w klatce...
czwartek, 19.11.2020 21:00 autor: Mama dziecka sp1
Nie życzę sobie żeby ktoś podpisywał się w moim imieniu...
czwartek, 19.11.2020 21:06 autor: Rodzic uczniów klas 1-3 SP1
To jest chore dzieci klas 1-3 powinny mieć zadwane zadania...
czwartek, 19.11.2020 11:34 autor: Rodzic ucznia
A będzie Pan/Pani realizował cale nauczanie z dzieckiem? Nie wszyscy...
czwartek, 19.11.2020 20:39 autor: Rodzic ucznia 2b.
Rodzic ucznia, mów za siebie! Moje dziecko chodzi do klasy...
czwartek, 19.11.2020 20:05 autor: Zadowolony rodzic
A jak to się ma do oglądania bajeczek czy...
czwartek, 19.11.2020 18:59 autor: Rodzic
haha Racja
czwartek, 19.11.2020 17:29 autor:
W II LO też lekcje po 30 min. Mój syn...
czwartek, 19.11.2020 16:04 autor:
hahahahahah nie moge
czwartek, 19.11.2020 17:33 autor:
Super.
czwartek, 19.11.2020 14:37 autor: Przemek Pancer
Uderz w stół, a nożyce się odezwą!
czwartek, 19.11.2020 13:20 autor:
O!
czwartek, 19.11.2020 11:56 autor:
Dokładnie..
czwartek, 19.11.2020 11:59 autor:
Moje dziecko świetnie czuje się w tej szkole, i nie...
czwartek, 19.11.2020 14:24 autor: Paulina
tak tak bo im, którzy nami pomiatają, akurat zależy na...
czwartek, 19.11.2020 11:33 autor: świadomy nauczyciel
Taka wola suwerena i Prezesa!
czwartek, 19.11.2020 12:34 autor: autor
Wstyd szkoło. WSTYD!
czwartek, 19.11.2020 12:17 autor: Rodzic
I tak już jesteś znana , a ty to lubisz
czwartek, 19.11.2020 11:36 autor:
A na kogo autor/ka/ listu glosowali?Niedlugo i tak zostanie w...
czwartek, 19.11.2020 12:14 autor: autorka
wtorek, 3.8.2021 10:00
15
poniedziałek, 2.8.2021 07:00
16
niedziela, 1.8.2021 19:05
15
sobota, 31.7.2021 16:30
11
piątek, 30.7.2021 11:45
10
piątek, 30.7.2021 11:30
27
piątek, 30.7.2021 10:00
17
czwartek, 29.7.2021 18:40
9
piątek, 30.7.2021 16:17
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS