Korzyści dla mieszkańców Bielawy z wybudowania ekologicznej instalacji odzysku energii z odpadów

piątek, 9.9.2022 10:50 4077

Budowa nowego obiektu w sąsiedztwie domu gdzie mieszkamy, zawsze wywołuje w nas obawę przed zmianą w otoczeniu, które już dobrze znamy i w którym przyzwyczailiśmy się żyć. Najwięcej kontrowersji przy tego typu inwestycjach wynika zwykle z braku dostatecznej wiedzy o tym, jak działa nowoczesna Instalacja Odzysku Zielonej Energii. W efekcie może się okazać, że tylko z powodu niezrozumienia i niechęci do poświęcenia kilku chwil na obiektywną ocenę rozwiązania zaproponowanego przez ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp.zo.o. oraz ZEC Dzierżoniów Sp.zo.o. - szansa na realizację dobrego, a przede wszystkim bezpiecznego dla mieszkańców Bielawy projektu przepadnie bezpowrotnie.

Proponowane rozwiązanie, pomimo koniecznych nakładów inwestycyjnych pomoże zapobiec lub ograniczy wzrost cen ciepła w przyszłości, zwłaszcza po roku 2022. Produkowane z odpadów ciepło zastąpi dotychczasowej produkcji ciepła z kotłów opalanych miałem węglowym. Ograniczy to negatywny wpływ na zdrowie ludzi i ryzyko zanieczyszczenia środowiska poprzez zmniejszenie zużycia węgla oraz zmniejszy koszty emisji gazów cieplarnianych CO2. Budowa instalacji IOZE w Bielawie daje gwarancję, że będziemy mieć czyste lasy, czyste powietrze i oszczędności w naszych portfelach. Proponujemy mieszkańcom Bielawy możliwość podłączenia swoich mieszkań do naszego ciepła. 

Do wszystkich mieszkańców Bielawy dostarczymy takie ulotki:

 

 Artykuł przygotowany przez ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.