Kwalifikacja Wojskowa w powiecie dzierżoniowskim

poniedziałek, 12.2.2024 09:00 4851 3

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa w powiecie dzierżoniowskim realizowana będzie w terminie od 18 marca do 10 kwietnia.

W dniu 8 lutego w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin powiatu dzierżoniowskiego dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. W spotkaniu uczestniczył ppłk Sebastian Kopczak Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kłodzku ze  współpracownikiem.

Termin kwalifikacji od 18 marca do 10 kwietnia.
Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, wzywane będą w dwóch turach – na godzinę 09:30 oraz 10:30.
Miejsce: ul. Świdnicka 38 – II piętro,  Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

Kwalifikacji wojskowej podlegają osoby określone w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 10 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku
Więcej informacji o kwalifikacji wojskowej na stronie  https://pow.dzierzoniow.pl/kwalifikacja-wojskowa-2024.html

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przypomina, że osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej powinny przygotować i zabrać ze sobą następujące dokumenty:

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
– dokumenty potwierdzające wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe (świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o kontynuacji nauki),
– jeśli jest taka potrzeba – dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia.

W przypadku wystąpienia przyczyn uniemożliwiających przybycie na wyznaczony termin, należy skontaktować się z właściwym urzędem gminy lub miasta celem uzgodnienia nowej daty.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osób o których mowa powyżej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Kalendarzowy harmonogram prac Powiatowej Komisji Lekarskiej dla poszczególnych gmin powiatu dzierżoniowskiego:
Termin : 18 marca – 10 kwietnia 2024 r.
Gmina Bielawa – 18.03 – 21.03.2024 r.
Gmina Miejska Dzierżoniów – 22.03 – 28.03.2024 r.
Gmina Piława Górna – 28.03.2024 r.;
Gmina Pieszyce – 29.03 – 02.04.2024 r.
Gmina Wiejska Dzierżoniów – 03.04 – 04.04.2024 r.;
Gmina Łagiewniki – 03.04.2024 r. (od 10:30) , 04.04.2024 r. (od 10:30), 05.04.2024 r.;
Miasto i Gmina Niemcza – 08.04.2024 r.(od 10:30) – 09.04.2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów referatów do spraw obronnych i obywatelskich dostępnych na stronach poszczególnych urzędów miast i gmin lub numerem telefonu Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, a w trakcie trwania kwalifikacji pod nr. tel. 74-832-36-53.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

Szwej poniedziałek, 12.02.2024 22:17
Dla kolegi pytam. Ile lat ma pan ppk? Teraz...
poniedziałek, 12.02.2024 18:54
56 płci do wyboru a obowiązkowi kwalifikacji podlega tylko jedna?...
Ann wtorek, 13.02.2024 22:34
:)))) i słusznie